X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16222
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji wymagań na stopień nauczyciela mianowanego

Opis i analiza realizacji wymagania wynikającego z
§ 7 ust. 2 pkt. 1

Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego a stopień nauczyciela mianowanego, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który miał mi pomóc w skutecznym i efektownym odbyciu stażu. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły do realizacji.
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią mgr Beatą Radecką i dokonania wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z dziećmi, jak również określenia potrzeb w zakresie pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego, które następnie zostały zawarte w kontrakcie. Opiekun stażu pomagał mi w prawidłowej obserwacji zajęć i późniejszym ich omawianiu. Działania te okazały się dla mnie przydatne, a mianowicie dostarczyły mi wskazówek dotyczących lepszej organizacji pracy.
Prowadziłam również zajęcia w obecności dyrektora i vice dyrektora szkoły.
Po przeprowadzeniu zajęć chętnie chętnie wysłuchiwałam opinii na ich temat i korzystałam z rad dotyczących sposobu prowadzenia zajęć, opracowania scenariusz, osiągania założonych celów. Oprócz zajęć prowadzonych przez opiekuna obserwowałam również zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli z oddziału przedszkolnego czy szkoły. Obserwowałam je pod kątem różnych aspektów również takich jak, aktywizowanie dzieci w czasie zajęć, stosowanie ciekawych form i metod pracy z dzieckiem, utrzymanie właściwego tempa pracy oraz dyscypliny. Z opiekunem stażu odbywałyśmy spotkania konsultacyjno – instruktażowe, w czasie których rozwiązywałyśmy wszelkie problemy związane z awansem czy realizowaniem zadań zawartych w planie, jak również problemy dotyczące codziennej pracy z dziećmi. Efekty współpracy z opiekunem wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy, udoskonalenie moich poczynań jako nauczyciela.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam także przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Za priorytetowe zadanie, które byłoby punktem wyjścia do odnoszenia sukcesów w pracy zawodowej uznałam doskonalenie warsztatu i metod pracy. Szukałam, więc takich form doskonalenia, które stałyby się największą pomocą w wykonywaniu codziennych obowiązków i równocześnie doskonaliłyby moją pracę, jak również podwyższałyby jakość pracy oddziału przedszkolnego, w którym pracuję.
Tematyka podejmowanego przeze mnie dokształcania była zgodna z moimi zainteresowaniami i potrzebami a także z potrzebami przedszkola. Kursy pozwoliły mi zdobyć wiedzę i przede wszystkim nabyć umiejętności, które wykorzystałam w swojej pracy.
Tematami szkoleń, warsztatów i konferencji metodycznych były:
„Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym”(11.01.2010r.),
„Obudź talent w każdym swoim uczniu-techniki twórczego myślenia rozwijające wyobraźnię i fantazję twórczą”(11.01.2010r.),
„Zabawa bawi, uczy, wychowuje”(05.05.2010r.),
„Wybrane elementy arteterapii jako forma wspomagająca pracę dydaktyczno-wychowawczą”(27.09.2010r.),
„Indywidualizacja pracy z dzieckiem w kontekście diagnozy przedszkolnej”(18.10.2010r.),
„Jak pracować z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo?”(22.11.2010r.),
„Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu”(25.11.2010r.),
„Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym”(27.04.2011r.),
„Indywidualizacja pracy z uczniem w edukacji wczesnoszkolnej”(15.09.2011r.),
„Planowanie i dokumentowanie pracy w edukacji przedszkolnej”(23.11.2011r.),
„Metody diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”(09.12.2011r.),
„Ozdoby wiosenne-propozycje dekoracji”(16.05.2012r.),
„Awans zawodowy nauczyciela, prezentacja dorobku zawodowego”(22.05.2012r.).
W okresie trwania stażu uczestniczyłam również w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
„Organizacja turystyki szkolnej i imprez sportowych w kontekście odpowiedzialności nauczycieli”(2010/2011r.),
„Aktualizacja i uzupełnianie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP”(2010 i 2011r.),
„Planowanie kariery zawodowej uczniów gimnazjum”(2011r.).
15 marca 2010r. ukończyłam Studia Podyplomowe na kierunku Terapia Pedagogiczna z Arteterapią.
Uczestnictwo w tych formach doskonalenia umożliwiło mi wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami, pozyskanie praktycznej wiedzy, poznanie różnych rozwiązań metodycznych, a także podzielenie się moją wiedzą z innymi nauczycielami.

