X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1836
Przesłano:

Plan zajęć dydaktycznych z przedmiotu Pracownia Informatyczno-Ekonomiczna dla IV klasy Technikum Handlowego

Klasa IV TH – drugi rok nauczania - w dwuletnim cyklu nauczania
Ilość godzin: 2 godz. x 31 tygodni = 62 godz. / rocznie

Nr programu: 2305 / T – 5, T – 3, SP / MEN / 1997.07.16

Podręcznik: Maria Bartnik, Edward Bartnik „Pracownia ekonomiczno-informatyczna”, wydawnictwo eMPi2 , Poznań 2003.

I dział:
Organizacja zajęć i analiza treści arkuszy egzaminów zawodowych

Σ 8 godzin (1 ÷ 8)
1 Lekcja organizacyjna 1 lekcja
2-8 Analiza i omówienie treści egzaminu zawodowego – na przykładzie 7 lekcji
arkuszy egzaminacyjnych

II dział:
Obsługa programu kadrowo - płacowego
Σ 13 godzin (9 ÷ 14g)

9-14 Przypomnienie wiadomości o programie z roku poprzedniego: 13 lekcji
- Struktura zatrudnienia
- System wynagrodzeń
Sporządzanie listy płac.

III dział:

Obsługa programu magazynowo- zaopatrzeniowego
Σ 12 godzin (15 ÷ 26g)

15-16 charakterystyka i modyfikacja programu do potrzeb firmy 2 lekcje
- zakładanie firmy – dostawy - odbiory
17-22 Obsługa dokumentów magazynowo – zaopatrzeniowych 6 lekcji
- wprowadzanie stanów początkowych
- zakup towarów i jego ewidencja
- sprzedaż towarów i jej ewidencja
23-24 Kontrola formalna i merytoryczna - np. faktura korygująca 2 lekcje
25-26 Przygotowanie raportów i zestawień, archiwizacja 2 lekcje

IV dział:
Obsługa komputerowej księgi przychodów i rozchodów
Σ 13 godzin (27 ÷ 39g)

27 Charakterystyka i omówienie księgi dla firmy. 1 lekcja
28 Definiowanie i przypisywanie zestawu kont 1 lekcja
29 Zakładanie kartoteki kontrahentów 1 lekcja
30 Wprowadzanie wyników inwentaryzacji. 1 lekcja
31 Wprowadzanie dokumentów księgowych 1 lekcja
32 Prowadzenie bazy kontrahentów 1 lekcja
33 Wprowadzanie pojazdów do kartoteki 1 lekcja
34 Wprowadzenie kosztów eksploatacji 1 lekcja
35 Ewidencja środków trwałych 1 lekcja
36-37 Obliczanie podatku dochodowego i VAT 2 lekcje
38-39 Wykonanie wydruków, zestawień, wykresów, przygotowanie raportów. 2 lekcje

V dział:
Obsługa systemu finansowo - księgowego
Σ 13 godzin (40 ÷ 52 g)

40 Charakterystyka i modyfikacja programu do potrzeb firmy 1 lekcja
41-42 Definiowanie dokumentów i rejestru VAT oraz wprowadzanie 2 lekcje
dokumentów
- zakładanie kartotek
- modyfikacja planu kont
43-44 Układanie bilansu. 2 lekcje
45-46 Definiowanie dokumentów i rejestrów VAT 2 lekcje
47-48 Prowadzenie rozrachunków. 2 lekcje
49-50 Przeglądanie dokumentów w buforze i księgowanie 2 lekcje
51 Rejestry VAT 1 lekcja
52 Rachunek wyników
- sporządzanie raportów. 1 lekcja

VI dział:
Obsługiwanie innych systemów ekonomiczno-finansowych
Σ 6 godzin (53 ÷ 57g)
53-54 Analizy ekonomiczno - finansowe 2 lekcje
55-56 Organizacja pracy firm w kontaktach z otoczeniem 2 lekcje
a) z ZUS-em (program PŁATNIK)
b) z bankiem, z urzędem skarbowym
57 Organizacja pracy i sprawny obieg dokumentów w firmie 2 lekcje
58-62 powtórzenia utrwalające – 3 godziny 3 lekcje
wystawienie ocen - 2 godziny 2 lekcje

Razem w drugim roku nauczania przedmiotu 62 godz.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.