X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15833
Przesłano:

Obliczenia procentowe - konspekt lekcji matematyki w klasie V

KONSPEKT LEKCJI

Imię i nazwisko prowadzącego: mgr Barbara Lewicka

Data: 12.01.2010

Klasa: V

Liczba uczniów: 25

Przedmiot: matematyka

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem obliczeń procentowych

Cele lekcji:
• uczeń utrwala i doskonali nabyte umiejętności w zakresie obliczeń procentowych
• kształcenie odpowiedzialności za poprawne przekazywanie wiedzy kolegom
• mobilizowanie uczniów do nauki poprzez działanie
• zaangażowanie uczniów w procesie przekazywania wiedzy kolegom

Zadania dydaktyczne:

Uczeń zna pojęcie: procent

Uczeń rozumie:
• pojęcie procentu (%)
• pojęcie procentu danej liczby
Uczeń potrafi:
• obliczyć procent danej liczby
• obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu
• obliczyć jakim procentem danej liczby jest inna liczba
• potrafi zastosować te typy obliczeń przy rozwiązywaniu zadań tekstowych

Metody: Ćwiczenia praktyczne – rozwiązywanie zadań, grupy eksperckie

Środki dydaktyczne: kartki z zadaniami dla grup eksperckich


Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjno porządkowe

2. Sprawdzenie pracy domowej

3. Nawiązanie do tematu poprzedniej lekcji

- uczniowie przypominają metodę obliczania procentu danej liczby, obliczania liczby na podstawie danego jej procentu i obliczania jakim procentem jednej liczby jest inna liczba

4. Nauczyciel podaje uczniom temat lekcji i wyjaśnia na czym będzie polegała ich praca

5. Uczniowie w drodze losowania otrzymują kartki z numerem grupy , do której zostali przydzieleni (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D.................5A, 5B, 5C, 5D, 5E

- w ten sposób podzieleni zostają na 5 „grup eksperckich”

6. Uczniowie siadają w grupach według liczb. Każda z grup otrzymuje inne zadanie do rozwiązania (Zał. nr1). Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania, a nauczyciel kontroluje pracę grup i wyjaśnia zaistniałe wątpliwości.

7. Utworzenie nowych zespołów, w skład których wchodzą dzieci z tym samym kodem literowym. Każdy uczeń wyjaśnia pozostałym członkom swojej grupy rozwiązanie zadania opracowanego w poprzednim zespole.

8. Powrót „ekspertów” do grup „domowych”

9. Wybrani uczniowie przedstawiają na tablicy rozwiązanie zadania, którego nauczyli się od innych np. uczeń 1A rozwiązuje zadanie grupy drugiej, uczeń 2B zadanie grupy trzeciej itd.

10. Nauczyciel ocenia stopień opanowania umiejętności przez uczniów

11. Zadanie pracy domowej (Zał. nr2)


Załącznik nr 1

Zadanie 1: W sadzie rośnie 1500 drzew. Jabłonie stanowią 40% wszystkich drzew. Ile innych drzew rośnie w tym sadzie

Zadanie 2: Do stołówki zakupiono 12 kg jabłek, w tym 75% I gatunku i resztę drugiego gatunku. Oblicz ile kupiono jabłek I a ile II gatunku

Zadanie 3: Jacek kupił słodycze za 9 zł, co stanowiło 36% jego kieszonkowego. Ile pieniędzy zostało Jackowi?

Zadanie 4: Opakowanie paczki waży 0,6 kg, co stanowi 5% masy całej paczki. Ile waży zawartość paczki ?

Zadanie 5 : Cenę towaru podwyższono z 5 zł do 6zł. Oblicz jaki procent ceny początkowej stanowi podwyżka.


Załącznik nr 2

Zadanie 1 : Jurek wpłacił na książeczkę PKO 120 zł. Bank po roku doliczył mu 10% odsetek. Oblicz jaką kwotę pieniędzy mógł odebrać Jurek z banku po roku.

Zadanie 2 : Owoce ważą 360 gramów, co stanowi 30% masy ciasta z owocami. Podaj w kilogramach ile waży całe ciasto z owocami.

Zadanie 3 : Z 30 uczniów klasy V tylko 12 umie dobrze pływać. Oblicz jaki procent wszystkich uczniów stanowi ta grupa.

Zaangażowanie uczniów:
- uczniowie potrafili współpracować w grupie i zachować dyscyplinę na lekcji
- wszyscy uczniowie wzięli czynny udział w rozwiązywaniu postawionych problemów
- metoda grup eksperckich zmobilizowała uczniów do logicznego myślenia i wykorzystywania wcześniej zdobytej wiedzy
- uczniowie chętnie przekazywali zdobytą wiedzę innym

Relacje nauczyciel- uczeń:
- nauczyciel zadbał o właściwą organizację pracy co umożliwiło efektywne wykorzystanie czasu lekcji przez uczniów
- polecenia nauczyciela zostały jasno sformułowane, uczniowie nie mieli problemów z ich zrozumieniem
- za pomocą odpowiednich metod nauczyciel zmobilizował wszystkich uczniów do dużej aktywności dając każdemu okazję do wniesienia własnego wkładu w rozwiązywaniu postawionych problemów
- zajęcia prowadzone były w życzliwej atmosferze
- nauczyciel umożliwił uczniom naukę poprzez działanie, egzekwował przestrzeganie określonych reguł oraz zachowanie właściwych relacji interpersonalnych
- nauczyciel kontrolował pracę grup służąc radą i pomocą w sytuacjach tego wymagających

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.