X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16352
Przesłano:

Konspekt zajęć profilaktycznych: Trzymaj formę! Zapobieganie nadwadze i otyłości

KONSPEKT ZAJEĆ PROFILAKTYCZNYCH

„Trzymaj formę –zapobieganie nadwadze i otyłości”


Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Walicka – Chmiel,
Czas: 60 minut

CELE TERAPEUTYCZNE:
- Dbanie o przyjazną i bezpieczną atmosferę w grupie
- uczeń swobodnie wyraża swoje zdanie na konkretny temat
- uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych rówieśników
- Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
- uczeń potrafi zgodnie współpracować w grupie
- Odreagowanie napięć psychofizycznych
- uczeń odreagowuje napięcia poprzez wykonywanie plakatu

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- zna przyczyny otyłości
- wie, jak zapobiegać nadwadze i jej skutkom
- rozumie potrzebę zdrowego stylu życia (właściwa dieta, ruch na świeżym powietrzu)
- zna zasady zdrowego odżywiania się
- dostrzega potrzebę empatii w relacji z innymi osobami mającymi problem z otyłością
- potrafi obliczyć swoje BMI i je zinterpretować.

METODY wg W. Okonia
• Waloryzacyjne: metoda ekspresyjna - ćwiczenia dramowe, metoda impresyjna – wykonanie plakatu „Trzymaj formę – 8 zasad na zdrowie”
• Samodzielnego dochodzenia do wiedzy: burza mózgów,
• Ćwiczebne: konkurs wiedzy
• Podające: pogadanka, praca z tekstem

FORMY:
- grupowa jednolita cicha
- grupowa zróżnicowana głośna
- indywidualna głośna
- zbiorowa jednolita głośna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- flamastry, długopisy, kartki, klej, 2 duże kartony, kredki, farby, wycinki z gazet
- arkusz z hasłem: „13% młodzieży cierpi na nadwagę. Przyczyny:”
- 8 kg (np. ryżu), 5 mocnych szali,
- informacja o obliczaniu BMI (zał.1)
- informacja o skutkach zdrowotnych nadwagi i otyłości (zał.2)
- karteczki w formie strzałek z hasłami prawdziwymi i fałszywymi (zał. 3)
- karteczki z pytaniami do konkursu „Trzymaj formę! Żyj zdrowo!” (zał. 4)

TOK ZAJĘĆ
Faza wstępna

1. Czynności organizacyjno – porządkowe:
- Powitanie uczniów przez nauczyciela

Faza zasadnicza

2. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez krótką wypowiedź nauczyciela.
„Gdyby lekarze ogłosili, że co piąte dziecko w naszym kraju ma objawy np. tyfusu, natychmiast wybuchłaby panika. Dlaczego zatem mało kto przejmuje się chorobą, przed którą już od co najmniej 10 lat ostrzegają specjaliści, a która zagraża życiu w równym stopniu co tyfus, ale jest trudniejsza do wyleczenia? Według statystyk 15 proc. dzieci w Ameryce, a więc bez mała 9 milionów i 10 proc. małolatów w Polsce, czyli prawie milion, ma problemy z nadwagą. Wszystkie te dzieci są na dobrej drodze, by w wieku dorosłym paść ofiarą zawału serca, udaru mózgu lub cukrzycy. Należy dodać, że otyłość stanowi zagrożenie nie tylko dla ich zdrowia fizycznego. Najnowsze badania wykazały, że otyli nastolatkowie są bardziej izolowani w środowisku niż ich rówieśnicy chorzy na raka i przechodzący chemioterapię.”

3. Burza mózgów n/t „Przyczyny nadwagi i otyłości”.
13% młodzieży w Polsce cierpi na nadwagę i otyłość. Przyczyny:
Uczniowie podają swoje pomysły, a jedna osoba zapisuje je na kartonie.

4. Pogadanka nt. „Postawy młodzieży wobec osób z problemem nadwagi i otyłości”.
Dlaczego młodzież przejawia postawy nietolerancji wobec osób z nadwagą? (konkluzja: lubimy to, co jest podobne do nas), W jaki sposób są traktowani?

5. Drama: próba „wejścia w skórę” osoby otyłej. Nauczyciel przywiązuje ochotnikowi do rąk, nóg i pasa przygotowane wcześniej woreczki z ryżem. Prosi ucznia o wykonanie ćwiczenia, które wcześniej nie sprawiało mu trudności. Następnie zadaje pytanie uczniowi o odczucia i wrażenia związane z tym ćwiczeniem. (Konkluzja: nie jest łatwo być osobą otyłą.)

6. Obliczanie BMI (zał. 1). Nauczyciel informuje uczniów co to jest BMI (Body Mass Index) i uczy ich jak należy go wyliczać i odpowiednio interpretować.

7. Skutki nadwagi i otyłości (zał. 2). Nauczyciel rozdaje uczniom tekst do przeczytania oraz krótko omawia.

8. Co zrobić, aby zapobiec otyłości? (zał. 3) – Uczniowie w grupach z podanych haseł wybierają prawdziwe, a następnie przyklejają do kartonu tworząc „10 zasad zdrowotnych”.

9. Drużynowy konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia (zał. 3). Nauczyciel dzieli uczniów na trzy drużyny. Poszczególne osoby z grupy najpierw wybierają zestaw pytań (za 1 punkt, lub za 2 punkty), a następnie losują pytanie. Osoba losująca czyta na głos pytanie i odpowiedzi oraz wspólnie po konsultacji z grupą daje słuszną odpowiedź. Wygrywa grupa, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Ostatecznie nagroda w postaci soczystych i zdrowych jabłek trafia do każdego wychowanka.

Faza końcowa
10. Wykonanie gazetki informacyjnej „Trzymaj formę! Zapobieganie nadwadze i otyłości”.

11. Podsumowanie nabytych wiadomości i umiejętności podczas zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.