X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16273
Przesłano:
Dział: Języki obce

Was weiβ ich? Powtórzenie materiału leksykalnego i gramatycznego. Scenariusz lekcji z języka niemieckiego

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego
1. Typ szkoły: Gimnazjum
2. Poziom nauczania:
- Klasa: I a
- Liczba godzin tygodniowo: 3
- Rok nauki: 2
3. Data: ..........
4. Nauczyciel prowadzący:............
5. Podręcznik: Kompass 2
6. Temat: Was weiβ ich? Powtórzenie materiału leksykalnego i gramatycznego z rozdziału 1.
7. Cele:
- Umiejętności:
- Uczeń potrafi opisać pogodę,
- Uczeń potrafi omówić zajęcia typowe dla poszczególnych pór roku;
- Uczeń opowiada o swojej ulubionej porze roku;
- Uczeń potrafi opowiedzieć o zwyczajach świątecznych w swojej rodzinie;
- Uczeń opowiada o przyjęciu urodzinowym.
- Wiedza:
- Uczeń wie z pomocą jakich słów określa się zjawiska pogodowe;
- Uczeń zna nazwy miesięcy i pór roku,
- Uczeń zna słownictwo związane z wykonywanymi zazwyczaj czynnościami w różnych porach roku;
- Uczeń zna nazwy świąt i opanował słownictwo dotyczące zwyczajów świątecznych;
- Uczeń wie, jak określać daty;
- Uczeń wie, jak odmienia się zaimek osobowy w bierniku;
- Uczeń opanował słownictwo związane z prezentami;
- Uczeń wie, jak odmienia się rzeczownik w celowniku;
- Uczeń zna odmianę czasownika zwrotnego.

- Postawy:
- Uczeń wykazuje gotowość do poznania i zrozumienia niemieckich zwyczajów świątecznych;
- Uczeń czerpie radość ze wspólnego rozwiązywania problemów w grupie.


8. Przebieg lekcji:

Faza wprowadzenia

Cele szczegółowe
- Rozbudzenie zainteresowań uczniów tematem lekcji;
- Uaktywnienie wiedzy uczniów związanej z tematem lekcji.
Czynności ucznia
- Uczeń odpowiada na pytania;
Czynności nauczyciela
- Nauczyciel rysuje na tablicy koło, wpisując do niego Kapitel 1. Następnie pyta uczniów: „Worűber haben wir in diesem Kapitel gesprochen?”
- Nauczycielka zapisuje na tablicy kluczowe słowa do poszczególnych podrozdziałów (Wetter, Jahreszeiten, Feiertage, Geschenke, Geburtstag).
Materiały nauczania - Tekst na tablicy, podręcznik.
Forma pracy - Praca w plenum: interakcja nauczyciel - uczeń
Planowany czas - 3 min

Faza ćwiczeniowa
Czynności ucznia
- Uczeń dopasowuje podpis do odpowiedniej ilustracji, przedstawiającej określone zjawiska pogodowe. (tablica multimedialna zad. 1 słownictwo)
- Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela. (über welche Jahreszeit erzähle ich?) Nauczyciel opowiada o różnych porach roku, zadaniem uczniów jest odgadnąć, o jaka porę roku chodzi.
- Uczniowie w grupach przygotowują odpowiedzi na pytania, dotyczące pogody w poszczególne porach roku i czynności wykonywanych w tym czasie. Nastętnie lider grupy udziela odpowiedzi.
- Wybrany uczeń odpowiada na pytanie dotyczące jego ulubionej pory roku i uzasadnia swój wybór. (Was ist deine Lieblingsjahreszeit?)
- Uczeń dopasowuje słownie napisane daty do zapisu cyfrowego (tablica multimedialna zad. 2 Słownictwo)
- Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela, dotyczące dat świąt (Wann feiert mann Neujahr?, Wann feiert mann Muttertag?)
- Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące prezentów wręczanych różnym osobom i okazji z jakich otrzymujemy prezenty. (Wann bekommen wir Geschenke? Was schenkt man gewőhnlich einer Frau? Einem Mann? Einem Kind?)
- Uczniowie wybierają odpowiednią formę rodzajnika od rzeczownika użytego w celowniku. (tablica multimedialna zad. 2 gramatyka).
- Uczniowie dopasowują podpisy do ilustracji dotyczących organizacji i przebiegu przyjęcia. (tablica multimedialna zad. 3 słownictwo)
- Wybrany uczeń opowiada o organizacji swojego przyjęcia urodzinowego.
- Uczniowie wybierają właściwą formę zaimka zwrotnego w tekście dialogu. (tablica multimedialna zad. 3 gramatyka)
- Uczniowie dopasowują odpowiedź do pytań (tablica multimedialna zad. 1 interakcja)
- Nauczyciel zapisuje na tablicy różne rodzaje pytań związanych z tematyką rozdziału. ( Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter im Sommer? Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Wann hast du Geburtstag? Was machst du zu Ostern? Wie feierst du Weihnachten?) Uczniowie zadają sobie wzajemnie pytania i udzielają na nie odpowiedzi.

Materiały nauczania
Ćwiczenia na tablicy multimedialnej; ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.
Formy pracy
Praca indywidualna; praca w plenum: interakcja nauczyciel – uczeń oraz interakcja uczeń - uczeń; praca w grupach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.