Efekty:
Stałe dokształcanie pozwoliło mi poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, umożliwiło mi systematyczne konsultowanie podejmowanych działań, tak, aby przynosiły jak najlepsze efekty, służyły rozwojowi mojemu i moich wychowanków oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola. Analiza stosownych przepisów pozwoliły mi poprawnie zgromadzić i udokumentować osiągnięcia związane z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia awansu zawodowego, wyznaczyć cele i zadania, napisać Plan Rozwoju Zawodowego.

Samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie wybranych pozycji literatury pedagogicznej i psychologicznej adekwatnie do moich potrzeb. Zgromadziłam wiele pozycji z literatury i nowości wydawniczych poszerzając zbiory własnej biblioteki. Zgromadzona literatura ułatwiła mi pracę z dziećmi, podsunęła nowe pomysły metodyczne, pomogła w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych. Pozycje, które szczególnie ceniłam sobie to książka Brigtte Beil „Dziecko grzeczne i niegrzeczne” z serii „Wychowanie bez porażek”. Uczy jak nauczyć dzieci szacunku i zaufania do innych, jak sprawić by były odważne, samodzielne i tolerancyjne. Daje wskazówki jak przekazać małym dzieciom system wartości w taki sposób, aby w przyszłości stał się ich świadomym wyborem.
Zakupiłam też wiele pozycji podsuwających pomysły na zabawy rozwijające dla małych dzieci np. „Świetne zabawy dla małych dzieci” Rea Pica oraz „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli” M.Bogdanowicz. Oprócz tego w mojej biblioteczce znalazło się wiele książek, z których czerpałam pomysły na ciekawe prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, które wykorzystywałam na zajęciach edukacyjnych oraz do dekoracji sali przedszkolnej.
W czasie stażu samodzielnie opracowywałam i wykonywałam środki dydaktyczne,
które posłużyły mi do uatrakcyjnienia zajęć, dzięki temu wzrosła aktywność i zainteresowanie dzieci, a co za tym idzie skuteczne osiąganie celów dydaktyczno-wychowawczych. Były to zestawy obrazków, sylwet, układanek oraz karty pracy.
Systematycznie wykonywałam dekorację sali zajęć nawiązując tematycznie do pory roku i tradycji świątecznych. Wystrój miał bardzo duże znaczenie, gdyż wprowadzał dzieci w tematykę pór roku, świąt i tradycji, również wpływał na dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu.
Samodzielnie lub współpracując z innymi nauczycielami z oddziału przedszkolnego organizowałam wiele imprez i uroczystości przedszkolnych. Do uroczystości cyklicznie powtarzających się należą:
Dzień Chłopaka,
Andrzejki – Dzieci zostają zapoznane z tradycjami andrzejkowymi oraz wprowadzone w tajemniczy świat magii i wróżb w formie wesołych konkursów i zabaw.
Spotkanie z Mikołajem,
Wigilia przedszkolna,
Dzień Babci i Dziadka - W celu umacniania więzi ze starszymi pokoleniami rokrocznie planuję wśród uroczystości przedszkolnych spotkanie z babciami i dziadkami. Dzieci poprzez przedstawienia teatralne, wiersze, piosenki i własnoręcznie wykonane prezenty chcą podkreślić swoją miłość i szacunek dla osób starszych.
Bal karnawałowy,
Walentynki,
Dzień kobiet,
Dzień Dziecka,
Dzień Rodziny - Jest to najwspanialsza i najefektowniejsza integracja całego środowiska klasowego. W tak zorganizowanym Dniu Rodzica ( w formie pikniku na świeżym powietrzu) dzieci i rodzice bawią się fantastycznie i dzień ten na długo zostanie w ich pamięci.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Dodatkowo organizowałam takie imprezy jak:
Basiowy Bal Pasiastych (26.11.2010r.) - Dzieci w tym dniu musiały być ubrane od głów do stóp w paski poziome lub pionowe, tak jak bohaterka książek dla dzieci Basia. Dzieci wysłuchały fragmentu bajki a potem była zabawa przy muzyce i słodki poczęstunek. Wszyscy uczestnicy balu otrzymali na pamiątkę dyplomy w paski.
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka (29.09.2011r.),
Halloven (31.10.2011r.),
Dzień Pluszowego Misia (25.11.2011r.)
Przedstawienie pt. „Czerwony kapturek” z okazji Dni Otwartych Szkoły (marzec 2012r.)
Opracowywałam scenariusze tych uroczystości dopasowując ich poziom stosownie do wieku dzieci. Przygotowywałam swoich wychowanków do udziału w tych uroczystościach, poprzez prowadzenie prób. Praca moja polegała też na ośmielaniu dzieci do brania udziału w występach, gdyż dla wielu z nich była to pierwsza prezentacja swoich umiejętności przed większą publicznością, które stanowiły przede wszystkim rodziny dzieci zaproszone do przedszkola. Każda ta uroczystość wymagała też ode mnie wkładu w staranne przygotowanie dekoracji i oprawy muzycznej.

