X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17364
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla nauczycieli "Respektowanie norm społecznych w szkole"

Ankieta dla nauczycieli
,,Respektowanie norm społecznych w szkole”

Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej.
Ankieta jest anonimowa

1. Czy zetknął/ęła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej w stosunku do swojej osoby?
• tak, ze strony uczniów
• tak, ze strony nauczycieli
• tak, ze strony personelu szkoły
• tak, ze strony innych osób (kogo?) ........................................
• nie
2. Czy uczniowie znają zasady zachowania w szkole, normy obowiązujące
w szkole?
• tak
• nie
• częściowo
3. Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole? Jeśli nie to w jakim stopniu?
• tak
• nie

1 2 3 4 5

• częściowo
4. Jakie niepożądane zachowania zdarzają się Pana/Pani zdaniem najczęściej?
........................................
5. Jak reaguje Pan/Pani na nierespektowanie norm społecznych przez uczniów?
........................................
1. Czy w szkole diagnozuje i analizuje się zachowanie uczniów?
• tak, diagnozę i analizę przeprowadza wychowawca klasy
• tak, diagnozę i analizę przeprowadza pedagog szkolny
• tak, diagnozę i analizę przeprowadza każdy nauczyciel
• tak, ........................................
• nie

7. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeżeli tak,
to prosimy wymienić.
• tak........................................
• nie

8. Czy podejmowane przez szkolę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy?
• tak
• nie
• częściowo

9. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła - nauczyciele, personel
i rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej?
........................................
10. Czy dokonuje się w szkole modyfikacji działań z uwzględnieniem inicjatywy uczniów?
• tak
• nie
• częściowo

11. W jaki sposób w szkole dokonuje się oceny skuteczności podejmowanych działań?
........................................
........................................

Dziękujemy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.