X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18218
Przesłano:

Potrzeba asertywności we współczesnym świecie - konspekt lekcji wychowawczej

Konspekt do lekcji wychowawczej – kl. VI

Temat lekcji: Potrzeba asertywności we współczesnym świecie

Cel ogólny: Przybliżenie pojęcia asertywność, zwrócenie uwagi na okazywanie szacunku innym

Cele wychowawcze:
- Uczeń wypowiada się swobodnie na podany temat
- zna pojęcie „asertywność”
- rozumie, że są sytuacje, kiedy należy bronić swojego zdania i takie, kiedy nie należy trwać w uporze
- wie, że ma prawo do własnego zdania
- szanuje indywidualność każdego człowieka
- odszukuje w słowniku języka polskiego pojęcie asertywność
- wyciąga wnioski i analizuje poszczególne sytuacje
- odmawia w kulturalny sposób
- wykazuje się empatią i zrozumieniem
- jest tolerancyjny, słucha z uwaga wypowiedzi innych
- rozwija wyobraźnię, ukazuje scenki sytuacyjne
- aktywnie uczestniczy w lekcji
Metody kształcenia:
- metoda słowna –poszukująca
- metoda zajęć praktycznych
- drama

Środki i materiały dydaktyczne:
1 Słownik współczesnego języka polskiego

Bibliografia merytoryczna
1 „Słownik współczesnego języka polskiego”, red. E. Wierzbicka, Warszawa 1998.

Bibliografia metodyczna:
1 W. Okoń, „Zarys dydaktyki ogólnej”, Warszawa 1998.
2 B. Bleja-Sosna, J. Opalska, M. Składanowska, „Poradnik dydaktycznz. Godziny wychowawcze”, Toruń 2002.

Ogniwa lekcyjne Tok lekcji Uwagi o realizacji
I Wprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego
II Lekcja właściwa

III Podsumowanie zajęć
1 Sprawdzenie listy obecności

2 Zapoznanie z tematem zajęć :
Potrzeba asertywności we współczesnym świecie.

3 Próby określenia własnymi słowami , co to znaczy być asertywnym. Uczniowie odpowiadają, że to oznacza umieć mówić „nie:, gdy to jest niezgodne z naszymi poglądami.

4 Odszukanie przez uczniów w słowniku definicji asertywności:
„asertywność”-postawa oznaczająca się akceptacją samego siebie, otwartością, bezpośredniością w wyrażaniu własnych poglądów (z zachowaniem szacunku dla opinii innych ludzi oraz domaganiem się respektowania własnych praw, nie odmawiając tym samym praw innym). Asertywność oznacza wiarę w siebie, ale jednocześnie szacunek dla uczuć i potrzeb innych.

5 Czy warto być asertywnym, jeśli tak to dlaczego?

6 Inscenizacja-scenki sytuacyjne. Wybór czterech pięcioosobowych grup. Zarysowanie sytuacji przez nauczyciela. Pozostawienie dalszego biegu wypadków inwencji twórczej uczniów.
- Gr. I- Próba prowokacji ze strony kolegi, który kieruje obelżywe uwagi na temat wyglądu pod waszym adresem
- Gr II- Namowa do spróbowania alkoholu, papierosów lub używek podczas wycieczki szkolnej
- Gr. III- Kilkunastoosobowa grupa kibiców przeciwnej drużyny próbuje was sprowokować do bójki
- Gr. IV Jesteście nakłaniani do kradzieży torebki starszej kobiety

7 Czy w każdej sytuacji należy bronić swojego zdania? Kiedy możemy zignorować pewne sytuacje, a kiedy narażamy się na niebezpieczeństwo?

8 Własne doświadczenia, rozmowa na temat sytuacji, gdy uczniowie zrezygnowali z własnego zdania.

9 Jakie sytuacje zdarzają się częściej? Czy są one podobne do omawianych wcześniej historii?
(Próba odmowy pójścia do kina, gdy kolega bardzo nalega, a wam niezręcznie odmówić, mimo ogromu zadań do wykonania w danym dniu)

10 Skąd taka obawa przed odmową? Wypowiedzi uczniów:
- brak wiary w siebie
- obawa przed utratą przyjaciół
- strach przed odrzuceniem
- potrzeba akceptacji
- niedojrzałość emocjonalna
- obawa przed zranieniem przyjaciół
- brak własnego zdania
- niezdecydowanie

11 Podsumowanie zajęć. Wnioski: Mając określone poglądy wykazujemy się dojrzałością, czasem jednak lepiej zrezygnować z własnego zdania. Zawsze jednak należy okazywać szacunek swojemu współrozmówcy.

Samodzielna praca uczniów

Aktywność uczniów

Swobodne wypowiedzi uczniów

Opracowała: mgr Mariola Ruchała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.