X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16226
Przesłano:
Dział: Języki obce

Fokus - Wiederholung. Powtórzenie materiału z działu "Mój dom". Konspekt lekcji języka niemieckiego dla klasy 2 gimnazjum

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Imię i nazwisko: Agnieszka Węgrzyn
Typ szkoły: Gimnazjum
Przedmiot: język niemiecki
Poziom nauczania: klasa II d
Czas trwania jednostki lekcyjnej: 45 minut

Temat lekcji: Fokus – Wiederholung. / Powtórzenie materiału z działu „Mój dom“.

1. Cele lekcji: językowe
• WIEDZA: - utrwalenie przyimków łączących się z celownikiem i biernikiem
- utrwalenie słownictwa dotyczącego mebli i pomieszczeń
• UMIEJĘTNOŚCI: - doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
- uczeń umie ułożyć zdania z wykorzystaniem podanego słownictwa
- uczeń potrafi rozróżnić znaczenie pytań wo? i wohin?
2. Formy pracy:
• indywidualna
• w parach
• grupowa
• zbiorowa
3. Pomoce, środki dydaktyczne:
• piktogramy
• słowniki
• obrazki przygotowane przez nauczyciela
• film
• podręcznik „Das ist Deutsch 2”
4. Metody pracy:
• słowna – rozmowa
• praca z tekstem
• oglądowa – pokaz i obserwacja piktogramów, obejrzenie krótkiego filmu odzwierciedlającego użycie przyimków łączących się z 3 i 4 przypadkiem
• praktyczna – wykonywanie ćwiczeń

5. Przebieg lekcji:
a) część organizacyjna: sprawdzenie listy obecności

b) część powtórzeniowa:
o rozgrzewka językowa

c) część główna:
o podanie tematu lekcji
o objaśnienie celu lekcji
o przedstawienie piktogramów

d) ćwiczenia utrwalające:
o ćwiczenia w grupach – układanie zdań do podanych obrazków
o sprawdzenie zdań
o praca indywidualna – uzupełnianie zdań poprzez wpisanie odpowiedniego czasownika i rodzajnika określonego we właściwej formie
o sprawdzenie zdań
o praca z dialogiem – układanie fragmentów dialogu w całość
o sprawdzenie zadania poprzez wysłuchanie nagrania
o praca w parach – układanie zdań z rozsypanki
o sprawdzenie zdań
o obejrzenie krótkiego filmu nt. użycia przyimków we właściwym przypadku

e) podsumowanie:
o przypomnienie rodzajnika określonego i nieokreślonego w celowniku i bierniku
o przypomnienie przyimków łączących się z 3 i 4 przypadkiem
o kartkówka sprawdzająca umiejętność zastosowania przyimków z 3 i 4 przypadkiem

f) praca domowa:
o podanie pracy domowej (zad.3 / 110 – podr. „Das ist Deutsch 2”)

6. Zakończenie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.