X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15056
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji języka angielskiego w 1 klasie gimnazjum - "Can you remember it?"

Konspekt lekcji języka angielskiego w 1 klasie gimnazjum - „Can you remember it?”
Klasa : 1 c
Czas: 45 minut
TEMAT: Can you remember it?

CEL GŁÓWNY:
• powtórzenie słownictwa i struktur gramatycznych z rozdziału 4 („ New Exam Connections 1”).
CELE PERACYJNE:
uczeń potrafi:
• wymienić nazwy miesięcy, pór roku oraz dni tygodnia;
• wymienić i stosować przymiotniki określające pogodę;
• poprawnie stosować przysłówki częstotliwości w zdaniach w czasie Present Simple;
• samodzielnie ocenić swoje wiadomości i umiejętności.

METODY:
•komunikacyjna;
•praktyczna-ćwiczeniowa w oparciu o zadania z podręcznika oraz karty pracy;
•gramatyczna-tłumaczeniowa;
•dedukcyjna (przy powtarzaniu zagadnień gramatycznych).
TECHNIKI:
•łączenie nazw miesięcy z pasującymi do nich przymiotnikami;
•porządkowanie przysłówków według częstotliwości;
•analiza zagadnień gramatycznych z rozdziału 4;
•uzupełnianie oraz układanie zdań z przysłówkami częstotliwości;
•samoocena uczniów.

FORMY PRACY:
•praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela;
•praca z całym zespołem,
•praca w parach: (a) porównywanie wyników, i (b) samopomoc koleżeńska.

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:
•zeszyt ćwiczeń;
•karty pracy;
•własne notatki.

Przebieg zajęć:
I. Sprawdzenie pracy domowej.
II. Zapis tematu lekcji.
III. Warm-up (rozgrzewka):
- przypomnienie nazw dni tygodnia (wyznaczeni uczniowie wymieniają dni tygodnia w odpowiedniej kolejności zwracając uwagę na ich prawidłową wymowę),
- przypomnienie nazw miesięcy poprzez nadanie im odpowiednich numerków (karta pracy nr 1 ćw. I),
- ćwiczenia w ich prawidłowym wymawianiu.
III. Practice:
- odgadywanie i zapisanie nazw ośmiu miesięcy na podstawie opisu odczytanego przez nauczyciela (karta pracy nr 1 ćw. II),
- przyporządkowanie poszczególnym miesiącom odpowiednich przymiotników określających pogodę (karta pracy nr 1 ćw. II),
- łączenie przysłówków z krateczkami oznaczającymi częstotliwość, a następnie zapisywanie ich w określonej kolejności od always do never (karta pracy nr 1 ćw. III),
- wstawianie przysłówków częstotliwości w odpowiednie miejsca w zdaniu (karta pracy nr 1 ćw. IV),
- samodzielne wykonywanie zadań z zeszytu ćwiczeń sprawdzających stopień opanowania materiału (zadanie 1,2,3 ze strony 39),
- wspólne omówienie odpowiedzi, podliczenie punktów oraz samoocena.
IV. Production:
- samodzielne układanie i zapisywanie zdań z wykorzystaniem wyrazów pomocniczych w czasie Present Simple (karta pracy nr 2).
V. Podanie pracy domowej:
- zadanie 4 i 5 z zeszytu ćwiczeń ze strony 39.


Karta pracy nr 1
I. Look at the names of the months and write the correct numbers
next to them.

MONTHS OF THE YEAR
January ..... December ..... April .....
August ..... November ..... July .....
February ..... June ..... October .....
March ..... May ..... September .....

II. Listen to the descriptions of eight months and write their names. Then match the correct adjectives (given below) with these months.
1. ………………………………….. a.
2. ………………………………….. b.
3. ………………………………….. c.
4. ………………………………….. d.
5. ………………………………….. e.
6. ………………………………….. f.
7. ………………………………….. g.
8. ………………………………….. h.

hot cool rainy warm sunny cold windy dry

Descriptions:
1. This month has got 31 day and is the hottest month of the year.
2. School starts in this month for most of the children.
3. It’s the shortest month of the year.
4. Halloween is on the 31st of this month.
5. It’s the month when people celebrate Christmas.
6. It’s the month of the year when many flowers bloom and birds sing.
7. It’s the last month of the summer holiday.
8. It’s the last month of autumn.


III. Put the adverbs with in the correct order and then write them beginning from this one that means that something happens at all times or every time.

OFTEN
HARDLY EVER
NEVER
ALWAYS
SOMETIMES
USUALLY

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IV. Write the adverbs of frequency in the right place in the sentence.
1.I get up early in the morning. (always)
........................................
2.Do your friends watch TV ? (usually)
........................................
3.Tina is busy in the mornings. (sometimes)
........................................
4.My uncle does the shopping on weekdays. (never)
........................................
5.Stella and Tom goes are late for school. (hardly ever)
........................................
6.My father doesn´t go to the library. (often)
........................................


Karta pracy nr 2
Write what you do and don’t do. Use the given words.
Example: In July I never go skiing. (July/never)
1. ........................................
(October/sometimes)
2. ........................................
(January/never)
3. ........................................
(June/hardly ever)
4. ........................................
(August/never)
4. ........................................
(Sunday/often)
5. ........................................
(Saturday/always)
6. ........................................
(Monday/usually)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.