X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16262
Przesłano:

Jesień. Scenariusz zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

Data: - 11.10.2011r.

Czas trwania zajęć: - dwie jednostki lekcyjne

Miejsce zajęć: sala lekcyjna

Uczestnik zajęć: uczennica z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim z współwystępującymi licznymi i złożonymi schorzeniami, takimi jak: jaskra, zez , niedowidzenie, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, zniekształcone stopy , obustronny niedosłuch.

Prowadzący zajęcia: Agnieszka Toruń- Bednarz

Temat zajęć: Jesień

Środki dydaktyczne:
- suszarka do włosów (imitacja wiatru),
- tkanina w barwie jesiennej
- gałąź drzewa
- „jesienne liście", kasztany, orzechy , owoce klonu ( noski)
- miód
- olejek lawendowy i kominek,
- nagrania muzyki: uwrażliwiająca, aktywizująca, relaksacyjna, Pro. Aktywności Knilla
- odtwarzacz CD
- oliwka

Zasady:
 bezwarunkowej akceptacji dziecka,
 dokładnej znajomości dziecka i przychodzenia mu z racjonalną i specjalistyczną pomocą,
 wnikliwej obserwacji dziecka powodującej u niego motywację do działania,
 zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa,
 umożliwiania dziecku poczucia pozytywnej sprawczości,
 nagradzania emocjonalnego trakcie wykonywanej czynności.

Cele zajęć:
Cel ogólny: odczuwanie jesieni poprzez poznawanie jej symboli

Cele szczegółowe zajęć:
Uczennica:
- poznaje proponowane bodźce jesienne (węchowe, wzrokowe, dotykowe, smakowe), wyrażą swoje odczucia i upodobania, aprobatę lub dezaprobatę, wyjmuje i wkłada kasztany z miski
- współdziała w tworzeniu jesiennej dekoracji pracowni - zauważa czynności, na polecenia słowne poparte gestem i naprowadzenia chwyta liście i kieruje na cel (podaje) - z pomocą,
- współdziała podczas działań plastycznych, z pomocą rozprowadza klej i nakleja ,, noski’’ w kontury jeża na kartonie
- bawi się i odczuwa swoje ciało przy masażu

Metody pracy:
- metody instrumentalne: modyfikacja zachowań z użyciem wzmocnień stymulujących;
- stymulacja polisensoryczna
- elementy muzykoterapii
- elementy aromatoterapii
- zabawa oparta na dotyku
- masaż

Formy pracy:
zindywidualizowana.


Przebieg zajęć

I ZAJĘCIA WSTĘPNE
1. Przywitanie się z uczennicą piosenką ,, Witaj ‘’, masaż dłoni z wykorzystaniem oliwki
2. Zaznaczenie swojej obecności na tablicy.
3. Obserwacja stanu pogody przez okno ( zaznaczenie na tablicy z pomocą n-la)

Czas: 10 minut

II ZAJĘCIA WŁAŚCIWE

Lp. TOK AKTYWNOŚĆ NAUCZYCIELA OCZEKIWANA AKTYWNOŚĆ UCZNIA CZAS
1 Przedstawienie tematu zajęć. Mówi uczennicy ,że jest już jesień. Otwiera okno i umożliwia uczennicy odczucie powiewu jesiennego powietrza. Czuje powietrze z zewnątrz, słyszy jednocześnie słowo-jesień 5 min.
2 Wprowadzenie w nastrój jesieni poprzez przybliżenie bodźców dotykowych i wzrokowych. Imituje wiatr przy użyciu suszarki do włosów kierując strumień powietrza na ciało i na włosy dziecka obserwując przy tym jego reakcję.

Przybliża barwę jesienną ( w postaci tkaniny) .Organizuje uczennicy zabawę: nakrywanie , powiewanie, manipulowanie . Czuje podmuch powietrza kierowany na niego, reaguje stosownie do odczuć.

Postrzega tkaninę, bawi się nią, wyraża swoje odczucia związane z zabawą i barwą. 10 min.
3 Organizowanie warsztatu pracy oraz ekspresja plastyczna. Pozycjonowanie uczennicy przy stole. Układanie na stole przyborów plastycznych. Pracuje z uczennicą naprowadzając jej rękę. Pokazuje uczennicy czynność rozprowadzania kleju i naklejania ,,nosków’’.
Wspomaga każdy przejaw oczekiwanej aktywności zezwalając na samodzielność. Chwali słowem i gestem pożądane zachowania i efekt pracy. Powstrzymuje i gani słowem i gestem działania destrukcyjne.
Zachęca uczennicę do skupienia uwagi na materiale przyrodniczym, ćwiczy umiejętność chwytania i podawania materiału przyrodniczego przez uczennicę (kierowanie na cel, reagowanie na polecenia). Umieszcza liście na drzewie, kasztany na parapecie.

Z pomocą siada przy stoliku. Zauważa liście , kasztany, orzechy, chwyta je i podaje nauczycielowi. Uczennica wykonuje zadanie na polecenie słowne poparte gestem, a niekiedy po zademonstrowaniu czynności.
Współdziała przy aktywności plastycznej na miarę swoich możliwości.
Zauważa przypinanie liści do gałązki i na miarę możliwości uczestniczy w tej czynności. 30 min.
4 Prezentacja pracy uczennicy , nagroda z użyciem jesiennego bodźca smakowego. Pokazuje wykonaną pracę i zawiesza ją na tablicy. Chwali słowem, gestem- gest brawo. Jako nagrodę podaje miód, przybliża tym samym smak jesieni. Smaruje delikatnie usta by wywołać oblizywanie ich językiem, wypowiada słowo ,,jesień’’. Na miarę swoich możliwości koncentruje uwagę na wytworze własnej pracy. Wie ,że jest chwalona , odczytuje gest n-la. Przyjmuje smak miodu, oblizuje usta językiem. 10 min.

III. ZAJĘCIA KOŃCOWE

1. Porządkowanie pracowni po zajęciach właściwych.
2. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej i zapachu lawendy jako bodźcu zapachowym jesieni .
3. Podziękowanie za wspólną pracę i zabawę . Pochwalenie uczennicy za dobrze wykonaną pracę.
O ile warunki atmosferyczne pozwalają na wyjście na spacer , uczennica odbiera bodźce jesieni w środowisku naturalnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.