X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16070
Przesłano:

Autorski program promocji zdrowia:"Godziny dla zdrowia" realizowany w ramach godzin z Karty Nauczyciela

AUTORSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA:
„GODZINY DLA ZDROWIA”

Realizowany w ramach godzin z
Karty Nauczyciela

Autorzy: mgr Michalina Trybuś
mgr Daniela Piskowska


1. Założenia programu

Podstawą prawną programu jest Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
Program został opracowany dla uczniów klas IV – VI na zajęcia realizowane w ramach godzin z Karty Nauczyciela. Program zakłada zajęcia prowadzone w ilości dwóch godzin lekcyjnych w miesiącu.
Podstawowym założeniem programu jest promowanie zdrowego stylu
życia wśród uczniów szkoły podstawowej. Celem programu jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zdrowego odżywiania, aktywnego stylu życia oraz higieny osobistej.

2. Cele edukacyjne programu

Cel główny:

Kształtowanie modelu człowieka świadomie dbającego o zdrowie poprzez:
·Promowanie zdrowia – czym jest zdrowie dla człowieka
·Promowanie zdrowego odżywiania
·Promowanie higieny osobistej
·Promowanie aktywności fizycznej

Cele szczegółowe:
·Uświadomienie uczniom jak ważne jest zdrowie w życiu człowieka
·Podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych
·Poznawanie zasad zdrowego odżywiania
·Kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych
·Poznanie zasad higieny i kultury przygotowywania i spożywania posiłków
·Kształtowanie przekonania o konieczności zasad higieny osobistej
·Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zapobieganie chorobom oraz uzależnieniom
·Uświadomienie uczniom wartości aktywności fizycznej w codziennym życiu
·Poznawanie różnorodnych form aktywności ruchowej i zasad bezpieczeństwa
·Zwiększenie aktywności fizycznej wśród uczniów

3. Treści programowe

Promocja zdrowego stylu życia

Treści nauczania oraz oczekiwane osiągnięcia ucznia:

Rola zdrowia w życiu człowieka
- Uczeń zna wartość zdrowia w życiu człowieka
- Uczeń potrafi wymienić czynniki wpływające na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka
- Uczeń rozumie konieczność wpływania na swoje zdrowie w codziennym życiu

Zasady zdrowego stylu życia
- Uczeń zna podstawowe zasady zdrowego stylu życia
- Uczeń potrafi zaplanować działania sprzyjające jego zdrowiu


Promocja zdrowego odżywiania

Treści nauczania oraz oczekiwane osiągnięcia ucznia:

Zasady zdrowego żywienia
- Uczeń rozumie wpływ właściwego odżywiania na zdrowie
- Uczeń zna podstawowe zasady zdrowego żywienia
- Uczeń zna wartości odżywcze różnych produktów
- Uczeń wie, jaką rolę pełnią podstawowe składniki odżywcze

Zdrowa i niezdrowa żywność
- Uczeń odróżnia produkty zdrowe od tych, które są szkodliwe dla naszego zdrowia
- Uczeń umie krytycznie odbierać reklamy niezdrowej żywności
- Uczeń potrafi zachęcać innych do zdrowego odżywiania

Konsekwencje złego odżywiania
- Uczeń zna i potrafi wymienić zaburzenia stanu odżywiania

Zbilansowana dieta
- Uczeń potrafi zaplanować swoje posiłki
- Uczeń potrafi zbilansować codzienną dietę zarówno pod względem energetycznym, jak i odżywczym

Higiena i kultura przygotowywania i spożywania posiłków
- Uczeń potrafi zaplanować i przygotować prosty zdrowy posiłek
- Uczeń przestrzega zasad higieny w trakcie przygotowywania prostych posiłków
- Uczeń potrafi odpowiednio nakryć do stołu
- Uczeń potrafi w kulturalny sposób spożywać posiłki
- Uczeń wie, jak przechowywać żywność


Promocja higieny osobistej

Treści nauczania oraz oczekiwane osiągnięcia ucznia:

Higiena ciała oraz otoczenia a stan zdrowia
- Uczeń przestrzega zasad higieny osobistej oraz dba o estetykę otoczenia

Higiena jamy ustnej
- Uczeń stosuje zasady profilaktyki oraz higieny jamy ustnej

Higiena wzroku i słuchu
- Uczeń dba o wzrok poprzez odpowiednie oświetlenie miejsca do nauki
- Uczeń rozumie szkodliwy wpływ oglądania telewizji i używania komputera na wzrok
- Uczeń zna wpływ hałasu na słuch i układ nerwowy

Zapobieganie wadom postawy
- Uczeń dba o prawidłową postawę ciała podczas siedzenia w ławce oraz odrabiania zadań domowych

Sen i jego uzdrawiająca moc
- Uczeń wie czym jest sen, co powoduje jego zaburzenia oraz co robić, aby dobrze sypiać

Znaczenie oraz sposoby hartowania organizmu
- Uczeń wie, czym jest hartowanie organizmu i zna jego wartość
- Uczeń wie, czym i jak hartować swój organizm
- Uczeń wie, jak się ubrać w zależności od panujących warunków atmosferycznych