Efekty:
Przygotowywanie i przedstawianie inscenizacji było źródłem radości dla dzieci i odczuwania satysfakcji z własnych dokonań. Dzięki występom dzieci nabierają pewności siebie, rozwijają pamięć i umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny, rozwijają inwencję twórczą. Rodzice dzięki tym działaniom wykazują większe zainteresowanie współpracą z przedszkolem.


Opis i analiza realizacji wymagania wynikającego z
§ 7 ust. 2 pkt. 2

Realizując powyższy punkt rozporządzenia podjęłam współpracę ze środowiskiem rodzinnym wychowanków. We wrześniu wspólnie z rodzicami ustaliliśmy formy tej współpracy. Rodzice zaoferowali swoją pomoc przy organizacji uroczystości przedszkolnych np. organizowali poczęstunek w czasie imprez dla dzieci w przedszkolu, jak i też gości np. babć i dziadków zaproszonych do przedszkola z okazji ich święta.
Rodziny wychowanków były częstymi gośćmi w naszym przedszkolu z okazji różnych imprez przedszkolnych, zajęć otwartych z ich udziałem czy też podczas trwania Ogólnopolskiej Akcji „Czytające przedszkola”, kiedy to czytali dzieciom utwory literatury dziecięcej, aby od najmłodszych lat rozwijać w nich zainteresowania czytelnicze i zamiłowanie do słowa pisanego.
Byłam w stałym kontakcie z rodzicami poprzez zebrania, konsultacje, rozmowy indywidualne, a w razie potrzeby również kontakt telefoniczny, kiedy to informowałam rodziców o osiągnięciach ich dzieci czy też problemach wychowawczych. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, prowadziłam z nimi rozmowy indywidualne, składałam podziękowania za wzniesioną pomoc dla przedszkola oraz dostarczałam jak najwięcej informacji, co zaowocowało tym, iż rodzice chętnie włączali się w życie przedszkola czy szkoły.
Jednym z aspektów mojej pracy jako nauczyciela przedszkola było motywowanie i wspieranie wychowanków w rozwoju. Starałam się poznać każde dziecko, jego zainteresowania, zdolności i potrzeby aby wyznaczyć właściwy kierunek pracy z danym dzieckiem. Kształtowałam w dzieciach właściwe postawy społeczne, poprzez wpajanie im poprawnych zasad zachowania. Prowadziłam zabawy mające na celu integrację grupy, szybką adaptację dziecka do warunków życia przedszkolnego. Rozwijałam w dzieciach umiejętności komunikacyjne i poczucie własnej wartości. Byłam w pełni świadoma tego, że jestem osobą , która kieruje, wspiera, motywuje do działania, rozwija aktywność, pomaga pomagać trudności rozwojowe swoich wychowanków. Sytuację rodzinną dzieci poznawałam na bieżąco poprzez rozmowy z nimi, rozmowy z nimi oraz baczną obserwację.
