X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1834
Przesłano:

Plan zajęć dydaktycznych z przedmiotu Pracownia Informatyczno-Ekonomiczna dla III klasy Technikum Handlowego

Klasa III TH – pierwszy rok nauczania - w dwuletnim cyklu nauczania

Ilość godzin: 2 godz. x 34 tygodnie = 68 godz. / rocznie

Nr programu: 2305 / T – 5, T – 3, SP / MEN / 1997.07.16

Podręcznik: Maria Bartnik, Edward Bartnik „Pracownia ekonomiczno-informatyczna”, wydawnictwo eMPi2 , Poznań 2003.

Opracowała: mgr Grażyna Jabłońska

I dział:

Organizacja zajęć i analiza treści arkuszy egzaminów zawodowych

Σ 8 godzin (1÷ 8)
1 Lekcja organizacyjna 1 lekcja
2 Analiza i omówienie treści egzaminu zawodowego – na przykładzie arkuszy egzaminacyjnych 6 lekcji
8 Zakładanie kont osobistych uczniów w pracowni komputerowej 1 lekcja

II dział:
Wiadomości wstępne
Σ 8 godzin (9 ÷16)

9 Co to jest komputer? 1 lekcja
10 Zastosowanie komputera - oprogramowanie 1 lekcja
11 Środowisko DOS i Windows 1 lekcja
12 Organizacja zapisu w komputerze - pliki i katalogi 1 lekcja
13 Sieci i wirusy komputerowe 1 lekcja
14 Instalacja programów użytkowych 1 lekcja
15 Archiwizacja danych 1 lekcja
16 Powtórzenie wiadomości - tekst 1 lekcja

III dział:
Redagowanie pism za pomocą edytora
Σ 13 godzin (17 ÷30g)
17-18 Funkcje i możliwości wykorzystania edytora: 2 lekcje
a) czcionka domyślna, wybór czcionki i jej właściwości,
b) formatowanie akapitów i stron, użycie kolumn i tabel.
19-20 Zasady wprowadzania i projektowania tekstu za pomocą wybranego edytora:
a) użycie stylów, szablony dokumentów 2 lekcje
21-22 Łączenie tekstu z rysunkiem 2 lekcje
23-24 Łączenie tekstu z wykresem 2 lekcje
25 Łączenie tekstu z wzorami matematycznymi 1 lekcja
26 Korzystanie z programów istniejących – Formularze 1 lekcja
27-28 Projektowanie struktury rozdziałów i sporządzanie spisu treści 2 lekcje
29-30 Korespondencja seryjna 1 lekcja

IV dział:
Programy graficzne – reklama firmy
Σ 15 godzin (31 ÷45g)
31 Charakterystyka programu graficznego – Corel Draw 1 lekcja
32-35 Korzystanie z poleceń programu i palety barw do wykonania 4 lekcje
rysunku – reklama firmy
a) wstawianie i modyfikacja tekstu
tworzenie rysunków zmiana kształtu rysunku
36-38 Wykorzystanie i łączenie gotowych rysunków – wzorów i szablonów
z tekstem 3 lekcje
39-45 Zaprojektowanie, zapisanie i wydruk 7 lekcji
- wywieszek informacyjnych
- oferty handlowej
- wizytówki
- kalendarza

V dział:
Obsługa programów kancelaryjnych
Σ 7 godzin (46 ÷ 52g)
46-47 Baza danych: - rejestrowanie korespondencji przychodzącej
i wychodzącej 2 lekcje
48 Notatnik adresów – książka teleadresowa i jej uaktualnienie 1 lekcja
49 Terminarz pilnych spraw 1 lekcja
50 Kalkulator 1 lekcja
51 Korzystanie z internetu - wyszukiwanie 1 lekcja
52 Korzystanie z poczty elektronicznej 1 lekcja

VI dział:
Obsługa programów kadrowo - płacowych
Σ 13 godzin (55 ÷ 67g)

53 Charakterystyka i modyfikacja programu do potrzeb firmy. 1 lekcja
54 Struktura zatrudnienia 1 lekcja
55-56 Prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych. 2 lekcje
57 System wynagrodzeń 1 lekcja
58-59 Rejestrowanie nagród, odznaczeń, urlopów, szkoleń. 2 lekcje
60-61 Naliczanie i zamykanie okresów płacowych 2 lekcje
62-63 Sporządzanie listy płac. 2 lekcje
64-65 Raporty i zestawienia 2 lekcje
66-68 Godziny do dyspozycji nauczyciela: 3 lekcje
- diagnoza
- klasyfikacja semestralna i roczna

Razem w I-szym roku nauczania przedmiotu 68 lekcji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.