X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16296
Przesłano:

Projekt edukacyjny - "Moje zachowanie świadczy o mnie, czyli dobre wychowanie na co dzień"

Projekt realizowany przez uczniów o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim i umiarkowanym

Cel główny
Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej zasad dobrego wychowania w życiu codziennym.

Cele szczegółowe
1. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat znajomości zwyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności.
2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrego wychowania.
3. Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
4. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
5. Wdrażanie do uczciwej rywalizacji podczas konkursu (zasada „Fair play")

ETAP I. Zainicjowanie projektu
1. Opracowanie scenariusza projektu.
2. Opracowanie scenariusza lekcji otwartej oraz scenariusza konkursu.
3. Przygotowanie materiałów pomocniczych dla uczniów i wychowawców klas.
4. Opracowanie pytań i zadań konkursowych dla zespołów oraz klucza odpowiedzi dla jury.
5. Przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji lekcji otwartej oraz konkursu.

ETAP II. Opis projektu
1. Praca wychowawców z uczniami z wykorzystaniem materiałów pomocniczych.
2. Konsultacje organizatorów z wychowawcami klas.
3. Uczniowie i wychowawcy zobowiązują się do realizacji projektu zgodnie z opisem i harmonogramem.


Formy realizacji projektu:
1. Zadania dla poszczególnych klas - instrukcje:

ZADANIE 1- „Dobre wychowanie wierszem” - Bożena Pierga
Zapoznaj się z wierszami: „Czarodziejskie proszę”, „Tajemnicze dziękuję” i
„Magiczne przepraszam”. Zaprezentuj w wybrany sposób
(np. wierszem, scenką) daną formę grzeczności- PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.

ZADANIE 2- „Dobre wychowanie wierszem” - Bożena Pierga
Zapoznaj się z wierszami: „Punktualność zawsze w modzie”, „W przyjaźni z prawdą”, „Zakazane słowa”. Zaprezentuj w wybrany sposób (np. wierszem, scenką)- PUNKTUALNOŚĆ, PRAWDOMÓWNOŚĆ, KULTURA SŁOWA.

ZADANIE 3- „Dobre wychowanie wierszem” - Bożena Pierga
Zapoznaj się z wierszami: „Kumpel na medal”, „Na lekcji”, „Na przerwie”. Zaprezentuj w wybrany sposób (np. wierszem, scenką)
- ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA W SZKOLE.

ZADANIE 4
Zapoznaj się z wierszami: „Ciche kęsy, ciche łyki”, „Manewry nożem, widelcem i łyżką”. Zaprezentuj ZASADY KULTURALNEGO ZACHOWANIA PRZY STOLE, uwzględniając: nakrycie stołu, posługiwanie się sztućcami oraz postawę przy stole.

ZADANIE 5- „Mój wygląd świadczy o mnie” (zadanie dla wszystkich klas)
Wykonaj plakat, rysunek do danego hasła: „Czyste ręce i paznokcie”, „Świeży oddech, zdrowe zęby”, „Zadbane włosy”, „Czysta odzież”, „Czyste moje otoczenie”.

2. Lekcja otwarta- „Jak żyć kulturalnie- moje zachowanie świadczy o mnie”
Scenariusz lekcji- załącznik.
a) Prezentacje klasowe zasad dobrego wychowania (wiersze, scenki).
b) Praca w grupach- klasach, tworzenie schematu poprawnego nakrycia stołu.
c) Prezentacje prac plastycznych dotyczących czystości osobistej i stworzenie wspólnego plakatu „Mój wygląd świadczy o mnie”.
d) Praca z tekstami wierszy (praca w grupach- klasach)- Dobre zachowanie w różnych sytuacjach: w podróży, na wycieczce, w kinie, w teatrze, sztuka brania i dawania.

3. Konkurs „Znam i stosuję zasady dobrego wychowania”.
Scenariusz konkursu- załącznik.

ETAP III. Realizacja projektu
Czas realizacji 4 miesiące. W okresie od ..............do ..............uczniowie z poszczególnych klas pracują zgodnie z instrukcjami podanymi i przekazanymi wraz z materiałami pomocniczymi. Dnia............odbędzie się ogólnoszkolna lekcja otwarta „Jak żyć kulturalnie- moje zachowanie świadczy o mnie”. Dnia ................odbędzie się ogólnoszkolny konkurs- „Znam i stosuję zasady dobrego wychowania”.


ETAP IV. Prezentacja projektu
Projekt zrealizowany jest w formie:
1. prezentacji zasad dobrego wychowania na lekcji otwartej
2. odpowiedzi na pytania i zadania w konkursie.

ETAP V. Ocena projektu
1. Ocena jakości prezentacji przygotowanych przez uczniów na lekcję otwartą.
2. Przyznanie przez jury punktów ze znajomości zasad dobrego wychowania w konkursie.

