X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16743
Przesłano:
Dział: Języki obce

In einem Dorf - Wie und wo wohnst du? - Arbeit mit dem Buch. Konspekt lekcji j. niemieckiego

Temat: In einem Dorf – Wie und wo wohnst du? – Arbeit mit dem Buch.

Cel ogólny:
~ rozwijanie sprawności mówienia
~ rozumienie tekstu słuchanego i czytanego
~ doskonalenie umiejętności argumentowania

Cele operacyjne:
Wiadomości:
~ znajomość podstawowego słownictwa dotyczącego tematu WOHNEN
~ znajomość zasad budowania zdań w języku niemieckim oraz umiejętność ich zastosowania
~ znajomość III przypadka Dativu oraz zasad użycia go w zdaniu
~ znajomość

Umiejętności:
~ umiejętność mówienia
~ umiejętność rozumienia ze słuchu
~ umiejętność rozumienia tekstu czytanego
~ umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w ćwiczeniach
~ umiejętność współpracy w grupie

Postawy:
~ wytrwałość w wysiłku umysłowym: myślenie, działanie, uczenie się,
~ łamanie barier językowych poprzez komunikowanie się
~ współpraca z kolegami

Metody i formy pracy:
~ burza mózgów
~ praca indywidualna
~ praca w grupach
~ praca z ćwiczeniami
~ plenum

Materiały dydaktyczne:
~ podręcznik DACHfenster
~ kaseta DACHfenster
~ zeszyty przedmiotowe
~ arkusz ćwiczeń


Przebieg lekcji:
I Faza organizacyjna: Wprowadzenie
- sprawy organizacyjne (sprawdzenie listy obecności, przypomnienie tematu oraz treści ostatniej lekcji, zapis tematu lekcji do dziennika)

II Rozgrzewka językowa:
Aby wprawić uczniów w atmosferę oraz tematykę lekcji uczniowie opisuję ustnie ilustrację przedstawioną w podręczniku. Nauczyciel prosi uczniów o dokładne przyjrzenie się przedstawionej ilustracji a następnie wskazuje poszczególnych uczniów do udzielenia odpowiedzi dotyczących ilustracji.

III Faza wstępna:
Uczniowie wysłuchują po raz pierwszy wywiadu z Theą i porównują swoje odpowiedzi z jej wypowiedziami. Następnie uczniowie słuchają wywiadu ponownie i zaznaczają, które wypowiedzi są zgodne z wypowiedziami Thei a które nie.

IV Faza główna:
Uczniowie pracują z tekstem (list), czytają go ze zrozumieniem, następnie uzupełniają luki w liście podanymi wyrażeniami. Nauczyciel objaśnia nowe słownictwo. Następnie uczniowie pracują w trzech grupach. Każda z grup ma za zadanie wymienić wady i zalety mieszkania w centrum miasta, na wsi i na obrzeżach miasta. Uczniowie prezentują wyniki swej pracy na forum, oraz zapisują do zeszytów.

V Faza ćwiczeń:
Uczniowie pracują samodzielnie z ćwiczeniami. Nauczyciel pozostawia uczniom kilka minut czasu na rozwiązanie ćwiczeń. Następnie każdy z uczniowie prezentują rozwiązania na forum klasy. Uczniowie zostają nagrodzeni plusami za aktywność.

VI Faza końcowa:
Uczniowie dokonują samooceny tego, co już potrafią, uświadamiają sobie, czego się nauczyli oraz dokonują ewaluacji odbytej lekcji.

VII Zadanie domowe:
Uczniowie na zadanie domowe opisują swoje miejsce zamieszkania w liście do kolegi z Niemiec – (Übung. 6, Seite. 136)

Podziękowanie, pożegnanie.

Autor: mgr Wioletta Jaszcz-Bielawa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.