Zainteresowania i zdolności dzieci rozwijałam poprzez organizowanie i współorganizowanie konkursów. Były to:
„Palma Wielkanocna” (kwiecień 2010r, 2011r.),
„Kwiaty dla mamy” (maj 2010r.),
„Jesienny bukiet” (październik 2010r.),
„Najpiękniejszy stroik świąteczny” (grudzień 2010r, 2011r.),
„Kartka wielkanocna” (kwiecień 2011r.).
Zachęcałam również dzieci do uczestnictwa w konkursach międzyprzedszkolnych i ogólnopolskich, w których zdobywały nagrody i wyróżnienia. Były to:
Sadzonka magnolii w konkursie plastycznym organizowanym przez Gazetę Wyborczą pt. „Magnolia” (maj 2010r.),
I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Wielkanoc tuż, tuż”(marzec 2011r.),
III miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Mój ulubiony bohater książkowy”(14.05.2011r.)
wyróżnienie w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Nie pal przy mnie mamo”(24.05.2011r.)
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „W krainie dinozaurów”(24.04. 2011r.)
II miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Prezent dla misia”(17.11.2011r.)
wyróżnienie w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Jesień oczami dziecka”(listopad 2011r.)
I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie recytatorsko- muzycznym pt. „Misiowanki, piosenki i wierszyki”(25.11.2011r)
wyróżnienie w międzyprzedszkolnym konkursie recytatorsko- muzycznym pt. „Misiowanki, piosenki i wierszyki”(25.11.2011r.)
I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Ozdoby świąteczne”(styczeń 2012r.)
I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Zima w literaturze” (26.01.2012r.),
II miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Zima w literaturze” (26.01.2012r.),
I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Laurka z okazji Dnia Babci i Dziadka” (02.2012r.),
III miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Palma wielkanocna” (05.04.2012r.),


Efekty:
Udział dzieci w konkursach zawsze spotyka się z dużym oddźwiękiem. Służą nie tylko rozwijaniu zdolności plastycznych czy recytatorskich, ale przede wszystkim aktywizacji dzieci, realizację ich zainteresowań i umożliwienia zdrowej rywalizacji z rówieśnikami. Biorąc udział w licznych konkursach dzieci poszerzały swą wiedzę na różne tematy. Swoimi pracami plastycznymi promowały przedszkole w środowisku.