ETAP VI. Ewaluacja projektu
Ewaluacja projektu odbędzie się poprzez analizę jakościową wyników konkursu oraz kartę ewaluacji projektu przygotowaną dla uczniów.

Załączniki:

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ
Temat: „Jak żyć kulturalnie- moje zachowanie świadczy o mnie”

Cele:
1. Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej zasad dobrego wychowania w życiu codziennym.
2. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat znajomości zwyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności.
3. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrego wychowania.
4. Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
5. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

Formy: zbiorowa, grupowa

Metody: zadaniowa, drama, praca z tekstem, prezentacja

Środki: teksty wierszy, stół i zastawa stołowa, kartki+ szablony zastawy stołowej, kleje, szary papier z hasłem „Mój wygląd świadczy o mnie”, plakaty klasowe, brystol z hasłem „Jestem kulturalny, bo...” i paski z zasadami dobrego wychowania, „Karta zasad dobrego wychowania” dla każdego ucznia, dyplomy dla klas.

Przebieg lekcji:
1. Powitanie i przedstawienie tematu lekcji oraz przypięcie brystolu z hasłem „Jestem kulturalny, bo...” (arkusz podsumowujący).
Po każdej prezentacji odczytanie i przyklejenie na arkuszu przedstawionej zasady dobrego zachowania.

2. Prezentacje klasowe:
Przedstawienie wierszem lub scenką form grzecznościowych, cech i zasad dobrego wychowania
- proszę, dziękuję, przepraszam
- punktualność
- prawdomówność
- kultura słowa
- życzliwość dla innych
- dobre zachowanie w szkole

3. Prezentacja zasada kulturalnego zachowania przy stole- pokaz prawidłowego nakrycia stołu- ułożenia zastawy, posługiwania się sztućcami oraz postawy ciała przy stole i spożywaniu posiłku.

4. Praca w grupach- prawidłowe ułożenie zastawy stołowej z przygotowanych szablonów i naklejenie.

5. Prezentacje klasowe prac plastycznych dotyczących czystości osobistej i otoczenia: „Czyste ręce i paznokcie”, „Świeży oddech, zdrowe zęby”, „Zadbane włosy”, „Czysta odzież”, „Czyste moje otoczenie”, naklejanie na szary papier i stworzenie wspólnego plakatu „Mój wygląd świadczy o mnie”.

6. Dobre zachowanie w różnych sytuacjach.
Rozdanie grupom tekstów wierszy- „W podróży”, „Na wycieczce”, „W kinie i teatrze”, „Sztuka brania”, „ Odwiedziny i rośliny”, praca z tekstem-około 10 min. Następnie przedstawiciel grupy- klasy prezentuje, jaka sytuacja była przedstawiona w wierszu i omawia zasadę dobrego wychowania wynikającą z wiersza.

7. Podsumowanie lekcji:
- Odczytanie zasad dobrego wychowania z arkusza podsumowującego:


ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA

Jestem kulturalny, bo...
- Mówię: proszę, dziękuję, przepraszam.
- Jestem punktualny.
- Mówię prawdę.
- Nie używam brzydkich słów.
- Jestem życzliwy dla innych.
- w szkole:
Na lekcjach grzecznie pracuję, a na przerwach kulturalnie się relaksuję.
- przy jedzeniu:
Jem sztućcami- nie palcami, nie rozpycham się łokciami i pamiętam, że mlaskanie to rzecz brzydka niesłychanie.
- Dbam o czystość własną i otoczenia.
-Ustępuję miejsca starszym.
-Dbam o przyrodę.
-W kinie i w teatrze nie rozmawiam tylko patrzę, a gdy aktor jest na scenie nic nie piję ani nie jem.
-Kiedy prezent otrzymuję zawsze z uśmiechem dziękuję.
-Kiedy kwiaty ofiaruję to łodygi w dół kieruję.
- Rozdanie wszystkim uczniom „Karty Zasad Dobrego Wychowania”, wspólne odczytanie i podpisanie przez uczniów zobowiązania do ich przestrzegania.


„MOJE ZACHOWANIE ŚWIADCZY O MNIE”

Karta Zasad Dobrego Wychowania

- Mówię: proszę, dziękuję, przepraszam.
- Jestem punktualny.
- Mówię prawdę.
- Nie używam brzydkich słów.
- Jestem życzliwy dla innych.
- w szkole:
Na lekcjach grzecznie pracuję, a na przerwach kulturalnie się relaksuję.
- przy jedzeniu:
Jem sztućcami- nie palcami, nie rozpycham się łokciami i pamiętam, że mlaskanie to rzecz brzydka niesłychanie.
- Dbam o czystość własną i otoczenia.
- Ustępuję miejsca starszym.
- Dbam o przyrodę.
- W kinie i w teatrze nie rozmawiam tylko patrzę, a gdy aktor jest na scenie nic nie piję ani nie jem.
- Kiedy prezent otrzymuję zawsze z uśmiechem dziękuję.
- Kiedy kwiaty ofiaruję to łodygi w dół kieruję.

