X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16767
Przesłano:

Prawa dziecka na co dzień

Temat: Prawa dziecka na co dzień.

Cel ogólny: zaznajomienie dzieci z prawami dziecka.
Cele operacyjne:
Prawa królika:
1. Zapoznaje się z treścią Konwencji o Prawach Dziecka
2. Uświadamia sobie, że posiada instynktowną znajomość praw dziecka
3. Wiąże ludzkie potrzeby z prawami człowieka
Metody: aktywizująca (burza mózgów), podająca (pogadanka, analiza tekstu)
Środki: odbitki Konwencji o Prawach Dziecka, kredki
Tyle już wiem!
1. Odkrywa nabytą wiedzę o prawach dziecka
2. Uświadamia sobie fakt istnienia różnych sposobów uczenia się
Metody: podająca (pogadanka), burza mózgów, eksponująca (tworzenie plakatu)
Środki: duże kartony, flamastry, kredki
Mapa praw:
1. Pogłębia znajomość praw dziecka
2. Wiąże prawa dziecka z miejscami znanymi mu z życia codziennego
3. Ocenia stopień, w jakim prawa człowieka realizowane są w jego najbliższej okolicy
Metody: podająca (pogadanka), eksponująca (tworzenie mapy)
Środki: kartony, kredki
Formy pracy: indywidualna jednolita, grupowa jednolita, zbiorowa jednolita


Przebieg zajęć:

1. Powitanie.
2. Przedstawienie tematu zajęć.
3. Dzieci wyobrażają sobie, że mają psa (królika): mają za zadanie nadać mu imię i dbać o niego. Zastanawiają się, czego potrzebuje pies, aby czuć się bezpiecznie i szczęśliwie. Podają własne propozycje, są one zapisywane na tablicy.
4. Następnie dzieci zastanawiają się, kto powinien być odpowiedzialny za zaspokajanie potrzeb psa. Ich propozycje są zapisywane na tablicy.
5. Pytania do dzieci: Jeśli pies rzeczywiście potrzebuje spełnienia tych wszystkich potrzeb, czy wobec tego powinien mieć do nich prawo? Kto jest odpowiedzialny za realizowanie tego prawa?
6. Na tablicy zostaje stworzona druga rubryka z hasłem „DZIECI” – zadawane są analogiczne pytania jak w przypadku pytań o psa. Dzieci udzielają odpowiedzi, które są zapisywane na tablicy.
7. Wniosek z porównania – dzieci mają prawo do zapewnienia im bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego otoczenia przez dorosłych. Dzieci, pomimo nieznajomości zapisów Konwencji, automatycznie, instynktownie znają swoje prawa.
8. Rozdanie dzieciom Konwencji o Prawach Dziecka. Dzieci zapoznają się z tekstem, kredkami zaznaczają te artykuły, które zostały wyszczególnione na tablicy.
9. Wyjaśnienie, że Konwencja o Prawach Dziecka jest dokumentem, który na każdym kroku, w życiu codziennym wspiera dzieci i chroni ich prawa.
10. Przypomnienie dzieciom o przysługującym im prawie do nauki i rozwoju. Dzieci mają za zadanie wymienić jakieś zagadnienie, o którym wiedzą dziś, a o którym nie miały pojęcia w wieku 5 lat. Wyjaśnienie, iż wiedzę tę nabyły właśnie dzięki prawu do nauki.
11. Podzielenie dzieci na pary: każda otrzymuje wielki karton, na którym obrysowują sylwetkę 1 przedstawiciela każdej z par. Następnie w parach zastanawiają się, co umieją robić, jakie posiadają umiejętności, po czym przypisują każdej umiejętności tę część ciała, dzięki której ją nabyli i rozwijają (np. czytanie – oczy, rysowanie – ręka, piłka nożna – nogi). Na odrysowanej sylwetce zaznaczają te części ciała oraz dorysowują do nich swoje umiejętności. Następuje prezentacja i omówienie plakatów.
12. Pytania do dzieci: gdzie zdobyły te umiejętności? Dzięki jakim osobom? Wyjaśnienie, iż wiedzę i umiejętności zdobywamy między innymi w domu i w szkole, czyli w miejscach, w których najpełniej korzystamy z prawa do nauki i rozwoju.
13. Rozdanie dzieciom kartonów. Zadaniem ich jest naszkicowanie mapek okolicy, w której mieszkają i zaznaczenie na nich własnych domów oraz ważniejszych budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, szpitala, biblioteki), a także innych ważnych dla nich obiektów (np. parku, placu zabaw, kina itp.).
14. Analiza map pod kątem praw dziecka: jakie prawa dziecka są realizowane w poszczególnych miejscach? Dzieci znajdują w konwencji właściwe artykuły, a następnie zapisują ich numery w odpowiednich miejscach na mapach. Prezentują swoje mapy i omawiają je. Wniosek: prawa dziecka towarzyszą nam na co dzień, są one również realizowane w okolicy, w której mieszkamy.
15. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.