Opis i analiza realizacji wymagania wynikającego z
§ 7 ust. 2 pkt. 3

W swojej pracy nauczyciela wykorzystuję i systematycznie doskonalę umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną, która pomaga mi w podniesieniu jakości swojej pracy jak i w podwyższaniu jakości pracy przedszkola.
Samodzielnie przygotowałam i napisałam dokumentację do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Organizowałam mój warsztat pracy przy użyciu technik komputerowych. Znajomość obsługi programów komputerowych (pakietu Office- Word, Excel, PowerPoint i innych np.: PhotoShop) pozwala mi na wykonywanie szeregu prac na rzecz przedszkola oraz dokumentowanie własnych działań.
Wykonywałam systematycznie pomoce do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, przygotowywałam scenariusze zajęć, karty pracy dla dzieci, teksty, redagowałam regulaminy konkursów, projektowałam dyplomy dla dzieci itp. oraz dokumentowałam swoją pracę np.: wynikowe plany pracy, program wychowawczy grupy przedszkolnej, referaty i ankiety dla rodziców. Ponadto wykonywałam przy pomocy komputera ulotki informacyjne dla rodziców, ogłoszenia, zaproszenia, kwestionariusze na użytek całej szkoły.
. Korzystałam z internetu jako źródła cennych informacji. Zamieszczone na stronach internetowych publikacje z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki pomagały mi rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawczo-opiekuńcze, dostarczały nowych pomysłów metodycznych. W swojej pracy wykorzystywałam materiały, opracowania
i scenariusze dostępne na portalach edukacyjnych takich, jak:
-www.literka.pl,
-www.profesor.pl,
-www.publikacje.edux.pl,
-www.przedszkolak.pl,
-www.edusek.pl,
-www.blizejprzedszkola.pl,
-www.wsip.pl,
-www.mac.pl.
Poza tym wykorzystywałam komputer i Internet do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałam korzystając z portali nauczycielskich wymienionych wyżej lub serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom z nim związanym takich, jak:
-www.awans.net,
-www.menis.pl,
-www.szkolnictwo.pl,
Dzięki możliwościom stwarzanym przez Internet gromadziłam własną multimedialną biblioteczkę wybranych aktów prawa oświatowego. Korzystałam również z rad ekspertów dotyczących awansu odpowiadających online na pytania użytkowników portali. Konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe dostępne na wymienionych portalach oraz pocztę elektroniczną. W celu dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami publikowałam swoje własne prace na portalach edukacyjnych, mając nadzieję, że pomogą one innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogli mnie. Na www.publikacje.edux.pl opublikowałam swój plan rozwoju, sprawozdanie z realizacji stażu, charakterystykę dziecka nieśmiałego, scenariusze zajęć: „Nasi koledzy”, „Festyn owocowo-warzywny”, „Kolorowe warzywa”, „Dokarmiamy ptaki”, „Wiosna idzie przez świat”
W swojej pracy wykorzystuję także technikę video. Film i bajka jest także jednym ze źródeł kontaktu z literaturą dziecięcą. Oglądanie fragmentów wersji filmowych znanych dzieciom bajek np.: „Piotruś Pan” czy „Wilk i zając” pozwoliło na dostrzeżenie różnic pomiędzy wersją książkową i animowaną.
Wykorzystałam technikę video do projekcji filmu pt.:„Wyprawa Zuzi po śnieżnobiały uśmiech” w celu przekazania dzieciom podstawowych wiadomości na temat zdrowia i higieny jamy ustnej oraz konieczności stosowania właściwej diety dla zachowania zdrowych zębów. Wychowankowie zrozumieli także rolę i znaczenie lekarza stomatologa i higienistki oraz badań kontrolnych.
Wykorzystywałam także nagrania magnetofonowe odgłosów ruchu ulicznego, odgłosów wydawanych przez pracujące urządzenia elektryczne czy też zwierząt domowych i egzotycznych
Korzystanie ze stron internetowych pozwoliło mi na śledzenie na bieżąco wiadomości na temat awansu, zmian w przepisach jak również miałam możliwość zapoznawania się i porównywania ze sobą ofert kursów lub szkoleń odbywających się na terenie Częstochowy . Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej było bardzo pomocne i stanowiło nieodłączny element mojej pracy.

Efekty:
Wykorzystałam i udoskonaliłam swoje umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, szeroko stosuję je w swojej pracy, co pozwala mi lepiej organizować własny czas i uatrakcyjnić prace dydaktyczno – wychowawczą.
Potrafię zastosować techniki komputerowe do wykonywania powierzonych mi zadań.
Pomoce dydaktyczne opracowane na komputerze były estetyczniejsze, budziły ciekawość dzieci, podnosiły atrakcyjność procesu edukacyjnego. Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych miały wpływ na uatrakcyjnienie zajęć, trwalsze zapamiętanie przekazywanych treści, wpływało na podniesienie jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Wykorzystuję umiejętność obsługi komputera do działań na rzecz przedszkola i szkoły,
co podnosi jakość pracy placówki.


