X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16441
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie 5-latków

SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 W GRUPIE DZIECI PIĘCIOLETNICH.


W codziennej pracy z dziećmi dbałyśmy o ich wszechstronny rozwój , realizując treści programowe zawarte w programie „ Nasze przedszkole ”. Treści programowe realizowałyśmy na podstawie książek „Razem w przedszkolu”wydawnictwa WSIP.

Grupa liczy 24 przedszkolaków ,dzieci do przedszkola uczęszczają trzeci rok.
W zakresie edukacji społeczno-moralnej wpajałyśmy dzieciom umiejętność okazywania uczucia miłości i szacunku dla najbliższych (temat tygodnia „Moja rodzina”,w okresie Świąt , z okazji Dnia Babci i Dziadka). Wdrażałyśmy dzieci do poszanowania wytworów własnej pracy oraz kolegów i koleżanek ,zgodnego współżycia w grupie,używania zwrotów grzecznościowych .Wspólnie z rodzicami przedszkolaki bawiły się na Andrzejkach. Miłą zabawą było też wspólne pieczenie i dekorowanie pierników na kiermasz świąteczny . Dzieci znają zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym,sprawnie chodzą w parach podczas spacerów. Spacery to nie tylko okazja do obserwacji przyrody, ruchu na świeżym powietrzu ale też możliwość poznania własnego miasta. Dzieci zapoznały się z legendami na temat Dąbrowy Górniczej i jej historią.

W obszarze edukacji zdrowotnej wdrażałyśmy dzieci do przestrzegania higieny osobistej i dbałości o swoje zdrowie. Doskonaliłyśmy nawyki higieniczno- kulturalne oraz czynności samoobsługowe tj. mycie rąk po przyjściu z podwórka i po wyjściu z toalety oraz przed każdym posiłkiem. Spacery i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu sprawiały dzieciom wiele radości,znają rolę ruchu na świeżym powietrzu. Dzieci uzmysłowiły sobie konieczność dostosowania garderoby do warunków pogodowych ,sprawnie samodzielnie ubierają się.

W zakresie edukacji ruchowej wyrabiałyśmy umiejętność reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, dbałyśmy o rozwój sprawności ruchowej. Dzieci sprawnie ustawiają się w kole, w parach , w rzędzie. Zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ruchowe ,relaksacyjne , zestawy ćwiczeń gimnastycznych usprawniły grupę ruchowo .Dzieci czerpały radość z aktywności fizycznej , która pomogła także lepiej zintegrować grupę. We wrześniu odbył się piknik integracyjny ,na którym przeprowadziłyśmy zestaw zabaw z chustą animacyjną. Świetnie bawiły się dzieci i ich rodzice.

W zakresie obszaru edukacji przyrodniczej zainteresowałyśmy dzieci światem przyrody w różnych porach roku ,z ich charakterystycznymi cechami (jesień, zima). Uświadomiłyśmy dzieciom konieczność dbania o środowisko, poszanowanie przyrody. Dzieci miały możliwość obserwowania zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku. Uświadomiłyśmy dzieciom potrzebę

opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą.

Obszar edukacji z zakresu kształcenia mowy i myślenia to zapewnienie dzieciom kontaktu z literaturą dziecięcą, codzienne czytanie, uczestnictwo w spektaklach teatralnych, uroczystościach przedszkolnych. Umożliwiałyśmy dzieciom wypowiadanie się na interesujące je tematy. Wzbogacałyśmy słownik dzieci poprzez czytanie opowiadań , bajek, wierszy , encyklopedii dziecięcych i gazetek. Dzieci uczyły się krótkich wierszy , prowadziłyśmy ćwiczenia artykulacyjne, kształcące mięśnie narządów mowy. Zwracałyśmy też uwagę na ładne wypowiadanie się całym zdaniem.

Z obszaru edukacji matematycznej rozwijałyśmy umiejętności logicznego myślenia matematycznego w zakresie pojęć związanych z : figurami geometrycznymi ,zbiorami w oparciu o klasyfikację przedmiotów, orientacją w przestrzeni. Dzieci przeliczają przedmioty w zakresie 0-10 .

Obszar edukacji estetycznej uczulił dzieci na dostrzeganie piękna w otaczającym ich świecie, w przyrodzie, w sztuce ,w muzyce. Dzieci rozwijały inwencję twórczą podczas prac plastyczno konstrukcyjnych. Wykorzystywały kredki , pastele ,farby akwarelowe i plakatowe, kredę, plastelinę ,papier kolorowy,bibułę, gazety oraz materiały naturalne. Pracowały indywidualnie oraz w zespołach .

W zakresie edukacji muzycznej kształtowałyśmy wrażliwość muzyczną poprzez słuchanie muzyki , śpiewanie piosenek zbiorowo i indywidualnie, rytmizowanie piosenek i utworów muzycznych. Dzieci zostały zapoznane z instrumentami muzycznymi . Dzieci chętnie brały udział w zabawach ruchowych przy muzyce ,potrafią określić nastrój utworów i piosenek . Dzieci przygotowały dla swoich rodzin Jasełka , śpiewały podczas występu kolędy. Publiczny występ dodał dzieciom pewności siebie.

Wnioski do dalszej pracy:

1.Częste spacery i zabawy na świeżym powietrzu bez względu na pogodę.
2.Organizacja dnia promującego aktywność ruchową „Mamo tato ćwicz z nami” .
3.Aktywny udział w Dniach Ziemi, propagowanie działań mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.