X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1837
Przesłano:

Test "Starożytny Rzym"

GR. I

............................................
.............................................
(imię i nazwisko) (klasa)

1. Wymień fakty i mity powstania miasta Rzym:
FAKTY MITY

2. Wyjaśnij pojęcie dominat podaj jego przykłady:

3. Uzupełnij tekst.
a) Najstarsze społeczeństwo rzymskie składało się z dwóch grup społecznych: __________________ i __________________________, rywalizujących ze sobą o władzę.
b) Twórcą pierwszej formy cesarstwa, czyli ____________________________ był ____________________________, krewny Cezara.
c) Po wygnaniu _________________________ w Rzymie została ogłoszona republika.
d) W republikańskim Rzymie: ______________________ , _____________________ i ________________________ zaliczani byli do urzędników wyższych. (wypisz urzędy)
4. Zaznacz, który urzędnik w republikańskim Rzymie decydował o składzie senatu. .
a. edyl
b. cenzor
c. pretor
d. konsul

5. Wymień 3 przyczyny, które spowodowały kryzys republiki rzymskiej.

6. Wymień twórców I Triumwiratu:
1...............................................................
2...............................................................
3...............................................................

7. Uporządkuj chronologicznie bitwy:
a) pod Adrianopolem
b) pod Akcjum
c) pod Kannami
d) pod Farsalos
8. Opisz i narysuj strukturę społeczną cesarstwie rzymskim:

9. Wymień najważniejsze zasady Prawa XII tablic
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________
5. ___________________________________
6. ___________________________________
10. Zaznacz poprawną odpowiedz. Twórcą pryncypatu był:
a. Domicjan
b. Juliusz Cezar
c. Oktawian August
d. Dioklecjan
11. Opisz dokonania architektoniczne w starożytnym Rzymie:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
4.__________________________________________
12. Wyjaśnij znaczenie dat:
a. 27 r. p.n.e.

b. 395 r. p.n.e.

c. 509 r. p.n.e.


d. 149 r. p.n.e.

e. 313 r. p.n.e.

13. Opisz poniższe postacie historyczne:
a. Karakalla
b. Konstantyn Wielki
c. Kaligula
d. Hannibal
e. Pyrrus
f. Serwiusz Tuliusz
14. Wymień przyczyny wojen punickich:

15. Opisz przebieg podboju Półwyspu Apenińskiego przez Rzym

16. Opisz rozwój religii pogańskich w starożytnym Rzymie:


STAROŻYTNY RZYM- TEST GR. II

.................................................................... .............................................
(imię i nazwisko) (klasa)

1. Wymień fakty i mity powstania miasta Rzym:
FAKTY MITY

2. Wyjaśnij pojęcie pryncypat podaj jego przykłady:

3. O kim mowa? Wpisz postać w wykropkowane miejsce:
a) Syn siostrzenicy Juliusza Cezara, adoptowany przez Cezara i wyznaczony na jego spadkobiercę, jeden z członków II triumwiratu. ......................................................
b) Wódz i polityk rzymski, przywódca optymatów, członek I triumwiratu, rywalizował z Cezarem o władzę. .......................................................
c) Wódz rzymski z okresu II wojny punickiej, walczył w Hiszpanii, pokonał Kartagińczyków pod Zammą. .................................................
d) Trybun ludowy, wielki reformator rzymski II poł. II w. p.n.e., dążył do przeprowadzenia reformy agrarnej, brat Gajusza. ..........................................
3. Zaznacz, który urzędnik w republikańskim Rzymie sprawował kontrolę nad finansami państwa.
a. edyl
b. cenzor
c. pretor
d. kwestor

4. Wymień 3 przyczyny, które spowodowały kryzys republiki rzymskiej.

5. Wymień twórców II Triumwiratu:
1...............................................................
2...............................................................
3...............................................................


6. Uporządkuj chronologicznie bitwy:
a) pod Sentinum
b) pod Akcjum
c) pod Zammą
d) pod Farsalos
7. Opisz i narysuj strukturę społeczną w republice rzymskiej

8. Wymień najważniejsze zasady Kodeksu Justyniana
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________
5. ___________________________________
6. ___________________________________
9. Zaznacz poprawną odpowiedz. Twórcą dominatu był:
a. Domicjan
b. Juliusz Cezar
c. Oktawian August
d. Dioklecjan
10. Opisz dokonania architektoniczne w starożytnym Rzymie:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
4.__________________________________________
11. Wyjaśnij znaczenie dat:
a. 49 r. p.n.e.

b. 73 r. p.n.e.

c. 504 r. p.n.e.


d. 146 r. p.n.e.

e. 392 r.

12. Opisz poniższe postacie historyczne:
a. Hadrian
b. Teodozjusz Wielki
c. Klaudiusz
d. Publiusz Korneliusz Scypion Młodszy
e. Pyrrus
f. Tarkwiniusz Pyszny

13. Wymień przyczyny podboju Półwyspu Apenińskiego przez Rzym:

14. Opisz przebieg wojen punickich

15. Opisz rozwój religii chrześcijańskiej w starożytnym Rzymie:

16. Wymień gospodarcze i religijne przyczyny upadku Imperium Rzymskiego:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.