X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18381
Przesłano:

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych "Poznajemy Warszawę"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Temat: „Poznajemy Warszawę”.
Data hospitacji: 25.10.12r.
Grupa wiekowa: młodsza
Prowadzący: Joanna Lange

METODY:
Aktywizująca: integracyjna
Słowna: rozmowa
Poglądowa: pokaz
Czynna: zajęć praktycznych

CELE:
Rozładowanie napięć emocjonalnych związanych z pobytem w szpitalu poprzez zapoznanie z legendami
Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej
Zapoznanie uczniów z legendą o Warszawie
Rozwijanie twórczości i zdolności manualnych.

Strategiczne umiejętności ucznia
Cele operacyjne

Przebieg zajęć

1. Efektywnego współdziałania w grupie i zespole.
Dziecko zna imiona uczestników zabawy
Umie zgodnie wziąć udział w zabawie
Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami
1. Powitanie i nawiązanie kontaktu z grupą – zabawa integracyjna:
„To lubię”.
2. Prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych.
Uczeń poznaje legendę „Wars i Sawa”
Potrafi opowiedzieć treść przeczytanej legendy

Potrafi wypisać znane zabytki, miejsca i ludzi z których znana jest Warszawa

Potrafi zaznaczyć Warszawę na mapie Polski
Potrafi opowiedzieć znaczenie syreny w herbie Warszawy.
2. Rozmowa kierowana:
- Głośne czytanie przez nauczyciela legendy pt. „Wars i Sawa”. Omówienie usłyszanej legendy.

- Burza mózgów - „Z czego słynie Warszawa?”
- „ Ilustracja i omówienie herbu Warszawy”.

3. Odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki.
Potrafi dokończyć pytania dotyczące stolicy
3. Zabawa z piłką sprawdzająca wiedzę o Warszawie.

4. Rozwijanie zdolności manualnych i umiejętności praktycznego działania.

Uczeń wypełnia kontury plasteliną lub wykleja kolorowym papierem.
4. Zajęcia plastyczna:
Herb Warszawy - z kolorowego papieru i plasteliny.
5. Prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnienia poglądów innych.
Potrafi ocenić swój udział w zajęciach pod względem zdobytej wiedzy, współpracy z innymi oraz towarzyszących emocji.
5. Podsumowanie zajęć.
Zabawa „Krąg kończący”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.