X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16736
Przesłano:
Dział: Języki obce

Auf der Reise über polnische und deutsche Städte- eine kurze Präsentation. Konspekt lekcji j. niemieckiego

Jako nauczyciel językowiec stosując różnorodne metody aktywizujące zamierzam rozbudzić zainteresowania młodzieży dalszą nauką języków obcych, rozbudować indywidualny repertuar strategii uczenia się oraz umocnić motywację uczniów do nauki języków obcych. Znajomość języków obcych pełni we współczesnym świecie pierwszorzędną rolę. Pozwala między innymi w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, kształtuje rozwój osobisty, otwiera nowe możliwości oraz ułatwia zawieranie nowych znajomości.
Dlatego, też tę lekcję pokazową, nieco inną niż wszystkie moje pozostałe, choć również w języku niemieckim postanowiłam poświęcić pracy z żywym językiem. W tym celu udało mi się zaangażować w nią Obcokrajowca Gościa, dzięki któremu umożliwiłam uczniom bezpośredni kontakt z żywym językiem niemieckim. Uważam, iż jest to bardzo ważny aspekt nauki języka obcego, który pozwala wyrabiać u uczniów umiejętność rozumienia ze słuchu, z czym niejednokrotnie uczniowie mają wiele problemów, gdyż należy ona do najtrudniejszych sprawności językowych i dlatego należy poświęcić jej szczególną uwagę. W dobie technologii komputerowej i dla zwiększenia zakresu umiejętności posługiwania się językiem obcym wykorzystałam w pracy na lekcji tablicę interaktywną a także projekty uczniów w programie PowerPoint.

LEKCJA OTWARTA DLA NAUCZYCIELI

TEMAT: Auf der Reise über polnische und deutsche Städte- eine kurze
Präsentation.

CELE LEKCJI:
- żywy kontakt z językiem niemieckim jako językiem obcym
- rozwijanie kompetencji językowych
- ćwiczenie umiejętności rozumienia żywego języka
- łamanie barier językowych
- wprowadzenie nowych metod nauczania
- umiejętność właściwego reagowania w określonej sytuacji
- przekaz informacji poprzez samodzielne tworzenie prostych wypowiedzi ustnych podczas prezentacji własnych projektów
- przybliżenie uczniom polskich miast, ciekawych miejsc, zabytków
- prezentacja jednego z piękniejszych miast w Niemczech przez Obcokrajowca- Gościa
- wykorzystanie Internetu w nauce języka niemieckiego
- uwrażliwienie na tolerancję wobec obcokrajowców
- motywowanie do aktywnego udziału w lekcji poprzez zaangażowanie uczniów w prezentację projektów

OSIĄGNIĘCIA:
- uczniowie potrafią ustnie zaprezentować ciekawe miasta w języku niemieckim
- uczniowie potrafią wykorzystać słownictwo oraz zdobytą wiedzę w praktyce
- uczniowie znają słownictwo związane z tematem lekcji
- umie wyszukiwać, selekcjonować i przetwarzać potrzebne mu informacje
- uczeń dokonuje samooceny

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
- tablica interaktywna
- laptop
- projekty uczniów
- tablica,

METODY I FORMY PRACY:
- plenum
- nauczanie frontalne
- prezentacja multimedialna


PLAN LEKCJI:

1. Faza organizacyjna: powitanie Obcokrajowca-Gościa, nauczycieli, uczniów.

2. Rozgrzewka językowa – Na tablicy nauczyciel zapisuje słowo kluczowe lekcji: die Reise. Następnie prosi uczniów o podanie terminów kojarzących im się z tym tematem i zapisuje je na tablicy. Rozgrzewka językowa stanowi również część zadania domowego. Z wykorzystaniem podanego słownictwa uczniowie mają napisać krótkie opowiadanie w języku niemieckim.

3. Faza główna:
Uczniowie zapisują temat lekcji a następnie nauczyciel prosi o prezentację przygotowanych przez uczniów projektów kilku największych i wartych zwiedzenia miast polskich w języku niemieckim z wykorzystaniem programu PowerPoint oraz tablicy interaktywnej.
Po zakończonych przez uczniów prezentacjach nauczyciel zaprasza Obcokrajowca-Gościa do udziału w dalszej części lekcji. Pan Peter przenosi uczniów do Hamburga, drugiego po Berlinie największego miasta w Niemczech, które jest zarazem jednym z największych miast portowych w Europie i na świecie. Podróż po tym pięknym mieście rozpoczyna od wizytówki Hamburga- Portu, poprzez rzekę Alster aż po ważne i warte obejrzenia zabytki Hamburga: Rathaus, die Heillige Michael Kirche, Hafengeburtstag- Hamburger Dom itd..

4. Faza końcowa:
Nauczyciel podsumowuje lekcje, nagradza uczniów za przygotowane prezentacje
prezentacje. Uczniowie dziękują Panu Peterowi za poprowadzenie oraz aktywny udział w lekcji.

5. Ewaluacja.

L.p.
Przebieg lekcji
Forma pracy
Materiały

1. FAZA WSTĘPNA:
Powitanie Obcokrajowca-Gościa, nauczycieli, uczniów, rozgrzewka językowa. – Na tablicy nauczyciel zapisuje słowo kluczowe lekcji: die Reise. Następnie prosi uczniów o podanie terminów kojarzących im się z tym tematem i zapisuje je na tablicy. Rozgrzewka językowa stanowi również część zadania domowego. Z wykorzystaniem podanego słownictwa uczniowie mają napisać krótkie opowiadanie w języku niemieckim.

Praca w plenum, praca samodzielna
Tablica

2. FAZA GŁÓWNA:
Uczniowie zapisują temat lekcji a następnie nauczyciel prosi o prezentację przygotowanych przez uczniów projektów kilku największych i wartych zwiedzenia miast polskich w języku niemieckim z wykorzystaniem programu PowerPoint oraz tablicy interaktywnej.
Po zakończonych przez uczniów prezentacjach nauczyciel zaprasza Obcokrajowca-Gościa do udziału w dalszej części lekcji. Pan Peter przenosi uczniów do Hamburga, drugiego po Berlinie największego miasta w Niemczech, które jest zarazem jednym z największych miast portowych w Europie i na świecie. Podróż po tym pięknym mieście rozpoczyna od wizytówki Hamburga- Portu, poprzez rzekę Alster aż po ważne i warte obejrzenia zabytki Hamburga: Rathaus, die Heillige Michael Kirche, Hafengeburtstag- Hamburger Dom.

Prezentacja, plenum,
Nauczanie frontalne
Projekty uczniów, komputer, tablica interaktywna

3.
OCENA PRACY UCZNIÓW
Nauczyciel podsumowuje lekcje, nagradza uczniów za przygotowane prezentacje. Uczniowie dziękują Panu Peterowi za poprowadzenie oraz aktywny udział w lekcji.

Plenum

4.
EWALUACJA.
Plenum

Autor: mgr Wioletta Jaszcz-Bielawa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.