X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15842
Przesłano:

Czym jest prąd elektryczny? - scenariusz lekcji przyrody, kl. VI

Scenariusz lekcji przyrody w klasie VI

Temat: Czym jest prąd elektryczny?

Cele edukacyjne:
Uczeń :
-zna nazwę urządzenia ,które wytwarza prąd elektryczny
- wie, co to jest prąd elektryczny
- rozróżnia ciała pod względem przewodności elektrycznej,
-podaje przykłady przewodników prądu i izolatorów;
-buduje proste obwody elektryczne
-wyjaśnia pojęcie przewodnik i izolator
-interpretuje moc urządzeń elektrycznych jako wielkość fizyczną charakteryzującą odbiornik energii elektrycznej

Postawy
-pracuje z zaangażowaniem na lekcji,
-potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia
-zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi
Metody: doświadczenie, pokaz, praca w grupach

Formy pracy: indywidualna, pokaz wykonany przez nauczyciela, grupowa.

Środki dydaktyczne: instrukcje do doświadczeń przygotowane dla każdego zespołu, zestawy do montowania obwodów elektrycznych, urządzenia elektryczne, baloniki, kawałki sukna, skrawki papieru, suche drewienko ,metalowy klucz, plastikowa linijka, moneta ,świeca ,metalowa łyżeczka, gumka, spinacz biurowy, baterie, żarówki, przewody z końcówkami tzw. krokodylkami, karty pracy, karty ewaluacji lekcji.

Przebieg lekcji:
1.Sprawy organizacyjno- porządkowe.
2.Wprowadzenie do tematu-pokaz przez nauczyciela zjawiska elektryzowania się ciał(pocieranie baloników suknem, zbliżanie, oddalanie od siebie baloników) .
Wyjaśnienie obserwowanego eksperymentu przez uczniów.
Przypomnienie przez uczniów budowy atomu(model atomu) –na podstawie już posiadanych wiadomości z klasy czwartej .
Ładunki dodatnie(protony), ładunki ujemne(elektrony), cząstki obojętne(neutrony) .

Podanie tematu, zapoznanie uczniów z celami zajęć.

Faza realizacyjna

Prezentacja pt ,,Źródła energii elektrycznej”.
Uczniowie omawiają źródła energii elektrycznej, podają nazwę urządzenia wytwarzającego prąd(prądnica).

N. Jakie źródło energii widzicie przed sobą?
U. To jest bateria.
N. Bateria jest jednym z najprostszych źródeł energii elektrycznej. Ogniwa baterii są oznaczone:+ i -.
N. Dzisiaj na lekcji wykorzystamy baterię jako źródło prądu elektrycznego.
Pokaz przepływu prądu elektrycznego w obwodzie.
N. Co świadczy o przepływie prądu elektrycznego?
U. Świecenie żarówki oznacza ,że w obwodzie płynie prąd elektryczny. W żaróweczce rozgrzewa się jej włókno i żarówka świeci.
N. Wiemy ,że wszystko co nas otacza jest zbudowane z atomów. Przypomnieliśmy sobie budowę atomu. Co to jest prąd elektryczny?
U. Prąd elektryczny to przepływ ładunków elektrycznych-elektronów- pomiędzy biegunami baterii.
N. Właśnie taki uporządkowany ruch elektronów nazywamy prądem elektrycznym.
Schemat przepływu prądu elektrycznego (plansza dydaktyczna)

Skoro już wiemy na czym polega przepływ prądu elektrycznego to zbadamy czy wszystkie przedmioty przewodzą prąd .

Podział klasy na grupy

Wykonanie doświadczeń zgodnie z załącznikiem(1)

Przewodzenie prądu elektrycznego

Gr.1 suche drewienko ,moneta
Gr.2 plastikowa linijka, metalowy klucz
Gr.3 świeca ,metalowa łyżeczka
Gr.4 gumka, spinacz biurowy

Opisz przebieg doświadczenia.
Obserwacje:
Uzupełnij wpisując obserwacje i wnioski własne oraz innej grupy. Pod tabelą zapiszcie wniosek ogólny.
Badany przedmiot

kawałek suchego drewna
moneta
plastikowa linijka
metalowy klucz
świeca
metalowa łyżeczka
gumka
spinacz biurowy Obserwacja:
Reakcja żarówki

Wniosek
(wpisz izolator albo przewodnik)


Prezentacja wyników doświadczeń przez poszczególne grupy.
Uczniowie formułują wniosek:

Niektóre przedmioty przewodzą prąd elektryczny.

N. Jak nazywamy substancje które przewodzą prąd elektryczny?
U. Takie substancje nazywamy przewodnikami.
N. Substancje które nie przewodzą prądu elektrycznego to.......
U. Izolatory
N. Zgromadziłam różne urządzenia elektryczne.
Przy zakupie urządzeń elektrycznych należy zwracać uwagę na moc urządzeń.
Nauczyciel wyjaśnia pojęcie mocy urządzeń elektrycznych. Podaje w jakich jednostkach jest określana.
Wskazuje tabliczki znamionowe.
Uczniowie odczytują moc urządzeń na tabliczkach znamionowych urządzeń elektrycznych
(laptop, czajnik, , suszarka do włosów, odtwarzacz DWD, żarówka(energooszczędna), toster, lokówka, prostownica do włosów)
N. Jak powinniśmy postępować z urządzeniami elektrycznymi?
U. Bardzo ostrożnie. Nigdy nie chwytamy za przewód ale za wtyczkę suchymi rękoma(pokaz przez ucznia) podczas włączania i wyłączania urządzeń.

Podsumowanie
Dokończ zdanie:
Prąd elektryczny to.....................................(wklej do zeszytu).
Ocena pracy uczniów
Ewaluacja -wypełnienie kart ewaluacji.
Praca domowa
Dowiedz się i zapisz, ile miesięcznie prądu zużywa się w twoim domu.
Dla chętnych
Dlaczego ptaki mogą siedzieć na mokrych przewodach wysokiego napięcia i nie zostają porażone prądem?

Opracowała i przeprowadziła: Maria Michałek


Załącznik 1
Gr.1
kawałek suchego drewna ,moneta

Przeprowadź doświadczenie czy podane przedmioty przewodzą prąd elektryczny
Zbuduj obwód elektryczny ,tak jak pokazano na rysunku(bateria, przewody metalowe zakończone krokodylkami ,badany przedmiot)

Opisz przebieg doświadczenia.
........................................

Uzupełnij wpisując obserwacje i wnioski własne oraz innych grup. Następnie zapiszcie wniosek ogólny.
Badany przedmiot

kawałek suchego drewna
moneta
plastikowa linijka
metalowy klucz
świeca
metalowa łyżeczka
gumka
spinacz biurowy Obserwacja:
Reakcja żarówki( świeci+lub nie świeci - )

Wniosek
(wpisz izolator albo przewodnik)

Wniosek ogólny:
........................................Załącznik 1
Gr.2
plastikowa linijka, metalowy klucz

Przeprowadź doświadczenie ... itd


Załącznik 1
Gr.3
świeca, metalowa łyżeczka

Przeprowadź doświadczenie ...itd.


Załącznik 1
Gr.4

gumka, spinacz biurowy
Przeprowadź doświadczenie ...itd.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.