X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16845
Przesłano:

Program zajęć koła plastycznego "Ozdabiamy nasz świat"

I Wstęp
Edukacja plastyczna odgrywa bardzo ważną rolę na każdym etapie rozwoju dziecka. Sprzyja ona rozwojowi osobowości, zaspokaja naturalną potrzebę ekspresji plastycznej dziecka, kształtuje jego postawę twórczą. Stwarza okazję do przeżywania radości podczas tworzenia.
Program ten został przygotowany dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza”: w Kutnie. Nasi podopieczni oczekują dalszego ukierunkowanego rozwoju swoich umiejętności, chętnie zapoznają się z nowymi technikami plastycznymi, możliwościami tworzenia przy użyciu różnych materiałów.


II Charakterystyka programu
IDEA PROGRAMU
Ideą programu jest wspomaganie wychowania estetycznego dzieci i młodzieży oraz umożliwienie rozwoju zdolności i zainteresowań plastycznych poprzez podejmowanie wielorakich działań.
Program ten daje dzieciom możliwość rozładowania energii, napięć oraz przeżywania pozytywnych emocji z własnej pracy.
Program autorski „Ozdabiamy nasz świat” ma służyć doskonaleniu procesu wychowawczo – dydaktycznego, poprawie jakości pracy nauczyciela a tym samym sprzyjać rozwojowi dziecka.

CELE PROGRAMU
Cele ogólne:
- odkrywanie oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych
- rozwijanie twórczego podejścia do otaczającego nas świata
- uwrażliwienie na wartości estetyczne
- wyrabianie umiejętności i nawyków w posługiwaniu się różnorodnymi środkami wyrazu plastycznego w celu wyrażania własnych emocji
- stwarzanie sytuacji do ekspresji w celu redukcji napięć emocjonalnych, kompensacji braku sukcesów w innych dziedzinach
- rozwijanie procesów poznawczych, takich jak:
> wyobraźnia twórcza
> myślenie twórcze
> spostrzeganie
> zdolności obserwacji
> pamięć wzrokowa
> emocje
> uczucia estetyczne
- stworzenie warunków do tego, aby tworzenie dawało radość.
Cele szczegółowe:
dziecko:
- rozwija swoje umiejętności plastyczne
- uczy się wyrażania emocji
- właściwej współpracy w grupie
- cierpliwości
- dokładności
- zapoznaje się z różnorodnymi metodami i technikami pracy plastycznej
- organizuje warsztat własnej pracy
- celowo dobiera i ekonomicznie wykorzystuje materiały plastyczne

TREŚCI PROGRAMU
1. malowanie na różnych powierzchniach o różnorakiej fakturze – użycie farb akrylowych i lakierów
2. zestawianie, mieszanie barw, uzyskiwanie i rozróżnianie stopnia nasycenia
3. tworzenie w technice iris folding
- wykonanie obrazków z pasków papieru o różnej fakturze i kolorystyce
4. tworzenie w technice scrapbboking
- wykorzystanie różnych materiałów (naklejki 3D, embrossing, lace i incire, punchery, nożyczki o różnej lini cięcia, collage)
5. działania plastyczne z użyciem różnych materiałów, technik i w różnych formach
6. eksponowanie twórczości dzieci i młodzieży
7. organizowanie wystaw i konkursów

METODY I FORMY PRACY
- praca indywidualna
- zajęcia z grupą
- praca w zespołach
- zajęcia warsztatowe wyzwalające swobodną ekspresję
- pogadanki
- wystawy prac
- konkursy plastyczne

ADRESACI PROGRAMU
Program jest propozycją zajęć dodatkowych realizowanych na spotkaniach koła plastycznego dla młodzieży w przedziale wiekowym od 12 do 18 roku życia. Realizacja programu jest przewidziana w miesiącach kwiecień 2008 – sierpień 2008.


