X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16815
Przesłano:

Ocena stażu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w ..............
Nauczyciel matematyki
Opiekun stażu nauczyciela kontraktowego


PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
............................. – NAUCZYCIELA Kontraktowego
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ZA OKRES STAŻU OD ......... r. DO ............ r.


Dnia 1 września 2007 roku pan mgr ........ jako nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż w Szkole podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach. Dnia 25 sierpnia 2008 roku uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za pierwszy rok stażu. Od
1 września 2008 pan ........... kontynuował staż w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Nowinach.
W pierwszym miesiącu pracy pan .......... zapoznał się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi systemu oświaty – Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku oraz ustawą z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie Karty Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Następnie opracowała Plan Rozwoju Zawodowego.
Pan ......rozpoczął pracę dydaktyczno - wychowawczą od zapoznania się
z dokumentami szkolnymi, a także z przepisami BHP obowiązującymi Szkole Podstawowej, a także po zmianie miejsca pracy ze wszystkimi dokumentami obowiązującymi w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.
Uczestniczył w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego (Rady Pedagogiczne, szkoleniowe rady w ramach WDN, pracach zespołu samokształceniowego ).
Pan ........ jest nauczycielem obowiązkowym i twórczym, udowodnił to przeprowadzając zajęcia w mojej obecności, oraz w trakcie rozmów pohospitacyjnych.
W różnorodny sposób przygotowywał się do zajęć lekcyjnych. Czytał odpowiednią literaturę, opracowywał scenariusze lekcji, gdzie prawidłowo formułował cele operacyjne
i odpowiednio dobierał metody nauczania w zależności od tematu lekcji. Przez okres stażu uczestniczył także w zajęciach prowadzonych przeze mnie. Z obserwowanych lekcji sporządzał notatki, wyciągał wnioski, dzielił się interesującymi spostrzeżeniami. Pan Rafał Jaros trakcie swoich zajęć, zarówno z fizyki i matematyki, wykorzystywał tablicę multimedialną. Przeprowadził także lekcję otwartą dla nauczycieli naszej szkoły, która miała na celu pokazanie możliwości zastosowania tablicy multimedialnej na zajęciach lekcyjnych.
Podczas stażu pan ............. podnosił na bieżąco efekty pracy dbając o swoje samokształcenie. Uczestniczył w różnych formach kształcenia zewnątrzszkolnego.
Uczestniczył w następujących warsztatach: „Magiczna matematyka”, „Nowa jakość nauczania matematyki i informatyki w oparciu o cykle „Nic dodać nic ująć” oraz „Dodaj do ulubionych w klasach 4- 6 szkoły podstawowej”, „Fascynacja = Aktywizacja, Tajemnice
i zagadki na lekcjach matematyki”, „Fizyka – to wcale nie musi być trudne.”, „Seria gotowa na wszystko. Matematyka z plusem ujarzmia nowa podstawę.”, Główne założenia podstawy programowej a cykl matematyka wokół nas”, - warsztaty „Jak poprowadzić lekcję i nie zwariować.”, „O edukacyjnych łamigłówkach przestrzennych Happy”, „Gdy intuicja zawodzi, czyli szkolne zmagania z nieskończonością”, - warsztaty „Magia Matematyki” 20.04.2010 (3h), a także w konferencjach metodycznych i szkoleniach: „Nauczycielu Twój głos się liczy.”, „ Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela fizyki.”, „Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych”, ”Obowiązkowe doświadczenia uczniowskie w nowej podstawie programowej z fizyki”, ”Od intuicji do wiedzy czyli jak pomóc gimnazjaliści zrozumieć i polubić fizykę”, „Jak pracować w obliczu zmian”, ” O potrzebie i sposobach współpracy nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Realizacja nowej podstawy programowej.”
Pan.......... stara się jak najlepiej poznać swoich uczniów i środowisko, z którego pochodzą.
Pan ............... dał się poznać jako nauczyciel, który wzorowo wypełnia swoje obowiązki. Sumienny, pracowity, otwarty na nowości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji. Aktywnie współpracował z innymi nauczycielami, podtrzymywał dobre relacje interpersonalne w gronie pedagogicznym.
Wzorowo wypełnił wymagania kwalifikacyjne, umożliwiające uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.


........................................
Podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.