X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15509
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - dodatkowy staż ( j. niemiecki)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


JOANNA STARTNOWSKA - LUPA
nauczyciel mianowany

Miejsce pracy: Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy
Specjalność: język niemiecki

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Data zakończenia stażu: 31.05.2012
Okres trwania stażu: 9 miesięcy (staż dodatkowy)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust.2 pkt.1

• Przygotowywanie testów diagnozujących wiedzę z języka niemieckiego dla uczniów klas II i III ZSZ.
• Opracowywanie analiz i konstruowanie planów naprawczych z języka niemieckiego w kl. II i III ZSZ
• Przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad z języka niemieckiego.

• Wzbogacanie pracowni oraz biblioteki szkolnej w materiały opracowywane przez uczniów na zajęciach języka niemieckiego oraz w pomoce uatrakcyjniające proces dydaktyczny.
• Opracowanie i umieszczanie na stronie internetowej szkoły dodatkowych zadań i ćwiczeń z języka niemieckiego dla uczniów klas I,II i III.
• Odbycie i ukończenie profesjonalnego szkolenia w ramach organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” i Europejski Funusz Społeczny Projektu „Wyścig po wiedzę” w zakresie: „Planowanie i zarządzanie dużą imprezą sportową”.
• Przynależność i współpraca ze Stowarzyszeniem Dolnośląskie Centrum Innowacji w Legnicy.
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
rok szkolny 2011 / 2012
październik 2011 – czerwiec 2012
cały okres stażu

Opis i analiza testów diagnozujących.
Opis i analiza.
Opis i analiza.
Opis i analiza.
Adres internetowy szkoły
Potwierdzenie uczestnictwa, certyfikat ukończenia szkolenia
Potwierdzenie

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. § 8 ust.2 pkt.2

• Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu oraz encyklopedii multimedialnej w języku niemieckim na lekcjach oraz dodatkowych zajęciach z uczniami.
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami za pomocą komputera,

• Tworzenie prezentacji w programie Power Point o miastach i zwyczajach krajów niemieckojęzycznych,
• Publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej portalu edukacyjnego. okres stażu

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

Przykładowe konspekty lekcji
Pomoce wykonane technologią komputerową
Prezentacje w programie Power Point
Adres strony internetowej

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. § 8 ust.2 pkt.3

• Prowadzenie zajęć otwartych z języka niemieckiego dla zainteresowanych nauczycieli,
• Udział w pracach zespołu przedmiotowego języków obcych w opracowywaniu planu pracy oraz semestralnych sprawozdań z niego, konstruowaniu analiz egzaminów próbnych i maturalnych oraz pisaniu planów naprawczych
• Opracowanie i udostępnianie scenariuszy imprez i uroczystości.

Okres stażu
Cały okres stażu
Okres stażu

Scenariusze zajęć, potwierdzenia
Opis i analiza
Program szkolenia, potwierdzenia
Scenariusz uroczystości

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. § 8 ust.2 pkt.4 lit.a

• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego dla klas I ZSZ.
• Opracowanie i wdrożenie zestawu materiałów dydaktycznych dla nauczyciela na lekcje zastępcze dla klas I-III do podręcznika Profi 1 (wzbogacenie biblioteki).
• Zaplanowanie i przeprowadzenie ogólnoszkolnej wycieczki motocyklowej uczniów i nauczycieli połączonej z zawodami sprawnościowymi

Okres stażu
Okres stażu
III 2012

Program zajęć pozalekcyjnych
Potwierdzenie
Plan, regulamin i sprawozdanie z realizacji

6. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
§ 8 ust.2 pkt.4 lit. c

o Przeprowadzenie w szkole dla uczniów klas I-III Konkursów Języka Niemieckiego.
o Organizowanie i przeprowadzenie wycieczki zagranicznej do Lipska w celu zwiedzania Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych AMI 2012
o Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla klas II

Okres stażu
IV 2012
Okres stażu

Potwierdzenia
Potwierdzenia
Sprawozdania
Sprawozdania
Potwierdzenia

7. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami, § 8 ust.2 pkt.4 lit. e

• Nawiązanie współpracy ze Szkolnym Kołem TPD i działanie na jego rzecz,

• Nawiązanie współpracy z Legnickim Klubem Motocyklowym Gremium i organizacja wystawy zabytkowych pojazdów samochodowych, w tym motocykli

Okres stażu
III / IV 2012

Potwierdzenia
Sprawozdania
Potwierdzenia
Sprawozdania

8. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, § 8 ust.2 pkt.5

• Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych z oświatą.

okres stażu
Opis i analiza


Zatwierdzam do realizacji.

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.