X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15061
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie 2 gimnazjum - "The most interesting places in my town"

Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie 2 gimnazjum
Czas: 45 minut
Klasa: 2f

Temat: „The most interesting places in my town”.

Cel główny: uczeń potrafi powiedzieć i zapisać kilka zdań na temat wybranego zabytku znajdującego się na terenie naszego miasta.

Cele operacyjne:
-uczeń potrafi nazwać po angielsku najbardziej znane miejsca na świecie oraz na terenie Wielkiej Brytanii,zna podstawowe słowa oraz zwroty służące do opisu danego miejsca, potrafi wymienić (po angielsku) najciekawsze miejsca znajdujące się na terenie swojej miejscowości,
-uczeń doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz poprawnego zapisywania wyrazów i zwrotów stosowanych w czasie lekcji, potrafi odpowiadać na pytania,
-uczeń doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem, rozumie pisemne oraz ustne polecenia.

Formy pracy:
-indywidualna,
-zbiorowa,
-zróżnicowana.

Metody:
-komunikacyjna,
-podająca (objaśnienia),
-bezpośrednia,
-gramatyczno-tłumaczeniowa,
-praktyczna (ćwiczenia produkcyjne).

Techniki:
-dopasowywanie wyrazów,
-udzielanie odpowiedzi na pytania,
-przepisywanie wyrazów,
-samodzielne układanie zdań.

Środki dydaktyczne:
-zdjęcia,
-karty pracy
-własne notatki.

Przebieg zajęć:
I. Sprawdzenie pracy domowej.

II. Warm-up (rozgrzewka).
•Rozmowa na temat najciekawszych miejsc na świecie,
•Wykonanie ćwiczenia polegającego na łączeniu nazw miejsc z nazwami krajów:
The Great Wall Brazil
The Colosseum Peru
Taj Mahal France
Machu Picchu the USA
Christ Redeemer China
The Statue of Liberty Italy
The Eiffel Tower India

III. Presentation.
•Zapisanie tematu lekcji,
•Pogadanka na temat zabytków znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii (rozpoznawanie znanych miejsc na zdjęciach),
•Omówienie i zapisanie nowych słów oraz zwrotów.

IV. Practice.
•Wymienianie nazw najciekawszych miejsc znajdujących się w najbliższej okolicy,
•Pogadanka na temat zabytków w rodzinnym mieście (w czasie rozmowy uczniowie starają się stosować nowe słowa i wyrażania),
•Wypisanie nazw zabytków na tablicy,
-przepisanie w/w nazw do zeszytu.

V. Production.
•Pisanie krótkiej charakterystyki wybranego zabytku (miejsca),
•Uczniowie słabsi otrzymują na kartkach pytania pomocnicze,
•Zebranie prac pisemnych i ich ocena,
•Odczytanie najlepszych wypracowań.

VI. Podanie pracy domowej.
•Przygotowanie opisu ustnego wybranego zabytku znajdującego się w najbliższej okolicy lub na terenie naszego kraju.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.