III Charakterystyka działów z uwzględnieniem, tematyki zajęć i celów szczegółowych

Dział 1 IRIS FOLDING
Tematy do realizacji:
1. zapoznanie z techniką iris folding
2. iris folding – projektowanie wzorów
3. iris folding – tworzenie kart okolicznościowych i świątecznych
4. konkurs – wykonanie obrazków na ścianę według własnego projektu

Cele szczegółowe:
dziecko:
- zna technikę iris folding
- potrafi zaprojektować wzór obrazka
- potrafi wykonać obrazek, karty okolicznościowe prezentowaną techniką

Dział 2 PAPIEROPLASTYKA – PAPIEROWA WIKLINA
1. nawiązanie współpracy z kołem plastycznym działającym w Gimnazjum nr 2 – oglądanie prac plastycznych wykonanych na zajęciach koła, wymiana doświadczeń
2. zajęcia warsztatowe
> zapoznanie z techniką wyplatania koszyków
> przygotowanie rurek z papieru
3. doskonalenie techniki wyplatania – praca twórcza
4. malowanie, wystawa prac

Cele szczegółowe
dziecko:
- zna technikę wyplatania koszyków
- potrafi wykonać plecionkę
- potrafi wykończyć i pomalować wypleciony wzór

Dział 3 DECOUPAGE
1. zapoznanie z efektowną techniką ozdabiania – decoupage
2. decoupage z cieniowaniem – wykorzystanie farb akrylowych, postarzanie przedmiotów
3. zaprojektowanie wzoru – ozdabianie przedmiotów – malowanie, utrwalanie
4. decoupage – praca ze szkłem

Cele szczegółowe
dziecko:
- zna technikę decoupage
- potrafi oszczędnie korzystać z materiałów
- potrafi zaprojektować i wykonać wzór
- zna i potrafi wykorzystywać technikę malowania i postarzania przedmiotów

Dział 4 SCRAPBBOKING
1. zapoznanie z techniką scrapbboking
2. wykonanie techniką scrapbboking ramki do zdjęcia
3. ozdabianie techniką scrapbboking pamiętnika oraz karty okolicznościowej
4. konkurs – najciekawiej i najstaranniej ozdobiona Księga Życia
Cele szczegółowe
dziecko:
- zna technikę scrapbboking
- potrafi ozdobić przedmioty techniką scrapbboking
- potrafi oszczędnie gospodarować materiałami
- potrafi współpracować w grupie
- potrafi zaprojektować wzór i wykorzystać do jego wykonania różne materiały

Dział 5 RZEŹBA I MALARSTWO
1. zapoznanie z różnymi materiałami rzeźbiarskimi (drewno, kamień) i technikami malarskimi (olej, akwarele, tusz) – wykorzystanie Internetu i literatury
2. mydlane rzeźby
3. gipsowe odlewy
4. spotkanie z rzeźbiarzem, malarką – zapoznanie z ich pracą
5. nawiązanie współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Kutnie – udział w zajęciach plastycznych
Cele szczegółowe
dziecko:
- zna różne materiały rzeźbiarskie, techniki malarskie
- potrafi wykonać proste motywy w mydle, odlewy gipsowe
- umie współpracować w grupie
- umie korzystać z internetu


IV Uwagi o realizacji programu

Celem tego programu jest rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych dzieci i młodzieży. Program ten da im możliwość w sposób pozytywny wyzwalać swoje emocje, rozwijać twórcze myślenie, kształtować postawy estetyczne. W wyniku działań młodzież będzie miała możliwość swobodnie się wypowiadać poprzez różne techniki plastyczne.
Realizując tematykę zapoznamy młodzież z różnorodnymi metodami i technikami pracy plastycznej. Szczególną uwagę zwrócimy na rozwijanie indywidualnych predyspozycji dziecka oraz uwrażliwienie go na uczucia innych poprzez pracę w grupie.
Uczestnictwo w zajęciach rozbudzi zainteresowania plastyczne naszych podopiecznych, pogłębi zdolności a także zmotywuje do dalszej twórczej działalności zakończonej sukcesem.
Prezentowany program realizowany będzie w ramach tematycznie zaplanowanych zajęć w miesiącach kwiecień 2008 – sierpień 2008.

V Ewaluacja

- obserwacja dzieci
- konkursy plastyczne
- wystawa prac
- ankieta
- kiermasze


VI Literatura
- CIBKE 2 – CRACKLE - nowe pomysły; wyd.STEMPERIA
- DECUPAGE - podstawowe techniki; wyd.STEMPERIA
- Cheryl OWEN - Ozdobne karty i karnety; wyd. Świat Książki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.