Leki oraz naturalne metody leczenia
- Uczeń zna zasady przyjmowania leków oraz skutki ich nadużywania
- Uczeń zna niektóre naturalne metody leczenia

Profilaktyka – co to takiego?
- Uczeń wie, jak ważne są badania kontrolne
- Uczeń rozumie, iż lepiej zapobiegać niż leczyć

Profilaktyka uzależnień – papierosy, alkohol, narkotyki
- Uczeń zna szkodliwe skutki palenia papierosów, nadużywania alkoholu oraz stosowania narkotyków
- Uczeń wie, jak przeciwdziałać uzależnieniom


Promocja aktywności fizycznej

Treści nauczania oraz oczekiwane osiągnięcia ucznia:

Znaczenie ruchu dla zdrowia
- Uczeń rozumie znaczenie aktywności fizycznej w życiu człowieka

Jak aktywnie i bezpiecznie spędzać czas?
- Uczeń potrafi aktywnie spędzać czas
- Uczeń przestrzega ustalonych reguł w grach i zabawach oraz zasad bezpieczeństwa

Ćwiczenie różnych partii ciała
- Uczeń zna i wykonuje ćwiczenia kształtujące jego sprawność

Aktywność ruchowa alternatywą na stres
- Uczeń rozumie wpływ stresu na organizm ludzki
- Uczeń zna i stosuje różnorodne techniki relaksacji


4. Procedury osiągania celów

W celu zorganizowania pracy i zachęcenia uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach planowane są różnorodne formy i metody pracy:
- pogadanki, prelekcje, pokazy
- prezentacje multimedialne
- projekcje filmów, odtwarzanie nagrań
- prezentacje wytworów uczniów – wystawy, degustacje
- wykorzystanie Internetu
- inscenizacje
- metoda projektu
- metody aktywizujące (burza mózgów, metaplan, itp.)
- gry i zabawy
- konkursy
- ankiety


5. Ewaluacja

Rozmowy z uczniami, obserwacja ich pracy oraz zachowań będą prowadzone na bieżąco. Pod koniec roku szkolnego nauczyciel przeprowadzi wśród uczniów ankietę (załącznik nr 1), dotyczącą uwag i sugestii na temat prowadzonego programu. Wyniki ankiety będą brane pod uwagę w następnym roku szkolnym.


6. Bibliografia

1.dr n. med. S. Gołba, Jak żyć zdrowo – katechizm zdrowia, Książka i Wiedza 2011
2.D. Włodarek, Dietetyka, Format-AB 2005
3.Cz. Kierebiński, Z. Godlewska, Żywienie a zdrowie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1986
4.S. Meredith, Dojrzewanie, Warszawski Dom Wydawniczy 1997
5.U. Rabenschlag, Jak dzieci mogą spokojnie zasnąć, Jedność 2003
6.J. Kwaśniewski, M. Chyliński, Dieta optymalna, Prasa Śląska 1996
7.T. Lewkowicz-Mosiej, Apteka w polu i w ogrodzie, Prószyński i S-ka 2001
8.dr med. H. Geesing, Trenujemy odporność, Astrum 1995
9.S. Abraham, D. Llevelyn-Jones, Bulimia i anoreksja, Prószyński i S-ka 1997
10.P. Mason, Porozmawiajmy o... Palenie i picie, Ibis 2009
11.M. M. Malewska, Narkotyki w szkole i w domu, Instytut Wydawniczy Pax 2001
12.W. Szulc, Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji, UMCS 2005
13.R. Trześniowski, Zabawy i gry ruchowe, WSiP 1995
14.T. Łobożewicz, Hartować czy chorować?, Sport i Turystyka 1985
15.S. Lavery, Sen i jego uzdrawiająca moc, Delta W-Z 1998
16.V. Corazza, R. Daimler, A. Ernst, K. Federspiel, V. Herbst, K. Langbein H. Martin, H. Weiss, Podręczna encyklopedia Zdrowia, Zysk i S-ka Wydawnictwo 2002


7. Załączniki

ZAŁĄCZNIK NR 1

ANKIETA DLA UCZNIÓW
Realizacja programu „Godziny dla zdrowia”

Podkreśl właściwą odpowiedź.

1.Tematyka zajęć była ciekawa i spełniła twoje oczekiwania:
a. bardzo dobrze b. dobrze c. średnio
d. niewystarczająco

2.Zajęcia były:
a. interesujące b. ciekawe c. nijakie d. nudne

3.Które z zajęć zaciekawiły cię:
najbardziej najmniej
................................. ................................
................................. ................................
................................. ................................

4.Czy ilość godzin przeznaczonych na zajęcia była:
a. wystarczająca b. za duża c. za mała d. nie wiem

5.Jakie inne tematy możesz zaproponować w ramach tego programu?
........................................

6.Czy uważasz, że tego typu zajęcia powinny być kontynuowane?
a.tak b.raczej tak c.raczej nie d.nie


8. Spis treści

1.Założenia programu
2.Cele edukacyjne programu
3.Treści programowe
4.Procedury osiągania celów
5.Ewaluacja
6.Bibliografia
7.Załączniki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.