X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16742
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wiederholung - Lernen an Stationen. Konspekt lekcji j. niemieckiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I GIMNAZJUM.

TEMAT: Wiederholung - Lernen an Stationen.

CEL OGÓLNY: Utrwalenie wiadomości leksykalno-gramatycznych z I rozdziału.

CELE OPERACYJNE: Uczeń po lekcji powinien:
- znać kraje niemieckojęzyczne, ich stolice oraz flagi
- rozpoznawać formy powitania i pożegnań
- zapytać o dane osobowe i upodobania inną osobę
- stosować poprawnie zaimki pytające: wer? was? wo? wie? woher?
- odmienia znane mu czasowniki przez osoby oraz stosować prawidłowe formy czasownika
- właściwie użyć przeczenia nein i nicht
- odpowiadać twierdząco lub przecząco
- przedstawić siebie oraz inną wybraną osobę
- udzielić informacji o innej osobie
-przeprowadzić wywiad z kolegą, koleżanką
- rozpoznawać w tekście znane słowa i rozumieć ogólny sens tekstu pisanego
- poprawnie budować pytanie przez inwersję
- sporządzić i wykorzystać notatki wspierające mówienie
- dokonać samooceny
- uświadomić sobie swoje dobre i złe strony językowe
- praktycznie posługiwać się zdobytymi wiadomościami
- rozumieć polecenia
- samodzielnie wykonywać zadania
- ewaluować

POSTAWY:
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
- wytrwałość w wysiłku umysłowym
- łamanie barier językowych

METODY I FORMY PRACY:
- burza mózgów
- metoda komunikatywna (Stationen stacje)
- praca w grupach

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- karty pracy (STATIONEN)


Przebieg lekcji:

1. Witam klasę i sprawdzam listę obecności.

2. Na początku lekcji wyjaśniam uczniom zasady pracy, cel lekcji oraz podaję liczbę stacji, które należy rozwiązać. Na tablicy zapisuję liczbę grup oraz numery poszczególnych stacji w formie tabeli, w której w trakcie lekcji będę zapisywać liczbę zbytych punktów przy poszczególnych stacjach dla każdej z grup. 3. Przed lekcją ze stacjami kopiuję stacje w ilości zgodnej z liczbą grup.
Grupy rozdzielam tak, by w każdej z nich były osoby zdolniejsze językowo jak i te słabsze.
4. Przed lekcją rozstawiam stoliki dla każdej z grup z numerem grupy oraz listą osób przypisaną do pracy w poszczególnych grupach.
Stoliki rozstawiam tak,
aby uczniowie nie przeszkadzali sobie podczas pracy, a jednocześnie mogli się swobodnie przemieszczać w celu dostarczania nauczycielowi poszczególnych stacji.
Każda z grup zobowiązana jest przed rozpoczęciem pracy wyznaczyć lidera grupy,- osoba ta będzie dostarczać rozwiązania poszczególne stacji do nauczyciela. 5. Każda z grup zobowiązana jest przed rozpoczęciem pracy wyznaczyć lidera grupy,- osoba ta będzie dostarczać rozwiązania poszczególnych stacji do nauczyciela. 6. Powtórka zawiera jedenaście stacji. To ile stacji uczniowie pokonają podczas lekcji zależy od tempa ich pracy w grupie oraz zdobytych wcześniej wiadomości. Uczniowie podczas rozwiązywania ćwiczeń nie korzystają z żadnych pomocy.
7. Uczniowie pracują w grupach, wspólnie rozwiązują zadnia i wspierają się przy rozwiązywaniu problemów.
8. Kolejność zadań została uporządkowana według stopnia trudności. Ta grupa, która pokona poprawnie najwięcej stacji otrzyma najwyższą ocenę. Każda z grup zostaje oceniona za pracę na lekcji. 9. Po rozwiązaniu każdej ze stacji lider grupy dostarcza nauczycielowi rozwiązane ćwiczenie, które nauczyciel sprawdza i liczbę punktów zdobytych za dane ćwiczenie zamieszcza na tablicy. W ten sposób uczniowie mają możliwość kontroli swoich osiągnięć.

Autor: mgr Wioletta Jaszcz-Bielawa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.