X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16228
Przesłano:
Dział: Języki obce

Badanie wyników nauczania z języka angielskiego klasa V

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

Name: ........................................ Class: ..............

A. GRAMMAR – Present Simple, Present Continuous, Past Simple


1. Zakreśl czasownik w odpowiedniej formie czasu Present Simple.

0 I usually get up / gets up at six o’clock.
1. John not reads / doesn’t read comics.
2. Does / Do you always listens / listen to your teacher?
3. Mark like / likes his new CD.
4. We don’t watch / doesn’t watch television in the evening.
5. Do / Does she often start / starts school at eight o’clock?
6. I am / was a student. /6

2. Wstaw czasowniki podane w nawiasach w puste luki w zdaniach w czasie Present Continuous.

0 Listen! The bird ............is singing.............in the garden. (sing)
1. Tom ........................................ breakfast now. (have)
2. ............ you ........................ to music at the moment? (listen)
3. They ........................................ TV today. (not watch)
4. ............ he ............................? (swim) No, he ..................
5. We ........................................ our homework now. (do)
6. Vicki ........................................ to the cinema today. (not go) /7

3. Wybierz właściwą formę czasu Past Simple – a, b lub c.

1. Jenny ........................... her grandma five days ago.
a) visit b) visited c) visits
2. What time ................ you ................... yesterday?
a) did / get up b) do / get up c) are / get up
3. My friends ................................. TV in the evening.
a) watched b) watches c) watch
4. He .......................................in China in 2008. (be)
a) is b) were c) was
5. I ................................ to school last week. (not go)
a) not go b) didn’t go c) didn’t went /5
B. VOCABULARY

1. Napisz przeciwieństwa. W ramce jest o jedno słówko za dużo.

never hate winter hard forget fat right sell start sad leave boring day difficult hot

thin – fat
arrive –
interesting –
left –
soft –
remember –
love – buy –
finish –
easy –
night –
happy –
always –
summer –
/6
2. Pogrupuj podane wyrazy według kategorii.

bookcase vet snow armchair doctor chips singer sweets apples meat rain cupboard cloudy desk bus stop hairdresser cinema cafe coat windy dress church trainers jacket

FURNITURE
bookcase
...........................
...........................
...........................
...........................
WEATHER
snow
...........................
...........................
...........................
...........................
FOOD
chips
...........................
...........................
...........................
...........................

PLACES IN TOWN
bus stop
...........................
...........................
...........................
...........................
JOBS
singer
...........................
...........................
...........................
...........................
CLOTHES
trainers
...........................
...........................
...........................
...........................

/9
3. Połącz czasowniki z rzeczownikami, tak aby powstały poprawne zwroty.

WEAR _3_ 1. volleyball
HAVE ___ 2. breakfast
PLAY ___ 3. jeans
WRITE ___ 4. friends
RIDE ___ 5. a bike
CLIMB ___ 6. an email
LISTEN ___ 7. trees
MEET ___ 8. homework
DO ___ 9. to music /4
4. Wybierz tłumaczenie. Jedno zdanie jest dodatkowe.

1.What’s the matter? i
2.What’s the weather like?
3.Don’t be silly.
4.We’re having a good time.
5.Don’t worry.
6.Can you see the cat?
7.What do you want to do?
8.We’re late.
9.What do you think?

a/ Jestem głodny.
b/ Nie martw się.
c/ Co chcesz robić?
d/ Czy widzisz tego kota?
e/ Jaka jest pogoda?
f/ Jesteśmy spóźnieni.
g/ Nie bądź niemądry.
h Co sądzisz?
i/ Co się stało?
j/ Dobrze się bawimy.
/8

C. READING

1. Przeczytaj tekst o Nick’u. Przy zdaniach prawdziwych zapisz T (true), a przy fałszywych F (false).

"I don’t play football on Saturdays. I go to school. School starts at nine o’clock. My first lesson is Maths. I don’t understand Maths and I don’t like it. Then we’ve got Geography at ten to ten and then Science at quarter to eleven. Then there is a long break and we have our lunch. After lunch it is History. I go home at one o’clock and I do my homework. I usually have Maths and English homework. After that, I go swimming at three o’clock. There is a big pool near my house. I meet my friend John at the pool. We like swimming. At half past four we usually have a sandwich. Then we go home at six o’clock and I play on my computer. Sometimes I go to the cinema with my parents. We all eat dinner at 8 o’clock. We often have pizza for dinner."

1. Nick understands Maths.
2. Science is after lunch.
3. Nick goes home at 1 o’clock.
4. There is a big cinema near his house.
5. His friend’s name is Jack.
6. They sometimes have a sandwich at half past four.
7. Nick goes to the cinema with his mum and dad.
/7
2. Odpowiedz na pytania:
a)What time does the school starts? ........................................
b)Where is the swimming pool? ........................................
c)What do the boys do at 6 o’clock? ........................................
/3

Total: /55pkt

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.