X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16440
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju za pierwszy rok

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

za rok szk. 2009/2010

Celem wszystkich moich działań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej jest wszechstronny rozwój dzieci. Wybór przyjętych przeze mnie kierunków w planie rozwoju wynikał z potrzeby zdobywania, doskonalenia i poszerzania moich umiejętnosci zawodowych po to, by efektywniej przyczynić się do pełnego rozwoju dzieci i podnieść jakosć pracy placówki.
Doskonalac własna pracę , wzbogacałam swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i warsztatach metodycznych gdzie mogłam weryfikować i wzbogacać swoja wiedzę z zakresu min.”Planowanie i organizacja pracy nauczyciela przedszkola zgodnie z nową podstawą programową”,”Proces diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym w oparciu o wymagania nowej reformy”,„ Stare i nowe zabawy dywanowe”, „Ewaluacja umiejętności dzieci warunkiem skutecznej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego”,”Pierwsza pomoc przedmedyczna”,”Rozwijanie umiejętności dziecka zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej”, „Rozwijanie umiejętności społecznych na zajęciach w przedszkolu”, „ Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu”.Zdobyte tam wiadomości wykorzystałam do organizacji własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej urozmaicająć jej formy i metody.
Na bieżąco studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną.Starałam się wzbogacać swoja wiedzę zarówno merytoryczną jak i metodyczną.
Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań przedszkola poprzez udział w pracach WDN przygotowując materiały dotyczące zabaw z chustą animacyjna wg pedagogiki Klanza.
Ważne miejsce w mojej pracy zajmuje współpraca z rodzicami.Opracowany przeze mnie harmonogram spotkań zaowocował dobrym odbiorem moich działań wśród rodziców, którzy chętnie z nami współpracowali , wzbogacając salę zajęć w zabawki, książeczki dla dzieci, papier do rysowania , stroje na występy( do jasełek oraz do festiwalu piosenki i tańca). Rodzice chętnie uczestniczyli i pomagali w organizacji zajęć otwartych : „ Jasełka”, Dzień babci i dziadka ', „ Dzień mamy i taty”, „ Bal karnawałowy”.Czynny udział rodziców w zajęciach pozwolił mi nawiązać jeszcze lepszy kontakt z nimi, oraz uświadomić im niektóre aspekty dziecięcych działań roli dorosłych w kształtowaniu psychofizycznej sylwetki dziecka, a także zaobserwować jak przebiegają ich wzajemnie relacje z dziećmi.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, którą wykorzystuje do prowadzenia dokumentacji mojej pracy oraz do przygotowywania różnych pomocy dydaktycznych. Często zaglądam na strony internetowe, gdzie znajduję wiele interesujących mnie informacji związanych z moją pracą.
Będąc nauczycielem mianowanym pełniłam rolę opiekuna stażu.Zaowocowała ona ścisłą współpracą z nauczycielem stażystą , na początku której opracowałam kontrakt, harmonogram przebiegu stażu oraz w momencie zakończenia stażu przez stażystkę ,projekt oceny. Dzieliłam sie swoja wiedza ze stażystką zapraszając ją dwa razy w miesiącu na zajęcia . Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez stażystkę. Wspólnie omawiałyśmy wszystkie działania wychowawczo-dydaktyczne. Prowadziłam spotkania konsultacyjno-instruktażowe ze stażystką wynikające z potrzeb związanych ze specyfika pracy w przedszkolu.
Współorganizowałam III Edycję Miejskiego Konkursu Recytatorskiego pt.” Wiosna wita przedszkolaków”.
Przygotowywałam dzieci do Dąbrowskiego Festiwalu Piosenki i Tańca pt. „ Zabawy i psotki wesołej Dorotki”.
Wraz z dziećmi uczestniczyłam w Dąbrowskiej Paradzie Przedszkolaków.
Kontynuowałam podjętą współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górn. Filia nr 5. Organizowałam liczne wycieczki do biblioteki gdzie współnie z dziećmi wybieraliśmy książeczki i je wypożyczaliśmy aby przeczytać w przedszkolu a w czytelni korzystaliśmy z wydawnictw albumowych.
Myślę , że wykonane przeze mnie zadsania znacznie przyczyniły sie do wzrostu jakosci mojej pracy .Wiele z nich to zadania o charakterze ciagłym , które zamierzam kontynuować.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.