X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17569
Przesłano:
Dział: Ankiety

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - ankieta dla nauczycieli

Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety.
Ankieta jest anonimowa

1. Czy w szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów?
• tak
• nie
2. Czy wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?
• tak
• nie
3. Czy w szkole dostrzegane są możliwości uzyskania przez uczniów lepszych wyników
w nauce?
• tak
• nie
4. Czy uczniowie w pełni korzystają z ofert zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę?
• tak
• nie
5. Czy analizujesz wiadomości i umiejętności uczniów określone w podstawie programowej?
• tak
• nie
6. W jaki sposób analizujesz wiadomości i umiejętności uczniów?
• testy
• kartkówki
• odpowiedzi ustne
• dyskusje
• obserwacja uczniów podczas zajęć
• inne........................................
7. W jaki sposób dokumentujesz realizację podstawy programowej?
• wpisy w dzienniku
• plany wynikowe
inne........................................
8. W jaki sposób wspierasz prawidłową realizację podstawy programowej?
• pomoce audiowizualne
• podręczniki szkolne
• teksty źródłowe
• mapy
• komputer
• tablica interaktywna
• inne........................................
9. Czy uczniowie mają możliwość poprawiania słabej oceny ze sprawdzianu?
• tak
• nie
• czasami
10. Czy wymagania edukacyjne dostosowujesz do możliwości uczniów?
• tak
• nie
• czasami
11. W jaki sposób informujesz rodziców o osiągnięciach uczniów?
• zebrania rodziców
• rozmowy indywidualne
• inne........................................

Dziękujemy!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.