Opis i analiza realizacji wymagania wynikającego z
§ 7 ust. 2 pkt. 4

W swojej pracy napotykałam na różne problemy edukacyjne często związane z zaburzonymi funkcjami rozwojowymi dziecka. Do rozwiązywania tych problemów wykorzystałam wiedzę zdobytą bądź poszerzoną na studiach podyplomowych, na których to stworzyłam program zajęć edukacyjno-terapeutycznych opartych na arteterapii dla dziecka z nieśmiałością w wieku przedszkolnym.
Obok dzieci, które z łatwością i swobodą nawiązują, a następnie utrzymują kontakty społeczne, spotykamy w przedszkolu również takie, których zachowanie w podobnych sytuacjach ulega widocznej dezorganizacji. Są to dzieci nieśmiałe.
W czasie trwania stażu na nauczyciela mianowanego obserwowałam dzieci i niejednokrotnie przekonywałam się, że w każdej grupie przedszkolnej jest co najmniej jedno dziecko, któremu przypisuje się etykietę „nieśmiałe”. Jest to według mnie poważny problem, z którym dziecko w tym wieku nie jest w stanie samo sobie poradzić. Nauczyciele częściej zauważają przebojowe, inteligentne gaduły oraz dzieci sprawiające problemy. W ten sposób dzieci nie- nieśmiałe stają się jeszcze śmielsze, a dzieci nieśmiałe-coraz mniej wierzą w swoje możliwości, jednym słowem zamykają się w sobie.
Podejmowałam działania mające na celu identyfikację problemu dziecka, aby właściwie ustalić kierunek pracy z nim, a więc indywidualnie dobrać metody, formy i środki dydaktyczne. Podejmowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej miało na celu wyrównywanie szans rozwojowych wychowanków.
Pracowałam indywidualnie z dzieckiem leworęcznym. Prowadziłam z nim ćwiczenia usprawniające lewą rękę, uczyłam prawidłowego ustawienia ręki w czasie ćwiczeń przygotowujących do pisania. Podjęłam działania w celu zaakceptowania leworęczności dziecka zarówno przez nie samo, jak też przez grupę, aby nie czuło się ono gorsze od swoich praworęcznych kolegów.
Analiza literatury i wyniki badań psychologicznych wskazują na wzrost agresywności wśród dzieci. Aby zapobiegać temu niekorzystnemu zjawisku prowadziłam zajęcia w formie zabaw, które uczyły dzieci: lepszego rozumienia siebie i innych, budowały poczucie własnej wartości i silnej tożsamości, uczyły jak nawiązywać pozytywne relacje, jak pokojowo rozwiązywać konflikty, jak opanowywać i przezwyciężać zachowania agresywne.
Aby praca z dziećmi przyniosła zamierzone efekty konieczna jest współpraca z rodzicami. Oddziaływanie przedszkola i rodziców na dziecko powinno być ze sobą sprzężone. Dlatego też konieczne staje się włączenie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy. Starałam się zachęcać rodziców do współpracy i zaangażować w pomoc dziecku. Na spotkaniach z rodzicami omawiałam problemy wychowawcze i rozwojowe dziecka, informowałam o osiągnięciach i zachowaniu. Wspólnie z rodzicami zastanawialiśmy się nad jak najbardziej optymalnymi rozwiązaniami danego problemu. Ze swojej strony dostarczałam rodzicom wskazówek i rad jakie leżały w moich kompetencjach, podsuwałam rodzicom fachową literaturę, w której mogli korzystać w pracy z dzieckiem. Oprócz spotkań grupowych spotykałam się również z rodzicami na indywidualnych rozmowach podczas konsultacji. Służyłam im wtedy dobrą radą, pomagałam w przedszkolnych, a często również rodzinnych problemach. W sytuacjach konfliktowych rozwiązywałam problem z pomocą pedagoga i Dyrekcji.
Sposobem zacieśnienia współpracy z rodzicami, pogłębiania więzi uczuciowej między rodzicem a dzieckiem, oraz wyrobienia poczucia współodpowiedzialności za pracę wychowawczą prowadzoną z dzieckiem było także angażowanie rodziców do przygotowywania uroczystości przedszkolnych oraz udział w tych imprezach. Efektem tych działań były np.: wspaniałe kostiumy i rekwizyty do przedstawień teatralnych przygotowywane dla dzieci, pomoc w dekoracji sali oraz przygotowywanie poczęstunku dla gości (Wigilia, Dzień Babci, Dziadka, Dni Rodziny, Festyn).
Brałam również udział w omawianiu problemów wychowawczych poruszanych podczas Rad Pedagogicznych. Korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nabywałam nowych umiejętności w tym zakresie.
W rozwiązywaniu szczególnie trudnych problemów przedszkolnych zawsze mogłam liczyć na pomoc pedagogów i psychologów z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Częstochowie. Wszystkie podejmowane przeze mnie działania opierały się na dobrej i systematycznej współpracy z rodzicami.

