X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16298
Przesłano:

Międzyszkolny projekt edukacyjny - "Sport to zdrowie, mam wiedzę i umiejętności sportowe"

Projekt realizowany przez uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim lub umiarkowanym

Cele projektu:
1. Poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej sportu i różnych form aktywności ruchowej.
2. Zainteresowanie uczniów wybranymi dyscyplinami sportu oraz postaciami polskich olimpijczyków.
3. Zachęta do aktywnej obserwacji wydarzeń sportowych w kraju i na świecie.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
5. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
6. Wdrażanie do rywalizacji zgodnie z zasadą „Fair play".

ETAP I. Zainicjowanie projektu
1. Opracowanie scenariusza projektu.
2. Opracowanie regulaminu konkursu.
3. Przygotowanie materiałów pomocniczych dla uczniów i opiekunów.
4. Opracowanie pytań i zadań konkursowych dla zespołów oraz klucza odpowiedzi dla jury.

ETAP II. Opis projektu
1. Praca opiekunów z uczniami z wykorzystaniem materiałów konkursowych.
2. Konsultacje organizatora z opiekunami zespołów konkursowych.
3. Uczniowie i opiekunowie zobowiązują się do realizacji projektu zgodnie z opisem i harmonogramem.

Formy realizacji projektu
1. Przygotowanie prezentacji przez zespoły.
Zadania dla wszystkich zespołów- instrukcje

Zadanie 1. Polscy medaliści letnich igrzysk olimpijskich
Zaprezentuj postać i osiągnięcia wybranego polskiego medalisty olimpijskiego (plakat).
• Zespół I- Olimpiady PEKIN 2008
• Zespół II- Olimpiady ATENY 2004
• Zespół III- Olimpiady SYDNEY 2000

Zadanie 2. Dyscypliny sportowe- sporty całego życia
Przedstaw wybraną z dyscyplin sportowych (charakterystyka, zasady).

Zadanie 3
Doskonal swoją wiedzę o sporcie i umiejętności sportowe- przygotowanie do konkursu.

2. Konkurs „MAM WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWE”
• Konkurs wiedzy o sporcie i zdrowiu.
• Rywalizacja sprawnościowa- konkurs umiejętności sportowych drużyny.

ETAP III. Realizacja projektu
Czas realizacji 8 tygodni. W okresie od .........................do......................... uczniowie z opiekunami pracują zgodnie z instrukcjami.
Dnia ............. odbędzie się międzyszkolny konkurs- „Mam wiedzę i umiejętności sportowe”.

ETAP IV. Prezentacja projektu

Projekt zrealizowany jest w formie

1. Prezentacji postaci polskiego medalisty olimpijskiego
2. Prezentacji dyscypliny sportowej
3. Odpowiedzi na pytania z wiedzy o sporcie i zdrowiu
4. Rywalizacja sprawnościowa.

ETAP V. Ocena projektu
1. Ocena jakości prezentacji przygotowanych przez zespoły.
2. Przyznanie przez jury punktów w konkursie wiedzy o sporcie i zdrowiu.
3. Przyznanie przez jury punktów w rywalizacji sprawnościowej.

ETAP VI. Ewaluacja projektu
Ewaluacja projektu odbędzie się poprzez analizę jakościową wyników konkursu.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
„MAM WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWE”
kończącego realizację projektu edukacyjnego
Cele:
1. Poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej sportu, zdrowia i różnych form aktywności ruchowej.
2. Zainteresowanie uczniów wybranymi dyscyplinami sportu oraz postaciami polskich olimpijczyków.
3. Propagowanie idei olimpijskich.
4. Ukazywanie efektów pracy rewalidacyjnej z uczniami o specjalnych problemach edukacyjnych
5. Integracja młodzieży z placówek specjalnych
6. Podsumowanie i ocena projektu.

Termin i miejsce:
Dnia .....................o godzinie ............w Gimnazjum nr3 w Świebodzicach.

Uczestnictwo:
W konkursie uczestniczą drużyny czteroosobowe (chłopcy lub dziewczęta), uczniowie szkół specjalnych realizujący projekt „Sport to zdrowie- mam wiedzę i umiejętności sportowe”.

Przebieg konkursu:
- otwarcie konkursu,
- Prezentacje przez drużyny postaci polskiego medalisty olimpijskiego.
- Konkurs wiedzy o sporcie i zdrowiu
- Prezentacje przez drużyny wybranej dyscypliny sportowej
- Konkurs umiejętności sportowych drużyny- rywalizacja sprawnościowa (skoki na skakance, rzuty do celu, podbijanie piłeczki ping-pongowej, zwis na drabince, skok w dal z miejsca)
– Podsumowanie i zakończenie konkursu oraz projektu, nagrodzenie uczestników

(Przy prezentacjach jury będzie oceniało- samodzielność i estetykę wykonanych plakatów, zwięzły sposób prezentacji oraz współpracę całej drużyny).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.