X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15920
Przesłano:

Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

&8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.

UDZIAŁ W WEWNĄTRZSZKOLNYM DOSKONALENIU ZAWODOWYM

- warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli zorganizowane w Zespole Szkół w Kamionce o następującej tematyce:
,,Nauczyciel dorastającego nastolatka, czyli dlaczego tak blisko od autorytetu do wroga?”,
,,Rozwojowa klasa, czyli jak zapanować nad grupą i pozyskać ją do współpracy?” przeprowadzone przez Towarzystwo Nowa Kuźnia 19.11.2009 r.;
- szkoleniowa Rada Pedagogiczna dotycząca nowego nadzoru pedagogicznego 23.11.2009 r.;
- warsztaty metodyczne ,,Skrzynia pełna różności – metody i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie dzieci i młodzieży” przeprowadzone przez Centrum Szkolenia Klanza 5.12.2009 r.

UDZIAŁ W ZEWNĄTRZSZKOLNYM DOSKONALENIU ZAWODOWYM

- szkolenie ,,Co to jest awans zawodowy nauczyciela i jak go zdobyć? – praktyczne porady dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych” przeprowadzone przez Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie 3.10.2009 r.;
- kursy doskonalące przeprowadzone przez WODN Kursor w Lublinie:
• ,,Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się” 8.10.2009 r.;
• ,,Szkolne uroczystości i imprezy okolicznościowe trochę inaczej” 21.10.2009 r.;
• ,,Kierowanie klasą – dyscyplina w klasie” 27.10.2009 r.

SAMODZIELNE POGŁĘBIANIE WIEDZY

- literatura fachowa:
• ,,Podstawa programowa z komentarzami - tom I ,,Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” ,
• M. Skura: Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego, Nowa Era, Warszawa 2008 r.,
• A. Jedut, A Pleskot: Nauczanie ortografii w klasach I – III, WSiP, Warszawa 1991 r.
- czasopisma pedagogiczne:
• ,,Forum nauczycieli” miesięcznik dla nauczycieli nauczania zintegrowanego, MAC EDUKACJA S.A.
• ,,Twoja Nowa Era” magazyn dla nauczycieli kształcenie zintegrowanego, NOWA ERA Sp. z o.o.
- informacje zamieszczane na stronach internetowych:
• www.men.waw.pl
• www.kuratorium.lublin.pl
• www.nowaera.pl
• www.reformaprogramowa.men.gov.pl
• www.edux.pl
• www.literka.pl

UDZIAŁ W PROCESIE MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

- monitorowanie czytania ze zrozumieniem w klasie III ,,a”:
• przeprowadzanie sprawdzianów czytania ze zrozumieniem raz w miesiącu i analiza ich wyników.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

STOSOWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMACYJNEJ
W PRACY ZAWODOWEJ
( IX 2009 – I 2010)
- przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 16.10.2009 r.,
- tworzenie pomocy dydaktycznych i badawczych ( sprawdziany, karty pracy, ankiety, analiza zbiorcza ankiet, tablice demonstracyjne, dyplomy),
- przygotowanie materiałów na gazetki ścienne,
- wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej z edukacji środowiskowej ,,Kosmos – tajemnicza kraina”.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PRZEKAZYWANIA WIEDZY
I DOŚWIADCZENIA INNYM NAUCZYCIELOM

- przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów ,,Poznajemy planety Układu Słonecznego” 16.10.2009 r.

UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ, METOD I FORM PRACY

- udostępnianie własnych materiałów innym nauczycielom poprzez umieszczanie ich w bibliotece szkolnej oraz wymianę z innymi nauczycielami nauczania zintegrowanego ( scenariusze zajęć, scenariusze i projekty uroczystości, karty pracy, sprawdziany, prezentacje multimedialne).

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI AUTORSKIEGO PROJEKTOWANIA WŁASNYCH DZIAŁAŃ

- opracowanie i wdrożenie programu edukacji regionalnej ,,Stąd jesteśmy”
dla klas 0 – III
W I semestrze roku szkolnego 2009/2010 program został opracowany
i zatwierdzony do realizacji. W tym też okresie zostały zrealizowane następujące jego punkty:
• program o tradycjach Lubelszczyzny ,,Ach lubelskie jakie cudne...” pokazany w szkole przez Filharmonię Lubelską 8.10.2009 r.,
• wycieczka ,,Szlakiem ginących zawodów” – Pszczela Wola, Wojciechów, Bęczyn ( spotkanie i rozmowa z pszczelarzem, kowalem i garncarzem) 7.10.2009r.,
• wyjście pod pomnik w parku w Kamionce, zapalenie zniczy i rozmowa o historii związanej z tym miejscem 10.11.2009 r.,
• integracyjna zabawa andrzejkowa 26.11.2009 r.,
• jasełka ,,Witaj nam Dzieciątko Boże” połączone ze spotkaniem opłatkowym z rodzicami i rozmową z nimi o tradycjach bożonarodzeniowych 18.12.2009 r, jasełka zostały też pokazane społeczności lokalnej w kościele 17.01.2010 r.,
• zapoznanie uczniów nauczania zintegrowanego ze zwyczajem kolędowania poprzez występ kolędników ,,Chodźmy wraz po kolędzie” 12.01.2010 r., kolędnicy zostali też pokazani na akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka,
• przygotowanie upominków dla babć i dziadków z okazji ich święta,
• zorganizowanie w klasie wystawki ,,Oto nasze rodziny” ze zdjęć i rodzinnych albumów 5 – 15.01.2010 r.,
• prezentowanie swoich rodzin – opowiadanie o wspólnych zainteresowaniach poszczególnych członków rodzin i ich obowiązkach.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi
osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

AKCJA ,,ZABAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA” IX 2009

- wykonanie i rozwieszenie plakatów informujących o akcji,
- zbiórka darów ( zostało zebranych 8 dużych kartonów zabawek, książeczek, gier i przyborów szkolnych),
- przekazanie zebranych przedmiotów klasie 0 ,,a” przez delegacje klas I ,,a”,
II ,,a”, III ,,a” z wychowawczyniami i Panią Dyrektor M. Mikodą.

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYSTĄPIENIEM SZKOŁY DO AKCJI ,,POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

- rejestracja sztabu i pozyskanie potrzebnych materiałów ( plakaty, identyfikatory, słoneczka itp.),
- nawiązanie współpracy z GOPS w Kamionce,
- zbiórka darów w dniach 7 – 11.12.2009 r.
- ważenie zebranych darów i spisanie protokołu ( wyniki zbiórki: 8 kg zabawek,
4,5 kg książek, 7 kg artykułów szkolnych i papierniczych, 7 kg środków czystości i higieny osobistej, 10 kg słodyczy, 156 kg żywności długoterminowej)
- przekazanie zebranych darów do GOPS.

WSPÓŁPRACA Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W KAMIONCE

- wykonywanie przez dzieci prac plastycznych na wystawki biblioteczne.

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM ,,KLUB RODZIN’’ IX – XII 2009 r.

- prowadzenie zajęć korekcyjno – wyrównawczych w klasie III ,,a” w ramach projektu PPWOW ( przygotowanie programu, ankiet i ich analizy zbiorczej, opracowanie kart pracy na zajęcia).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.