X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17764
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dotycząca współpracy rodziców ze szkołą

Ankieta
Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.
Jej wyniki posłużą do stworzenia procedur podnoszących jakość Waszych kontaktów ze szkołą. Prosimy o zaznaczenie wybranych przez siebie odpowiedzi.

1. Czy rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły?
tak nie

2. Jak zamierza pan/Pani uczestniczyć w życiu szkoły?
pomagać finansowo (rada rodziców)
pomagać w realizacji imprez szkolnych
opiekując się uczniami w czasie wycieczek
współpracując z wychowawcą i nauczycielami w sprawach dotyczących kształcenia i wychowania
prowadzić działania prowadzące do poprawy estetyki szkoły
inne

3. W której z wymienionych uroczystości i imprez klasowych chciałby Pan/Pani uczestniczyć?
ślubowanie klas pierwszych
dyskoteki
wigilie klasowe
wycieczki i biwaki
festyny

4. Co szkoła powinna zrobić, aby Pan/Pani chętnie z nią współpracował/a?
informować o życiu szkoły
systematycznie i wyczerpująco informować o postępach i trudnościach dzieci
zachęcić rodziców i umożliwić im włączanie się w sprawy szkoły
zbierać opinie rodziców na temat szkoły i uwzględniać je w swoich działaniach
wspierać działania wychowawcze rodziców

5. Jaki sposób kontaktu ze szkołą Panu/Pani odpowiada?
spotkania wychowawcy z rodzicami
zebranie ogólne z dyrektorem szkoły
indywidualne spotkania z nauczycielami
kontakt telefoniczny
warsztaty dla rodziców organizowane przez szkołę
pisemne opinie o działaniach podejmowanych przez szkołę w stosunku do ucznia

6. Czego oczekuje Pan/Pani od szkoły?
odpowiedniego poziomu nauczania
wychowania
zapewnienia bezpieczeństwa
zapewnienia opieki w czasie wolnym od nauki
rozwijania zainteresowań

7. W jakich sprawach oczekuje Pan/Pani pomocy od szkoły?
pomoc w wychowaniu
pomoc w rozwiązywaniu domowych konfliktów
pomoc w mobilizacji dziecka do regularnego uczęszczania do szkoły
inne ........................................

8. Które z zaproponowanych zagadnień zdaniem Pana/Pani powinny być omówione na spotkaniu z rodzicami
przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji
konflikty między rówieśnikami
przeciwdziałanie wagarom
przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym
przeciwdziałanie problemom wychowawczym
problemy wieku dojrzewania
wpływ środowiska rodzinnego na wyniki nauczania i wychowaniaDZIĘKUJEMY

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.