X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14956
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego - Past simple: affirmative and negative sentences

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASIE I GIMNAZJUM (GRAMATYKA)

DATA: 23 marzec 2012
KLASA: Ib
TEMAT: Past simple: affirmative and negative sentences
CZAS: 45 minut

CEL GŁÓWNY: Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o czasie Past Simple
CELE OPERACYJNE:
Po lekcji uczeń :
- ma opanowaną wiedzę o czasownikach regularnych i nieregularnych
- wie, jak tworzy się zdania przeczące i twierdzące w czasie Past Simple
- zna zasady dotyczące pisowni czasowników regularnych w formie past simple
- zna zasady dotyczące czasownika „to be” w omawianym czasie
- potrafi użyć poznane czasowniki w zdaniach
- potrafi zadać pytania, jak spędzili ostatni wieczór najbliżsi i przyjaciele i odpowiedzieć na nie
- potrafi właściwie wypowiedzieć czasowniki w czasie przeszłym

TECHNIKI PRACY NA LEKCJI:
a) praca w parach :
- głośne powtarzanie
- głośne czytanie
- przygotowanie wypowiedzi ustnej
b) praca samodzielna :
- uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami

CZYNNOŚCI WSTĘPNE :
1. Przywitanie, sprawdzenie obecności.
2. Rozgrzewka językowa:
N : How are you today? Tell me what do you know about the past simple tense?

PREZENTACJA NOWEGO MATERIAŁU :
1.Przypomnienie informacji z poprzedniej lekcji na temat czasu past simple.
2.Uczniowie uzupełniają przykładowe zdania w czasie past simple i omawiają, jakimi regułami się kierowali.
3.W parach uzupełniają tabelę dotyczącą pisowni czasowników regularnych w czasie past simple. Omówienie reguł na forum kasy.
4.Samodzielne uzupełnianie zdań odpowiednią formą podanych czasowników, ochotnik czyta zdania, klasa poprawia w razie potrzeby.
5.The Simpsons Story.
Uzupełnianie tekstu o rodzinie Simpsonów czasownikami w odpowiedniej formie. Sprawdzenie.
6.Praca samodzielna.
Uczniowie samodzielnie uzupełniają poprawiają zdania o znanych osobach. Sprawdzenie na forum.
7.Słuchanie:
Uczniowie słuchają i powtarzają, a następnie wpisują we właściwe miejsca podane czasowniki w czasie przeszłym.
8.Przypomnienie zasad dotyczących czasownika „to be” w czasie przeszłym. Wspólne uzupełnienia zdań odpowiednią jego formą
9.Konwersacja:
Pomyśl o swojej rodzinie i przyjaciołach. Gdzie oni byli ostatniego wieczoru? Pracuj w parach, zadawaj pytania, aby odgadnąć, gdzie byli najbliżsi twojego kolegi, np.:
Was your mum at home? No, she wasn't.
Was she at the cinema? Yes, she was!
Uczniowie biorący aktywny udział w lekcji zostają nagrodzeni oceną pozytywną.
10.Zadanie domowe: Utrwal wiadomości dotyczące czasu past simple.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.