X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15141
Przesłano:

HIV i AIDS - konspekt lekcji biologii dla II klasy liceum ogólnokształcącego

KONSPEKT LEKCJI BIOLOGII

mgr Izabela Płotka

1. Temat: HIV i AIDS.
2. Zakres treści:
- budowa wirusa HIV i drogi zarażenia tym wirusem,
- odczytywanie informacji genetycznej u DNA– i RNA– wirusów oraz retrowirusów,
- test Elisa – jako metoda wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi HIV,
- przebieg infekcji wirusowej HIV,
- sposoby leczenia; przykłady niektórych leków przeciwko HIV, leki stosowane w przebiegu AIDS.

3. Strategia: problemowa, operacyjna

4. Cel ogólny lekcji: Poznanie budowy wirusa HIV, dróg jego przenoszenia oraz zasad profilaktyki zarażeń tym wirusem.

5. Cele lekcji:
a) w zakresie wiadomości uczeń potrafi:
- wymienić elementy budowy wirusa HIV,
- podać drogi zarażenia HIV,
- wskazać bezpieczne zachowania, które nie grożą ryzykiem zachorowania,
- wymienić etapy testu Elisa.

b) w zakresie umiejętności uczeń potrafi:
- wyjaśnić, w jaki sposób jest odczytywana informacja genetyczna u retrowirusów,
- analizować wykresy i schematy,
- omówić przebieg testu Elisa,
- omówić zasady leków stosowanych przeciwko AIDS,
- wyjaśnić, dlaczego człowiek w ostatniej fazie AIDS może umrzeć z powodu zakażeń oportunistycznych.

6. Metody i techniki pracy: praca z tekstem, poker kryterialny, analiza schematów i wykresów.

7. Pomoce dydaktyczne: powielone karty pracy dla każdego ucznia, karteczki z przykładami zachowań stwarzających ryzyko zarażenia HIV, arkusz papieru, na którym znajduje się tabela, w której kolumnach uczniowie będą naklejać karteczki (brak ryzyka, umiarkowane ryzyko, wysokie ryzyko zarażenia HIV), klej, nożyczki, magnesy.

8. Tok lekcji:
- przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji, na temat budowy wirusów i sposobów zarażenia różnymi chorobami wirusowymi,
- zapoznanie uczniów z budową wirusa HIV oraz sposobem realizacji informacji genetycznej,
- podział klasy na grupy 4 – osobowe; każda grupa otrzymuje karteczki, na których są wypisane zachowania mogące stanowić ryzyko (niewielkie, umiarkowane, wysokie) zarażenia HIV oraz kartę pracy, na której znajduje się tabela – zadaniem uczniów jest przyporządkowanie poszczególnych karteczek do odpowiednich kolumn w tabeli; czas pracy: 10 – 15 min.(metoda pokera kryterialnego)
- grupy przywieszają swoje karty pracy na tablicy za pomocą magnesów oraz prezentują wyniki pracy; podczas klasyfikacji informacji uczniowie uzasadniają swój wybór; nauczyciel koryguje błędne wypowiedzi,
- dyskusja na temat dróg zarażenia wirusem HIV,
- uczniowie zostają zapoznani z metodami leczenia AIDS,
- uczniowie otrzymują karty pracy, ich zadaniem jest podpisanie elementów budowy wirusa HIV, oraz uzupełnienie zdań z luką, a także przeanalizowanie wykresu przedstawiającego zmiany liczby limfocytów T4 względem poziomu HIV w trzech fazach zarażenia: ostrej, przewlekłej i AIDS,
- zadanie domowe: „podaj 3 argumenty na poparcie tezy, że życie obok człowieka zarażonego HIV nie zagraża zdrowemu”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.