X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17685
Przesłano:

Ocena stażu nauczyciela ubiegającego się o awans

Ocena stażu

Imię i nazwisko stażysty: XXXXXX
okres stażu: XXXX
awans: nauczyciel stażysta/nauczyciel kontraktowy
stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
miejsce pracy: ZS
Ocena stażu- POZYTYWNA


Uzasadnienie:

1. Kompletność dokumentacji

Nauczyciel, Pani XXXXX, przedstawiła opiekunowi dokumentację spełniającą wszelkie wymogi związane z podjętym procesem awansu oraz wynikające z planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja jest kompletna, dobrze zorganizowana i obszernie przedstawia działania nauczyciela w okresie stażu. Zawiera zarówno dokumenty wykazujące działania związane z wymogami instytucji jak i potwierdzające inicjatywę własną.

2. Sposób dokumentowania dorobku zawodowego

Nauczycielka przedstawiła odpowiednią dokumentację, która to była przygotowywana przez cały okres stażu. Na uwagę zasługują scenariusze zajęć czy informacje dotyczące konkursów oraz innych działań podejmowanych na rzecz szkoły , a udowadniających ogromne zaangażowanie nauczyciela.
Dokumentacja zawiera zaświadczenia, raporty ze spotkań zespołu przedmiotowego, notatki własne i szereg certyfikatów potwierdzających ciągły rozwój nauczyciela w sferze zawodowej. Jest to dokumentacja bardzo rzetelna i wnikliwa.

3. Realizacja zadań i wymagań kwalifikacyjnych określonych w planie rozwoju zawodowego

Nauczycielka poprawnie dokonała wyboru zadań, które zostały ujęte w planie rozwoju zawodowego a co szczególnie ważne wzięła pod uwagę potrzeby szkoły oraz uczniów i to jak można im podołać będąc nauczycielem języka obcego.
W sferze organizacyjnej nauczycielka przeanalizowała przepisy prawa dotyczące zarówno pracy nauczyciela, jego praw i obowiązków , ale też mówiące o sposobie funkcjonowania szkoły. Uczestniczyła w pracach szkoły jako wychowawca, uczestnik rad szkoleniowych oraz przewodniczący zespołu przedmiotowego organizującego szereg spotkań nauczycieli języka angielskiego. Pani XXXXX utrzymywała stały kontakt z pedagogami, nauczycielami oraz rodzicami.
W sferze osobistej nauczycielka wykazała się zdolnością analizy własnych umiejętności, wyciągania wniosków oraz wprowadzania zmian w trybie nauczania w zależności od potrzeb, zadań czy wymagań względem uczniów czy też siebie samej. W ramach nauczania Pani XXXXX stosowała różne metody oraz techniki dostosowane do poziomu uczniów rozwijając ich kompetencje językowe. W ramach rozwoju komunikatywności ucznia stosowała techniki translacji, projektu, gry i zabawy, metody aktywizujące, relaksacyjne czy mnemotechnikę. Co ważne podołała zadaniu pracy z uczniami reprezentującymi różnego rodzaju dysfunkcje językowe i stosując się do zasady indywidualizacji dzieliła materiał na podstawowy ( obowiązkowy dla wszystkich) oraz dodatkowy (dla uczniów z trudnościami bądź szczególnie uzdolnionych). Aktywnie poszerzała wiedzę przez udział a radach szkoleniowych oraz pracach zespołu przedmiotowego , a przede wszystkim przez samodzielne studiowanie literatury oraz wykorzystanie źródeł internetowych.
Angażując się w życie szkoły przeprowadziła akcję “Tesco dla szkół” oraz przygotowała gablotę skierowaną do uczniów z poradami i podstawowymi informacjami dotyczącymi nauki języka.
W ramach sfery dydaktycznej Pani XXXX przeprowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz sama była obserwatorem lekcji prowadzonych przez opiekuna , co umożliwiło wzajemną wymianę doświadczeń, opinii i rad dotyczących uczniów i lekcji. Ponad to zgodnie z planem pracy szkoły oraz obowiązkami związanymi z pracą wychowawcy przygotowywała konkursy, gazetki, apele klas 6. Organizowała też przedstawienia dla klas szkoły podstawowej. Doskonaliła warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez wydawnictwa językowe.
Jednym z największych wyzwań podjętych przez Panią XXXXX było zorganizowanie międzyszkolnego konkursu recytatorskiego. Miał on na celu zintegrowanie środowiska uczniów różnych szkół oraz prezentację wiedzy i talentu uczniów.
W sferze wychowawczo-opiekuńczej nauczycielka zapoznała się z programem wychowawczym, poznała sytuację rodzinną wychowanków poświęcając im swój czas oraz doradzając , a także aktywnie współpracowała z pedagogami, rodzicami i co najważniejsze dzięki swej postawie pozyskała szacunek i sympatię uczniów.

Wnioski: Stwierdzam, że Pani XXXXX spełniła wymagania związane z ubieganiem się o stopień nauczyciela kontraktowego, wykonała zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego i przygotowała dokumentację potwierdzającą jej zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Opracowała : Agnieszka Szatkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.