Efekty:
Prowadzenie pogadanek z Rodzicami powoduje, że zyskują oni większą świadomość konieczności stymulowania rozwoju swoich dzieci, zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz dowiadują się jakie są możliwości jego wspomagania.


Opis i analiza realizacji wymagania wynikającego z
§ 7 ust. 2 pkt. 5

Poszerzałam swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego:
Analizowałam przepisy dotyczące prawa oświatowego- zapoznałam się z aktami prawnymi,
Zapoznałam się z Kartą nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z Późniejszymi zmianami (z dnia 15 listopada 2004r.),
Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego,
Na bieżąco śledziłam informacje z zakresu prawa oświatowego poprzez śledzenie stron Internetowych MENiS, Kuratorium Oświaty,
Dokładnie przeanalizowałam dokumenty znajdujące się w przedszkolu:
Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola : Statut , plan rozwoju przedszkola, regulaminy i program wychowawczy,
Uczestniczyłam w konferencjach, Radach Pedagogicznych podejmujących temat o systemie oświaty,
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku:
Studiowałam literaturę rozwojową dzieci w wieku 3-6 lat: „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży” Maria Żebrowska, „Psychologia rozwojowa człowieka” Barbara Harwas Napierała


Podsumowanie:

W czasie trwania stażu udało mi się zrealizować postawione w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne, przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy przedszkola. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie oraz unowocześnienie warsztatu i metod pracy.
Potrafiłam planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizowałam i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodziła potrzeba modyfikowałam je.
Uwzględniałam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe, kierując się głównie możliwościami wykorzystania nabytych umiejętności na zajęciach i w kontaktach z dziećmi czy rodzicami bądź poszerzaniem umiejętności dydaktyczno- wychowawczych.
Na bieżąco pogłębiałam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, czy pedagogiki. Analizowałam i stosowałam przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki.
Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań wynikających ze statutu naszego przedszkola, włączając w nie również rodziców.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną.
Realizacja w/w założeń nauczyła mnie przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu i dała dużo satysfakcji. Podejmowane wyzwania stały się dla mnie inspiracją, wyzwalały nowe pomysły, które mam nadzieję w przyszłości kontynuować. Starałam się sprostać wymaganiom i potrzebom placówki, a przede wszystkim dzieci. Zrozumiałam, że by zostać dobrym pedagogiem, często musimy zauważać rzeczy niewidoczne dla innych, pochylać nad najmniejszym nawet osiągnięciem dzieci, każdym odniesionym sukcesem wychowawczym, gdyż może być on jednym z kamyków na drodze do osiągnięcia doskonałości. Myślę, że inicjowałam sytuacje, które pozwoliły na wypracowanie zaufania moich dzieci do mnie oraz pozytywnych opinii rodziców.
Obowiązki nauczyciela zawsze staram się wypełniać sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. Pracę tę lubię i sprawia mi ona ogromną satysfakcję. Przebywani z dziećmi stanowi dla mnie wyzwanie i jest moją pasją.
Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych przedsięwzięć. Ten okres utrwalił potrzebę nieustannego doskonalenia posiadanych umiejętności i pracy nad sobą, by być dobrym nauczycielem, wychowawcą. Mam nadzieje, że kolejne lata również będą efektywne, przyczynią się do wzrostu jakości pracy przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.