X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16127
Przesłano:

Rodzina w życiu człowieka. Scenariusz zajęć w klasie V z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie

Scenariusz zajęć z WDŻWR.
Autor: Ewa Ciurewicz
Czas trwania zajęć: 45 minut
Klasa V
Treści nauczania z podstawy programowej: podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
Temat: Rodzina w życiu człowieka.
Cele ogólne: uświadomienie uczniom roli rodziny w życiu człowieka.
Cele szczegółowe:
uczeń:
- objaśnia termin ,,rodzina”
- wymienia członków bliższej i dalszej rodziny
- wymienia podstawowe funkcje rodziny
- wyszukuje w słownikach pojęć ,,rodzina”
- uświadamia sobie konieczność uczestniczenia wszystkich członków w życiu rodziny dla jej prawidłowego funkcjonowania
- wie, jakie obowiązki powinno wypełniać dziecko w rodzinie
- jest świadomy wagi dawania i przyjmowania uczuć

Formy pracy z uczniami: zbiorowa, indywidualna, w zespołach 2 osobowych.
Metody pracy: pogadanka, praca z tekstem, fotoekspresja, praktyczna
Środki dydaktyczne:
• ,,Wędrując ku dorosłości” wdżwr dla uczniów klas V – VI szkoły podstawowej; praca zbiorowa pod redakcją Teresy Król. Wydawnictwo Rubikon
• ,,Wędrując ku dorosłości” wdżwr dla uczniów klasy V szkoły podstawowej – ćwiczenia. Elżbieta Purzycka Maria Selke. Wydawnictwo Rubikon
• Ilustracje wycięte z czasopism przedstawiające rodzinę w różnych sytuacjach życiowych.
• ,,Słownik współczesnego języka polskiego”
• ,,Encyklopedia popularna PWN”
• Karty z krzyżówką – załącznik nr 1.
• Tablica multimedialna

Przebieg zajęć:

1. Część wstępna (faza wprowadzająca).
Powitanie, sprawdzenie listy obecności.
Indywidualna praca uczniów.
Uczniowie wykonują polecenie z zeszytu ćwiczeń strona 5.
,,Na podstawie podanych wyrazów odgadnij tytuły znanych lektur szkolnych. Litery w wyróżnionych kratkach utworzą dodatkowe rozwiązanie. Zapisz je.”
Otrzymują po rozwiązaniu hasło: RODZINA.
Podanie tematu lekcji.
2. Część podstawowa (faza realizacji).
Praca w parach. Uczniowie spośród ilustracji wyciętych z czasopism wybierają takie, które przedstawiają rodzinę w różnych sytuacjach życiowych np. podczas świąt, wspólnych zabaw, wykonywania prac, odpoczynku, ślubu, chrzcin itp. Uzasadniają dokonane wybory.
Praca zbiorowa. Mapa mentalna. Na tablicy multimedialnej uczniowie kolejno wypisują wokół pojęcia RODZINA jej członków bliższych i dalszych oraz skojarzenia związane z rodziną np.:
brat siostra prababcia pradziadek śmierć więź pomoc
szacunek mama tata niepokój dzieci obawa córka syn
zaufanie ciepło dom RODZINA wspólnota rodzice bezpieczeństwo
narodziny akceptacja dziadek babcia stryj wujek ciocia kuzyn kuzynka miłość tolerancja małżeństwo godność przyjaźń praca odpowiedzialność zmęczenie zrozumienie kłopoty kłótnie
niepowtarzalność życzliwość poświęcenie trud radość

Praca z tekstem.
• Uczniowie wyszukują w słowniku i encyklopedii definicje pojęcia: rodzina. Odczytywanie i analizowanie treści definicji:
,,Rodzina – wspólnota składająca się z małżonków i ich dzieci; także: osoby związane pokrewieństwem; krewni, powinowaci.”
,,Rodzina - grupa społeczna złożona z małżeństwa i dzieci
(także adoptowanych) oraz ogółu krewnych małżonków; funkcje m. in.: prokreacja, socjalizacja, kulturalna, ekonomiczna, opiekuńcza.”
• Uczniowie analizują treść tekstu z podręcznika ,,Wędrując ku dorosłości” na stronie 10 – 12 i wypowiadają się indywidualnie na temat rodziny. Przytaczają cytaty o rodzinie np.: ,,Najmniejsza komórka życia społecznego”, ,,...dom rodzinny. Każdy niepowtarzalny posiada swoisty klimat, choć prawie wszędzie podobne sprzęty”, ,,podstawą do tworzenia tej ważnej wspólnoty ludzkiej, traktowanej z szacunkiem przez wszystkie kultury poczynając od najdawniejszych, jest miłość”, ,,rodzina zaspokaja wiele ludzkich potrzeb”, ,,w harmonijnej i szczęśliwej rodzinie nikt nie wypomina wysiłku i poświęcenia”.
Pogadanka - ustalenie funkcji jakie spełnia rodzina w życiu:
• zapewnienie bytu jej członkom, urodzenie i wychowanie potomstwa
• wzajemne obdarzanie miłością
• pomoc i opieka
• nauka życia we wspólnocie
• przekaz kultury i tradycji
Pogadanka na temat obowiązków domowych wszystkich członków rodziny. Dzieci opowiadają jakie mogą wypełniać obowiązki i jak przyczynić się do tworzenia miłej atmosfery w domu. Jak postrzegane to jest przez pozostałych członków rodziny.
3. Część końcowa (faza podsumowująca)
Uczniowie rozwiązują krzyżówkę. Czytanie odpowiedzi.


Załącznik nr 1
Krzyżówka
Poziomo:
1. Brat mamy.
2. Okazuj go nie tylko rodzicom.
3. Przy nim spotykamy się, żeby spożyć posiłki.
4. Jest fundamentem szczęśliwej rodziny.
5. Żona taty.
Pionowo:
6. Może być majątkowa, narodowa lub rodzinna.
7. Syn brata lub siostry jednego z rodziców.
8. Niezbędne w pełnej rodzinie – kochane przez rodziców.

Odpowiedzi:
Poziomo:
wujek
szacunek
stół
miłość
mama
Pionowo:
wspólnota
kuzyn
dzieci

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.