Wiem, że moje zachowanie świadczy o mnie, więc będę się starał przestrzegać zasad dobrego wychowania, aby inni uważali mnie za kulturalnego człowieka.

........................................
podpis

- Podziękowanie i rozdanie dyplomów dla klas za udział i zaangażowanie w realizacji projektu „MOJE ZACHOWANIE ŚWIADCZY O MNIE, CZYLI DOBRE WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ”


SZKOLNY KONKURS „ZNAM I STOSUJĘ ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA”

Cele konkursu:

1. Ocena wiedzy uczniów na temat znajomości i stosowania zasad dobrego wychowania.
2. Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
3. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
4. Wdrażanie do uczciwej rywalizacji podczas konkursu.
5. Uzyskanie danych o efektywności realizowanego projektu „MOJE ZACHOWANIE ŚWIADCZY O MNIE CZYLI DOBRE WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ”.

Uczestnicy :
Uczniowie klas z upośledzeniem lekkim kl. IV-VI SP, kl. I-III Gim.
Uczniowie klas z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym- klasy Gimnazjum.

ZESTAW ZADAŃ DO KONKURSU- INSTRUKCJE:

ZADANIE I
Uzupełnij brakujące wyrazy w zdaniach: ( dla grup)

• Kiedy czegoś potrzebuję lub chcę by ktoś mi pomógł pamiętam o słowie.........................
• Kiedy coś otrzymuję (dostaję ) zawsze pamiętam o słowie...................
• Kiedy nawet przez przypadek zrobię coś źle lub kogoś skrzywdzę to zawsze..........................

ZADANIE II
Dla grup:

Nakryj prawidłowo stół do posiłku ( estetyka i poprawność) i zaprezentuj właściwą postawę przy jedzeniu.
Czas ok. 5 minut.

ZADANIE III
Oceń zachowanie bohatera opisanej sytuacji i powiedz jaką zasadę dobrego wychowania złamał:
a. Tomek umówił się z Markiem o 15:00 koło kina, grał w piłkę i nie przyszedł na umówioną godzinę.

b. Ala zbiła wazon mamy i skłamała, że zrobił to jej brat.

c. Olek otwierając puszkę z colą niechcąco oblał Jacka.
Jacek bardzo się zdenerwował i zaczął brzydko wyzywać Olka.

d. Piotrek wrócił bardzo głodny z boiska, szybko usiadł do jedzenia.
Jadł obiad bardzo szybko i mlaskał.

e. Krzysiek jechał w zatłoczonym autobusie. Siedział wygodnie i patrzył w okno nie zwracając uwagi na stojącą obok staruszkę.

ZADANIE IV
Zgaduj Zgadula- przybory do higieny osobistej (szczoteczka do zębów, obcinaczki, grzebień, szczoteczka do rąk, dezodorant).
Drużyny losują przybór- podają nazwę i zastosowanie.

ZADANIE V
Odpowiedz na wylosowane pytanie:
a. Czy można jeść i pić w kinie?
b. W jaki sposób wręczamy kwiaty?
c. Czy podczas trwania sztuki w teatrze można jeść?
d. Po której stronie talerza powinien leżeć nóż?
e. Po której stronie talerza powinna leżeć mała łyżeczka?

ZADANIE VI
Wypisz i podaj jak powinien zachować się uczeń podczas lekcji, a jak podczas przerwy ( min. 4 przykłady).

Ocena, punktacja w konkursie:

Jury przyznaje punkty za wykonanie poszczególnych zadań:
Zadanie I- maksymalnie 3 punkty. Po 1 punkcie za uzupełnienie zdania prawidłowym wyrazem.
Zadanie II- max 3 punkty:
- za poprawne ułożenie sztućców- 1 pkt
- za estetykę nakrycia ( obrus, serwetka)- 1 pkt
- prezentacja postawy ciała przy jedzeniu- 1 pkt
Zadanie III- max 2 punkty:
- za poprawną ocenę zachowania bohatera 1 pkt
- za wskazanie zasady dobrego wychowania 1 pkt
Zadanie IV- max 2 punkty:
- za odgadnięcie nazwy przyboru 1 pkt
- za uzasadnienie potrzeby stosowania 1 pkt

Zadanie V- max 1 punkt- za poprawną odpowiedź na pytanie.

Zadanie VI- max 4 punkty:
- po 1 punkcie za podanie właściwych zachowań w szkole.

Zakończenie konkursu

Podliczenie punktacji, wyłonienie zwycięzców, wręczenie dyplomów
i nagród.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.