X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15846
Przesłano:

Konkurs o Poleskim Parku Narodowym - etap szkolny

Konkurs o Poleskim Parku Narodowym

Etap szkolny


Zadanie 1.(1pkt)
Pierwszy rezerwat przyrody, który powstał na terenie obecnego PPN to:

a)Jezioro Moszno
b)Durne Bagno
c)Jezioro Długie
d)Torfowisko Ormowskie

Zadanie 2. (1pkt)
Obszar PPN obejmuje:

a)Równiny Łęczyńsko- Włodawskie
b)Garb Włodawski
c)Pagóry Chełmskie
d)wszystkie wymienione tereny

Zadanie 3.(1pkt)
PPN Powstał w roku:

a)1966
b)1990
c)2001
d)2000

Zadanie 4.(1pkt)
Krajobraz PPN charakteryzuje się obecnością:

a)rozlewisk
b)zabagnień terenu
c)wypiętrzeń kredowych
d)wszystkich wymienionych form ukształtowania terenu

Zadanie 5.(1pkt)
Ukształtowane ekosystemy PPN to:

a)siedliska suche
b)ekosystemy wodno-torfowe
c)torfowiska przejściowe
d)jeziora polodowcowe

Zadanie 6.(1pkt)
Symbolem PPN jest:

a)łoś
b)cietrzew
c)głuszec
d)żuraw

Zadanie 7.(3pkt)
Wymień funkcje lasu.
Zastanów się, co by się stało gdyby na Ziemi zabrakło lasów? Podaj kilka przykładów.

........................................
........................................
........................................

Zadanie 8.(1pkt)
Zakreśl właściwą odpowiedź na pytanie:, w której z wymienionych miejscowości podczas powstania styczniowego(1863r)w rejonie Poleskiego Parku Narodowego był jeden z największych obozów powstańczych?
Lipniak, Załucze Stare, Pieszowola,
Urszulin, Babsk

Zadanie 9.(4pkt)
Określ czy to prawda czy fałsz

a)Na Polesiu można zjeść smaczną tradycyjną zupę żółwiową
b)Żółwie zapadają w stan hibernacji
c)Strzebla potokowa jest objęta ochroną
d)W PPN występują rośliny owadożerne
e)Największe z jezior parku to jezioro Karaśne

Zadanie 10.(1pkt)
Jakie ścieżki przyrodnicze piesze znajdują się w Poleskim Parku Narodowym?

a),,ŻÓŁWIK” ,,DAB DOMINIK” ,,SPŁAWY” ,,PEREHOD”

b) ŻÓŁWIK” ,,DAB BARTEK” ,,SPŁAWY” ,,PEREHOD”

c) ,,SPŁYWY’’,, PEREHOD’’ ,,DAB DOMINIK’’ ,,ŻÓŁWIK’’

d) ,,DAB DOMINIK’’ ,,ŻÓŁWIK’’ ,,PEREHOD’’ ,,SPŁAWY’’

Zadanie 11.(1 pkt)
Kożuch roślinności uginający się pod ciężarem człowieka, utworzony z mchów (głównie torfowców) to........................ .

Zadanie 12.(1pkt)
O jakiej porze roku wykluwają się z jaj młode żółwie?

a)wiosna
b)lato
c)jesień
d)zima

Zadanie13.(1pkt)
Poleski Park Narodowy wchodzi w skład Rezerwatu Biosfery,,Polesie Zachodnie” od:

a)2009r
b)2005r
c)2002r
d)1999r

Zadanie 14.(2pkt)
Co to jest klangor?
........................................
........................................

Zadanie 15.(3pkt)
Wyjaśnij, na czym polega restytucja. Podaj przykład.
........................................

Zadanie 16.(1pkt)
Jaką rybę w Poleskim Parku Narodowym objęto ochroną?

a)karaś
b)lin
c)piskorz
d)strzebla przekopowa

Zadanie 17.(2pkt)
Do czego służą narzędzia ,,piesek” kijanka?

........................................

Zadanie18.(1pkt)
Która ze wskazanych poniżej sów jest rzadko spotykanym gatunkiem, zamieszkującym bagna na terenie Poleskiego Parku Narodowego?

a)sowa błotna
b)sowa uszata
c)puszczyk
d)puchacz

Zadanie 19.(3pkt)
Jakim pokarmem żywią się dorosłe żółwie?
........................................
........................................

Zadanie 20.(3pkt)
Podaj charakterystyczne cechy torfowiska przejściowego.
........................................
........................................
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.