X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18217
Przesłano:

Stopniowanie, czyli natężanie cech przymiotnika - konspekt lekcji języka polskiego

Konspekt do lekcji języka polskiego- kl. V I
Temat lekcji: Stopniowanie, czyli natężanie cech przymiotnika
Cel główny: Zdobywanie świadomości języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji
Cele operacyjne:
Poziom wiadomości:
- Uczeń: zna stopnie przymiotnika
- rozpoznaje stopnie przymiotnika
- zna zasady stopniowania
- wymienia przymiotniki nieregularne i stałe

Poziom umiejętności:
- Uczeń: określa stopnie przymiotnika
- umiejętnie stosuje stopniowanie w praktyce
- prawidłowo określa stopnie i rodzaje przymiotnika


Poziom postaw:
- Uczeń: aktywnie pracuje na lekcji
- rozumie konieczność współpracy z nauczycielem
- słowo traktuje jako nośnik emocji


Metody kształcenia:
- Metoda słowna –poszukująca (problemowa i heureza)
- Metoda działań praktycznych
- Metoda podająca

Formy organizacyjne;
- Forma zbiorowa, indywidualna

Środki i materiały dydaktyczne:
-podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami „Słowa na start” dla klasy szóstej, część I
-kolorowa kreda


Bibliografia merytoryczna:
1 Z. Klemensiewicz, „Podstawy gramatyki języka polskiego”, PWN, wyd. XI, Warszawa 1983

Bibliografia metodyczna:
1 M. Nagajowa, „ABC metodyki języka polskiego” WSiP, Warszawa 1990.
2 W. Okoń, „Zarys dydaktyki ogólnej”, PZWS, Warszawa 1968.

Ogniwa lekcyjne Tok lekcji Uwagi o realizacji
I Wprowadzenie ładu zewnętrznego i zewnętrznego


II Lekcja właściwa

III Podsumowanie

1 Sprawdzenie listy obecności

2 Wprowadzenie do tematu, przedstawienie uczniom problemu w formie zagadki: („Część mowy, bez której świat byłby nijaki, bezbarwny..... , czasem określany epitetem”).

3 Odgadnięcie zagadki przez uczniów. Przypomnienie wiadomości o przymiotniku, z którymi dotychczas zetknęli się uczniowie (jest określeniem rzeczownika, odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje).

4 Zanotowanie zdania podyktowanego przez nauczyciela „Ania ma ładny zeszyt, Basia ładniejszy, ale najładniejszy Ola”. Wskazanie przymiotników, udzielenie odpowiedzi czy to są trzy różne przymiotniki.

5 Naprowadzenie na temat lekcji przez nauczyciela.
Rysunek stopni na tablicy. Udzielenie odpowiedzi
o Jak nazywamy te stopnie? („Równy, wyższy, najwyższy”)
o Jak je tworzymy? („ ...aby np. wskazać, że coś jest większe, ale też mniejsze). Nauczyciel przypomina, że możemy zwiększać natężenie jakiejś cechy, ale też zmniejszać.

6 Stopniowanie przymiotników „miły” i „czerwony”
Pouczenie uczniów, że jest jeszcze inny sposób stopniowania, kiedy możemy się wspomóc słowem „bardziej”. Stopniowanie na dwa sposoby (w sposób prosty i opisowy) przymiotnika „czerwony”.

7 Tworzenie kolejnych stopni do przymiotników „miękki”, „gorzki”, „żółty” –stopniowanie opisowe.

8 Rozwiazywanie ćw. 3 z podręcznika do nauki o języku cz. I str. 50 Uzupełnianie tabeli odpowiednimi przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

9 Nauczyciel pyta w jaki sposób utworzyć kolejne stopnie do przymiotnika „dobry”. Uczniowie zauważają , że nie da się tego zrobić poznanymi metodami. Nauczyciel podaje przymiotniki, które stopniują się w sposób nieregularny
duży, większy........
mały , mniejszy,......
dobry, lepszy...........
zły, gorszy,......

10 Nauczyciel pyta, co z przymiotnikiem „wiklinowy”. Czy może coś być bardziej lub mniej wiklinowe? Poinformowanie uczniów, że przymiotników, które mają cechy stałe nie stopniuje się. (np. uliczny, wiklinowy, stalowy itd.)

11 Zebranie wszystkich wiadomości o przymiotniku. Podział na:
a. Stopnie: równy, wyższy, najwyższy
b. Rodzaje stopniowania proste, opisowe, nieregularne(cztery przymiotniki)
c. Przymiotniki stałe- nie podlegają stopniowaniu

12 Zadanie i objaśnienie pracy domowej.
Utrwal wszystkie wiadomości o przymiotniku.
Rozwiąż i zapisz w zeszycie ćw. 7 str. 52

Zapisanie notatki na tablicy

Uczeń zapisuje zdanie na tablicy, podkreśla przymiotniki w zdaniu

Zapisanie tematu lekcji i w/wym. zdania

Zapisanie przez uczniów przykładów na wcześniej utworzonych stopniach (na tablicy i w zeszytach)

Zapisanie przez nauczyciela na tablicy

Notatka w zeszytach uczniowskich

Opracowała: mgr Mariola Ruchała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.