X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15851
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie moich przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
Pracę w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie rozpoczęłam 1 września 2011 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski trwający do 31 maja 2012 roku.

Pierwszym etapem mojej pracy było zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju zawodowego zawierającego wszystkie zadania , formy i terminy ich realizacji, a także sposoby dokumentowania ich podczas trwania stażu.
Moim opiekunem stażu była pani mgr Mariola Podemska, z którą we wrześniu 2011 r. zawarłam kontrakt określający zasady współpracy.

W czasie trwania stażu realizowałem założenia planu rozwoju zawodowego, mającego na celu przygotowanie do uzyskania awansu zawodowego. Zadania wyszczególnione w planie rozwoju zawodowego to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż

Na początku roku szkolnego zapoznałam się z następującymi dokumentami:
- program wychowawczy szkoły,
- statut szkoły,
- wszelkie obowiązujące regulaminy,
- wewnątrzszkolny system ocieniania,
- podstawy programowe.
Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej w postaci dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć i dyżurów.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy.
Ponadto uczestniczyłam we wszystkich zebraniach z rodzicami, radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów samokształcenia.
Miałam także okazję brać udział w przygotowaniach do eliminacji do konkursu języka angielskiego pod hasłem „Leszno moje miasto”. Nie tylko poprawiłam prace uczestników czasie eliminacji wewnątrzszkolnych, ale również sprawowałam nad nimi opiekę w czasie półfinału i finału konkursu odbywających się poza terenem szkoły.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

W ramach tego zadania zapoznałam się z zasadami oceniania i z planami wynikowymi do podręczników, z których korzystałam w tym roku szkolnym. Opracowałam także Przedmiotowy System Oceniania, który przedstawiłam uczniom na pierwszej lekcji.

Mając na uwadze podniesienie swoich kwalifikacji i pogłębienie wiedzy z zakresu pracy w uczniami uczestniczyłam w licznych szkoleniach i warsztatach.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
+ 19.01.2012 „ Szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej”

Zewnątrzszkolne formy doskonalenia:
+ 02.09.2011
Dni Języków Obcych w księgarni BOOK CORNER
+ 06.10.2011
„Wizualizacja i interaktywność w nauczaniu języków obcych”
+ 09.12-11.12.2011
„Kurs wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”
+ 01.02.2012
„Rola autorefleksji w pracy nauczyciela”
+ 03.02.2012
„Sztuka dyscyplinowania klasy”
+ 14.02.2012
„ Metody pracy z 6-latkami podczas lekcji języka angielskiego w dużych klasach”
„Zasady testowania dzieci młodszych-teoria i praktyka”
„Przygotowanie do egzaminu językowego w starszych klasach szkoły podstawowej”
+ 21.03.2012
„Active Learning for Upper-primary Students”
“The Choice is Yours”
+ 20.04.2012
„Angażowanie rodziców, planowanie zadań domowych i ocenianie w procesie nauczania języka angielskiego w klasach I-III”
+ 27.04.2012
„Rozwijanie sprawności receptywnych w klasach I-VI o zróżnicowanym poziomie”
+ 11.05.2012
„Nauczanie gramatyki w kontekście w klasach IV-VI”
„Od formy frontalnej do technik aktywizujących”

Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę z zakresu technik i metod pracy, zaczerpnąć inspiracji i nowych pomysłów do prowadzenia zajęć. Pozwolił mi także na wymianę uwag i doświadczeń z innymi nauczycielami.

Na bieżąco korzystałam z i książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:
+ „Jak zachować porządek w klasie” Hans-Peter Nolting,
+ „Początkujący nauczyciel” Robert V. Bullough,
+ „Metodyka nauczania języków obcych” Hanna Komorowska.

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy często wykorzystywałam komputer do przygotowania materiałów dydaktycznych i opracowania testów. Przygotowałam również dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
Na bieżąco śledziłam propozycje ćwiczeń i zadań dla uczniów, oraz nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
- www.pearson.pl
- www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
- www.men.gov.pl
- www.anglisci.pl
- www.wsip.pl

Dokonałam także publikacji planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania ze stażu na stronie www.edukacja.edux.pl.
3. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Od pierwszych dni w szkole pozostawałam w kontakcie z wychowawcami i pedagogiem, dzięki czemu miałam okazję poznać środowisko, sytuacje i problemy moich uczniów. Nieocenione były również rozmowy z rodzicami, z którymi miałam okazję spotkać się nie tylko w czasie zebrań z rodzicami, ale także w czasie spotkań indywidualnych mających na celu rozwiązanie problemów we współpracy z rodzicami.
Korzystałam także z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole, którzy chętnie dzielili się ze mną swoją wiedza i niejednokrotnie służyli mi radą.

Ponadto miałam okazje uczestniczyć w trzech wycieczkach klasowych:
+ 29.09-30.09.2011 Góry Sowie, klasa Va,
+ 15.05.2012 Szlak Piastowski, klasa IIIa i IIIb,
+ 16.05-18.05.2012 Karpacz-Szklarska Poręba, klasa Va i VIa.
Doświadczenia te pozwoliły mi lepiej poznać uczniów, ich zachowania poza murami szkoły, a przede wszystkim ich osobowości. Sprawdzenie się w roli opiekuna na wycieczce wpłynęło pozytywnie na moją pewność siebie i stanowczość w kontakcie z uczniami w czasie lekcji.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Wszystkie obserwowane zajęcia, jak i zajęcia prowadzone w obecności opiekuna stażu były na bieżąco omawiane, a wnioski i spostrzeżenia odnotowywane. Dzięki obserwacjom miałam możliwość wzbogacić swój warsztat pracy o techniki sprawdzone i wykorzystywane przez mojego opiekuna stażu. Dzięki konstruktywnym komentarzom opiekuna stażu na bieżąco korygowałam i wzbogacałam metody pracy.

Autorefleksja

Podczas tych dziewięciu miesięcy stażu starałam się, aby moja praca spełniała wymagania i potrzeby placówki. W tym czasie zdobyłam nowe umiejętności, poszerzyłam swój warsztat pracy o nowe doświadczenia i pomysły na prowadzenie ciekawych zajęć. Zdobyte podczas szkoleń i warsztatów wiadomości na bieżąco wprowadzałam w życie. Dzięki pomocy i poradom bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek z pracy moje lekcje stały się ciekawe i uporządkowane. Ten czas był dla mnie sprawdzianem wiedzy, własnych umiejętności i kreatywności potrzebnych w pracy z dziećmi. Okres stażu był też ogromnym wyzwaniem, które ujawniło moje mocne i słabe strony. Za swoje mocne cechy uważam pomysłowość, entuzjazm, empatię, determinację i chęć dalszego rozwijania się i samodoskonalenia. Jestem przekonana, że z roku na rok te cechy pozwolą mi stać się świetnym nauczycielem. Jestem świadoma również, że moim słabym punktem jest dyscyplina na lekcjach. Z początku był to dla mnie największy problem ze wszystkich jakie napotkałam na przestrzeni tych miesięcy. Jednakże dzięki nieocenionym radom bardziej doświadczonych pedagogów, uczestnictwie w szkoleniach oraz lekturze fachowej literatury zaczęłam lepiej radzić sobie z zachowaniem każdej klasy. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że ten rok wiele mnie nauczył w kwestii podejścia do uczniów i do konsekwentnego działania mającego na celu uniknięcie takich problemów w kolejnym roku pracy.


.................................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.