X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16606
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
nauczyciela kontraktowego- mgr Katarzyny Soborskiej- ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam z początkiem września 2010 roku. Obecnie jestem po pierwszym roku jego trwania. Przed przystąpieniem do tworzenia planu rozwoju zawodowego:
v zapoznałam się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz procedurami
v ustaliłam z opiekunem zasady i harmonogram współpracy, w tym zajęcia prowadzone przeze mnie w obecności opiekuna, dyrektora i innych nauczycieli oraz zajęcia prowadzone przez opiekuna w mojej obecności.
W ciągu roku uczestniczyłam w następujących warsztatach doskonalących:
v ,,Wspomaganie samodzielności- myśl pedagogiczna M. Montessori w nauczaniu dzieci od lat 3 do klasy III,,( X.2010r.)
v ,,Nauczymy nasze smyki tańca i muzyki,, ( IV.2011r.)
v ,,Wspomaganie rozwoju zmysłów u dzieci,, (V.2011r.)
v ,,Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,, ( VI. 2011r.)
W ciągu roku przeprowadziłam również zajęcie dla nauczycieli w ramach WDN na podstawie wycieczki po mieście pt. ,,Namysłów- moje miasto,, oraz zajęcia dla rodziców z udziałem dzieci:
v Pasowanie na Przedszkolaka
v Wieczór kolęd połączony z Jasełkami
v Dzień Babci i Dziadka
W czasie trwania stażu na bieżąco śledziłam nowości pedagogiczne i wydawnicze, by jeszcze efektywniej pracować w grupie. Dzięki poznanym pozycjom stosowałam nowatorskie metody pracy dydaktycznej:
v Ruch Rozwijający W. Sherborne
v elementy KLANZY
v metoda B. Strauss
Na bieżąco prowadzę również dokumentację przedszkolną oraz opracowałam roczny program pracy placówki. Poza tym w ciągu roku dokonywałam autoanalizy dotyczącej stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego oraz kompletuję materiały niezbędne podczas odbywania awansu.

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Pracując w grupie dzieci 4- letnich obserwuję dzieci i organizuje zajęcia w taki sposób, by były one dla nich interesujące i w sposób wszechstronny rozwijały ich zdolności i umiejętności.
Opracowałam wytyczne do:
v zajęć z dziećmi zdolnymi plastycznie
v zajęć i zabaw z dzieckiem sprawiającym trudności.
Prowadziłam dwa spotkania grupowe z rodzicami (IX.2010r., VI.2011r.), na których przedstawiałam swoje referaty, tj.:
v ,,Agresja wśród dzieci w wieku przedszkolnym,,
v ,,Zdrowie i higiena wśród przedszkolaków,,
Przynajmniej raz w miesiącu odbywałam konsultacje indywidualne z rodzicami , by sygnalizować trudności dzieci w różnych zakresach, ale także, by chwalić, nagradzać i motywować rodziców do wspólnego działania na rzecz dzieci. Konsultacje udokumentowałam w zeszycie konsultacji.
Zorganizowałam również liczne uroczystości o charakterze rodzinnym dla rodziców, dziadków i dzieci, m.in.:
v Dzień Babci Dziadka
v Dzień Chłopaka
v Dzień Dziewczynki
v Dzień Mamy i Taty w NOK-u
v urodziny i imieniny dzieci
W ciągu roku zorganizowałam cykl spotkań dla dzieci z pielęgniarką, która w przystępny sposób przedstawiła problem higieny, zdrowia i bezpieczeństwa. Ponadto przygotowałam i prowadziłam uroczystości przedszkolne, tj.
v Pierwszy Dzień Wiosny
v warsztaty plastyczne ,,Ekostworek,,
W czasie trwania roku szkolnego zachęcałam dzieci do uczestnictwa w licznych konkursach plastycznych organizowanych przez inne placówki, m.in.:
v ,,Obraz polskiej jesieni,,(PP nr 33 w Opolu)
v ,,Obraz polskiej zimy,,(PP nr 33 w Opolu)
v ,,Wiosenne kwiaty,, (ZS-P w Jastrzębiu i Biblioteka w Namysłowie)
v ,,Wielkanocne pisanki,,(NOK)
Wiele dzieci odniosło w nich sukcesy i zdobyło nagrody.
Już na początku roku nawiązałam współpracę internetową i telefoniczną z nauczycielką z Kędzierzyna-Koźla, która również rozpoczęła ścieżkę awansu zawodowego. Chętnie dzielę się również moją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielkami z placówki.

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Przez cały rok tak organizowałam warsztat pracy, by wykorzystywać technologię komputerową, m.in.:
v wykonywałam pomoce dydaktyczne za pomocą komputera do wykorzystania z dziećmi
v wykonywałam materiały i pomoce dla rodziców
v opracowywałam dokumenty pedagogiczne, m.in. konspekty i scenariusze zajęć
v pisałam plany miesięczne
v opracowywałam dokumenty związane ze stażem czyli analizę efektów własnej pracy.
Na dyskietkach, płytach CD i innych nośnikach danych gromadzę:
v niezbędne przepisy prawa oświatowego
v zdjęcia z uroczystości przedszkolnych i ważnych wydarzeń z życia grupy
v materiały dydaktyczne

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Pracując w grupie dzieci 4- letnich zauważyłam szczególną potrzebę nieustannego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, dydaktyki, ale i psychologii w szczególności. Ponieważ przez cały rok występowały w grupie liczne problemy wychowawcze muszę na bieżąco rozwiązywać konflikty, integrować grupę i zapobiegać frustracjom i agresji. Udaje się to dzięki dobrej współpracy z rodzicami oraz innymi nauczycielkami, które swoją wiedzą i doświadczeniem bardzo mnie wspomagają w codziennych problemach wychowawczych.
Aby uczynić moją pracę dydaktyczno- wychowawczą bardziej efektywną i wszechstronną ciągle szukam i wypróbowuję rozmaite metody i sposoby w codziennej pracy z dziećmi, tj:
v Ruch Rozwijający W. Sherborne
v KLANZA
v bajka terapeutyczna
v słuchanie muzyki o różnym charakterze
v metoda B. Strauss

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Podczas mojej codziennej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nieodzownym elementem jest studiowanie przepisów prawa oświatowego, bym mogła zapoznawać się ze zmianami w aktach prawnych oraz w publikacjach interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego. Na bieżąco:
v śledzę nowości zarówno w Internecie jak i w prasie oświatowej
v dokonuję analizy dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki tj.:
- Statut Przedszkola
- Roczny Plan Pracy
- Regulamin Rady Rodziców
- Regulamin Rad Pedagogicznych.
Ponadto nabywam i wymieniam doświadczenia na temat prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczyciela i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym przez:
v rozmowy z koleżankami z pracy
v udział w warsztatach doskonalących
v udział w Radach Pedagogicznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.