X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17036
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego


Eliza Pękała- nauczyciel mianowany
w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2009 r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2012 r.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1 2 3 4
§ 8 ust. 2 pkt. 1
,,Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego.

• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
zgodnie z potrzebami szkoły. VIII/IX 2009

IX 2009 r. Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego,

Wniosek wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

Plan rozwoju zawodowego

Przygotowanie uczniów do konkursów.

Przygotowywanie uczniów do konkursów :

1. Talenty Informatyczne
2. Dialnetmasters
3. Aleksander
4. inne Okres stażu

Sprawozdania

Wzbogacanie warsztatu pracy.
• Udział w szkoleniach i warsztatach, szkoleniach WDN. Okres stażu Świadectwa ukończenia
Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy dydaktycznej, poszukiwanie rozwiązań, wymiana doświadczeń
• Udział w internetowych grupach dyskusyjnych, przeglądanie stron www.

Okres stażu zgodnie
z potrzebami oraz zainteresowaniami nauczyciela.

Wersja elektroniczna.

Sprawowanie opieki nad pracownią informatyczną. Dbanie o sprzęt, instalowanie oprogramowania, umożliwienie młodzieży efektywniejszego korzystania z posiadanego wyposażenia oraz stworzenie warunków do korzystania z sieci Internet. Okres stażu

Doskonalenie warsztatu pracy Doskonalenie, zmiany, analiza Przedmiotowego Systemu Oceniania Okres stażu Przedmiotowy System Oceniania
Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym. Okres stażu Przykładowe scenariusze lekcji.


§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji oraz różnorodnych materiałów.
• Opracowanie dokumentów, scenariuszy lekcji
za pomocą edytora Word.

- Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktycznej.

• Motywowanie uczniów do korzystania z komputera i Internetu jako źródła wiedzy i informacji.

• Przygotowanie i zamieszczanie materiałów na stronach internetowych

•Wspomaganie wychowawców, nauczycieli poprzez przygotowanie dyplomów, zaproszeń i innych druków

• Projektowanie i wykonanie prezentacji według potrzeb w programie Power point

• Udostępnianie pracowni, pomoc w zakresie obsługi komputera, serwera, organizacji zajęć i wykorzystaniu Internetu innym nauczycielom Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Opracowane materiały- wersja elektroniczna
Prace uczniów wykonane podczas zajęć informatycznych .
Materiały zamieszczone na stronach internetowych: scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego itp.
Wzory dyplomów, zaproszeń.
Prezentacje multimedialne

Sprawozdanie
• Pełnienie funkcji administratora szkolnej pracowni komputerowej Okres stażu Zaświadczenie ukończenia szkolenia
Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy Korzystanie z programów komputerowych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym Okres stażu Realizowany program nauczania


§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
• Pomoc koleżankom i kolegom w przygotowaniu rożnych dokumentów szkolnych z wykorzystaniem komputera.

• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli szkoły

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem.

• Publikacja własnych dokonań i osiągnięć w szerszym środowisku: publikacja własnego planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji

Okres stażu
Okres staż
Okres stażu
Okres stażu
Scenariusze zajęć,
Notatki z obserwacji z zajęć

Publikacja w Internecie, scenariusze lekcji
Udział w pracach zespołu matematyczno- przyrodniczego.
• Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu matematyczno- przyrodniczego Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu Koła informatycznego
• zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.

Okres stażu

Własny program „Koło informatyczne”

Prowadzenie ,,Koła Informatycznego” Prowadzenie działu publikacji uczniów na szkolnej witrynie, praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym problemy z nauką. Okres stażu
Dzienniki, prace uczniowskie,
zapisy strony www – wersja elektroniczna


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Kontynuacja wydawania gazetki szkolnej,, Głos Jedynki”- niektóre artykuły na bazie Internetu , grafika i skład graficzny. Okres stażu Przykładowe gazetki
Udział jako opiekun w dyskotekach szkolnych Okres stażu notatki
Wykonanie gazetki szkolnej na hollu oraz w pracowniach komputerowych dotyczącej zagrożeń i przemocy w Internecie

,, Stop przemocy” 09.2009 Forma elektroniczna gazetki
Organizowanie i współorganizowanie konkursów szkolnych
• Przeprowadzenie i przygotowywanie uczniów
do konkursów:

1. ,, Konkurs Mikołajkowy”- część informatyczna.
2. Konkurs na prezentację multimedialną
,, Sybiracy”.
Okres stażu

V.2010,2011,2012
Sprawozdanie
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
• Wspólne przeprowadzenie z innymi nauczycielami uroczystości szkolnych
• wyszukiwanie materiałów do uroczystości w Internecie. Okres stażu Sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Urzędem Miasta
Współpraca przy organizacji uroczystości Miejskich z Okazji Rocznicy Śmierci Jana Pawła II- przygotowywanie prezentacji multimedialnych, filmów
Okres stażu

Forma elektroniczna- zapis , spotkanie w Urzędzie miasta
Współpraca z Domem Seniora w Świebodzicach Występ Jasełkowy w Domu Seniora – występ uczniów wspólnie z seniorami. XII. 2009 Sprawozdanie
Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji
. Współorganizowanie imprez oraz wykonywanie dekoracji, prezentacji multimedialnych do występów szkolnych, :
• Jasełka,
• Przegląd Jasełkowy
• Dzień Papieski
• Rocznica śmierci Jana Pawła II
• Wieczornica- obchody Dnia Patrona
• inne Okres stażu Sprawozdanie
Współpraca ze Związkiem Sybiraków w Świebodzicach Współpraca planowana w związku z konkursem na prezentację multimedialna o tematyce zsyłki na Syberię. V.2010 Sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.

Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. Okres stażu zaświadczenia
• Opis i analiza przypadku ucznia Okres stażu Opis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.