X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14954
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego - Where do you live?

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASIE I GIMNAZJUM

DATA: 5 styczeń 2012
KLASA: Ib
TEMAT: Where do you live?
CZAS: 45 minut

CEL GŁÓWNY: Przypomnienie słownictwa związanego z pomieszczeniami i sprzętami w domu
CELE OPERACYJNE:
Po lekcji uczeń :
- ma opanowane słownictwo związane z domem i sprzętami domowymi, np. fridge, above, study, fireplace, comfortable
- potrafi ze zrozumieniem przeczytać teksty na temat wymarzonego domu
- potrafi zdecydować, o czy jest słuchany tekst
- ma utrwalone słownictwo dotyczące domu i sprzętów domowych
- potrafi w czasie Present Simple opisać wybrane pomieszczenie
- potrafi rozróżnić rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
TECHNIKI PRACY NA LEKCJI:
a) praca grupowa :
- burza mózgów
- głośne powtarzanie
- głośne czytanie
- słuchanie szczegółowe
b) praca samodzielna :
- ciche czytanie wraz z odnajdywaniem informacji w tekście
- przygotowanie wypowiedzi ustnej

CZYNNOŚCI WSTĘPNE :
1. Przywitanie, sprawdzenie obecności.
2. Rozgrzewka językowa:
N : How are you today? Where do you live? Where would you like to live?

PREZENTACJA NOWEGO MATERIAŁU :
1.GUESS: Uczniowie metodą „burzy mózgów” odpowiadają na pytania o najmniejszy dom i najwyższy budynek na świecie, a następnie łączą nazwy pomieszczeń z obrazkami
2.Uczniowie w parach uzupełniają podanymi słowami (np. chair, lamp, soda) definicje tych przedmiotów. Potem wysłuchują nagrania i sprawdzają swoje odpowiedzi. Przy słuchaniu nagrania po raz kolejny powtarzają nowe zwroty.
3.Uczniowie w parach rozmawiają nt. które z używanych wcześniej przedmiotów można zobaczyć w ich kuchni lub sypialni. Następnie wypowiadają się na forum, reszta klasy może dodać swoje pomysły.
4.Praca samodzielna.
Uczniowie samodzielnie uzupełniają zdania opisujące rozmieszczenie sprzętów w pokoju z obrazka podanymi słowami (np. between, next to, under). Ochotnik czyta uzupełnione zdania na głos, reszta klasy poprawia go, jeśli zajdzie potrzeba.
5.Czytanie: The Hobbit House
Uczniowie słuchają nagranie o niezwykłym domu i odpowiadają na pytanie: What is the text about? Następnie czytają tekst i decydują, która z podanych możliwości w zdaniach jest właściwa. Następnie ochotnicy odpowiadają na pytania dotyczące tekstu Nauczyciel wyjaśnia nieznane słowa.
6.Przypomnienie informacji, które z użytych podczas lekcji rzeczowników są policzalne a które nie.
Uczniowie biorący aktywny udział w lekcji zostają nagrodzeni oceną pozytywną.
7.Zadanie domowe: Wyobraź sobie, że zapłaciłeś architektowi, by zbudował ci wymarzony dom. Jest on zainspirowany budynkiem z przeczytanej książki bądź obejrzanego filmu. Opisz swój wymarzony dom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.