X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16172
Przesłano:

Sześcian. Rysowanie sześcianu i prostopadłościanu. Konspekt lekcji

Temat lekcji: Sześcian. Rysowanie prostopadłościanu i sześcianu.
Data: 15.03.2012
Prowadzący lekcję: Anna Niepsuj
Klasa: V
Czas trwania lekcji: 45 minut
Cele lekcji
Cel główny: Uczeń potrafi rozpoznawać sześcian
Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
- Narysować prostopadłościan i sześcian
- Wskazać różnicę między prostopadłościanem i sześcianem
- Powiedzieć co nazywamy sześcianem
- Wskazać przekątne prostopadłościanu i przekątne ścian prostopadłościanu
- Wymienić przedmioty w kształcie sześcianu
- Wskazać elementy sześcianu, ściany równoległe i prostopadłe, krawędzie równoległe, prostopadłe i skośne w sześcianie
- Wykorzystać w zadaniach własności sześcianu
- Obliczyć długość krawędzi sześcianu, gdy dana jest suma wszystkich krawędzi i na odwrót

Metody:
-słowna - pogadanka (objaśnienie nowego materiału za pomocą prezentacji),
- praktyczna - ćwiczenia dotyczące utrwalenia i zastosowania teorii.

Formy pracy:
zbiorowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
-prezentacja multimedialna, zeszyt, przybory geometryczne, podręcznik, ćwiczenia (Matematyka krok po kroku), modele sześcianu, karteczki z zadaniami


Przebieg lekcji:

I. Część organizacyjna:
Przywitanie klasy, sprawdzenie obecności.
Sprawdzenie zadania domowego.
Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji o prostopadłościanie – zapytanie ucznia na ocenę.
Podanie celu i tematu lekcji.

II. Część główna lekcji:
1. Przedstawienie prezentacji dotyczącej sześcianu i prostopadłościanu, w której kolejno omawiane są zagadnienia:
- Co to jest sześcian
- Przykłady rysunków sześcianów
- Fakt, że wszystkie krawędzie w sześcianie są równe
- Przedmioty w kształcie sześcianu
- Fakt, że sześcian jest prostopadłościanem ( na odwrót nie), czym sześcian różni się od prostopadłościanu
- Przekątne prostopadłościanu
- Przekątne ścian bocznych prostopadłościanu
- Sposób rysowania prostopadłościanu – Uczniowie wykonują rysunek w zeszycie
Instrukcja rysowania prostopadłościanu:
1. Najpierw narysuj prostokąt
2. Ze wszystkich wierzchołków prostokąta narysuj równoległe odcinki o równych długościach
3. Połącz końce tych odcinków
4. Uczniowie dorysowują przekątne
Uwagi: Krawędzie, które są niewidoczne rysuje się linią przerywaną.
Sześcian rysuje się w taki sam sposób jak prostopadłościan, ale figurą, którą trzeba narysować na początku jest kwadrat
- Zadanie polegające na uporządkowaniu etapów rysowanie sześcianu w odpowiedniej kolejności
- Zadanie polegające na wskazaniu na podstawie rysunku elementów sześcianu: krawędzie, ściany, podstawy, przekątne, ściany równoległe i prostopadłe, krawędzie równoległe, prostopadłe i skośne w sześcianie
- Zadanie, które uczniowie otrzymują na kartkach
72cm:12=6 cm
2. Samodzielna praca uczniów
- Ćwiczenia str. 66 zad.6 ( zadanie dla wszystkich)
- Ćwiczenia str.65 zad.4
- Ćwiczenia str.67 zad.7b), f)
- Uczniowie, którzy skończą wcześniej rozwiązują zadania z podręcznika (nowego ):
Str.157 zad.6
3*5cm=15 cm
Str.156 zad.4
Odp.: Suma długości krawędzi sześcianu, które są liczbami naturalnymi, nie może wynosić 59, bo ta liczba nie dzieli się bez reszty przez 12 ( ilość krawędzi).
Str.156 zad.5
Szósty prostopadłościan będzie miał wymiary: 6x1x6, a dziesiąty 10x1x10

III. Część końcowa:
- Podsumowanie wiadomości ( uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela)
- Ocena pracy uczniów
- Zadanie pracy domowej:
Nowy podręcznik str. 156 zad. 3, str. 157 zad. 7
Ćwiczenia str. 64 zad.1, str.66 zad.5, str. 68 zad.8
Zadanie dla chętnych:
Zad.1. Dwie krawędzie prostopadłościanu wychodzące z jednego wierzchołka mają długość 2 cm i 4 cm. Jaką ma długość trzecia krawędź wychodząca z tego wierzchołka, jeżeli na szkielet zużyto 56 cm drutu?
Zad.2. Adam ma drut długości 120cm, a Marek-długości 72 cm. Razem wykonali szkielet sześcianu z całego swojego drutu i kulek plasteliny. Jaką długość ma krawędź ich sześcianu?
Przynieś nożyczki na następną lekcję, nauczyć się z podręcznika str.155-156.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.