X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16229
Przesłano:
Dział: Języki obce

In der Schule. Scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie II szkoły podstawowej

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Temat: Nauka wierszyka: „In der Schule”.

Klasa: II
Dział programowy: Szkoła
Czas lekcji: 1 godz. lekcyjna
Prowadzący: Natalia Żabówka

Cele lekcji:

Cele komunikacyjne:
• Uczeń potrafi nazwać czynności wykonywane w szkole,
• Uczeń reaguje na pytanie: Was machst du in der Schule?
• Uczeń potrafi wyrecytować wiersz: „ In der Schule“ na podstawie ilustracji.

Cele leksykalne
• Uczeń rozumie znaczenie słów: in der Schule, ich lerne, lese, rechne, bastle, turne, schreibe, Was machst du in der Schule?

Metody nauczania:
• ćwiczenia w mówieniu na podstawie wykonanych zadań,
• słuchanie wypowiedzi innych osób
• układanie domina
• opis obrazka
• wiersz przedstawiony za pomocą ilustracji
• lokomotywa ( rytmiczne powtarzanie wiersza)

Formy pracy:
• praca indywidualna,
• praca z całą klasą

Środki dydaktyczne:
• piłeczka,
• domino,
• ilustracje przedstawiające: uczenie się, liczenie, grę na fortepianie, śpiewanie, pisanie, gimnastykę, majsterkowanie
• tekst wierszyka,
• tablica, magnesy,
• odtwarzacz, płyta CD

Przebieg zajęć:

I Faza wprowadzająca:

1. Wierszyk z pokazywaniem mówiony przez uczniów na przywitanie.
( zał. nr. 1), czynności organizacyjno porządkowe,
2. Nawiązanie do zagadnień omawianych na poprzedniej lekcji:
• Uczniowie układają domino ( zał. nr. 2), które musieli wyciąć i pokolorować w domu.
• Nauczyciel rzuca do wybranego ucznia piłeczkę i zadaje mu pytanie: „Was machst du in der Schule? „Uczeń odpowiada na pytanie, poczym rzuca piłeczkę do kolejnego ucznia, zadając mu te same pytanie. ( Każdy uczeń odpowiadając na pytanie wybiera jedną z czynności, która jest zawarta w dominie)
II Faza realizacyjna:

1. Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazek w podręczniku i opisuje go w języku niemieckim. Uczniowie powtarzają: Die Kinder gehen in die Schule.( dzieci idą do szkoły) Eva muss zu Hause bleiben. ( Eva musi zostać w domu)
2. Nauczyciel mówi uczniom, że wysłuchamy teraz wierszyka ( zał. nr.3), z którego dowiemy się co dzieci robią w szkole.
3. Nauczyciel przypina na tablicy obrazki przedstawiające czynności wykonywane przez dzieci w szkole ( zał. nr. 4). Uczniowie słuchają nagrania wierszyka z kasety. Ponieważ słownictwo występujące w wierszyku jest już uczniom znane z poprzedniej lekcji nauczyciel włącza nagranie z przerwami i prosi kolejno uczniów o wskazanie obrazków ilustrujących wymieniane w wierszyku czynności
4. Nauczyciel odsłania przygotowane wcześniej i umocowane na tablicy elementy wierszyka. ( zał. nr. 5). Uczniowie słuchają nagrania jeszcze raz, czytając jednocześnie tekst z tablicy.
5. Nauczyciel czyta głośno tekst wierszyka, wskazując jednocześnie wypowiadane fragmenty wersów. Uczniowie dwukrotnie powtarzają usłyszane wersy – ćwiczą staranną wymowę i intonację
6. Nauczyciel zastępuje kolejne, zaznaczone na czerwono wyrazy obrazkami przedstawiającymi czynności wykonywane w szkole Uczniowie powtarzają wierszyk tak długo, aż znikną wszystkie wyrazy zaznaczone na czerwono.
7. Uczniowie wstają z miejsc, stają jeden za drugim i powtarzając rytmicznie tekst wierszyka chodzą po klasie naśladując lokomotywę. Po zabawie wracają na miejsca.

III Faza podsumowująca

1. Nauczyciel rozdaje dzieciom obrazki, które wcześniej wisiały na tablicy, i pyta: „Was machst du in der Schule?”Uczniowie wstają z miejsca, unoszą swój obrazek do góry i odpowiadają,np.:„In der Schule lese ich viel”.
2. Ocena aktywności uczniów

Praca domowa:

1. Co dzieci robią w szkole? Wklej odpowiednie wyrazy na podstawie rysunków.

Załącznik nr. 1

• Guten Tag, Guten Tag sagen alle Kinder,
große Kinder, kleine Kinder, dicke Kinder, dünne Kinder,
Guten Tag, Guten Tag sagen alle Kinder.

( dzień dobry, dzień dobry mówią wszystkie dzieci,
duże dzieci, małe dzieci, grube dzieci, chude dzieci,
dzień dobry, dzień dobry mówią wszystkie dzieci).

Załącznik nr. 3

• In der Schule lerne ich viel,
lese, rechne und spiele Klavier,
bastle, singe, turne, schreibe.
Eva muss zu Hause bleiben.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.