X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14809
Przesłano:
Dział: Języki obce

Jak opisać kolegę? How to describe a friend? Scenariusz zajęć z języka angielskiego

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy VI
Prowadzący: Dawid Machowiak
Klasa: VIa, VIb, VIc, VId Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
Data: 14. 05. 2008 r., 15. 05. 2008 r., 15. 05. 2008 r., 16. 05. 2008 r.

Temat: How to describe a friend? Jak opisać kolegę?

Cele ogólne:
• utrwalenie nazw ubrań,
• utrwalenie zasad stosowania czasu teraźniejszego ciągłego oraz prostego,
• poszerzanie słowniczka,
• utrwalenie poznanych i wprowadzenie nowych (cechy charakteru) przymiotników niezbędnych do opisywania osób,
• wprowadzenie struktury opisu ludzi,
• zapoznanie uczniów z kryteriami oceny opisu,
• poszerzanie słownictwa związanego z opisem,
• budowanie zdań
Cele szczegółowe:
Oczekuję, iż w efekcie moich zajęć uczeń:
Sfera poznawcze:
• wymieni poznane zwroty,
• wyjaśni zasady stosowania czasu teraźniejszego ciągłego i prostego,
• wyjaśni, jak tworzyć opis osoby i jakie są kryteria jego oceny,
Sfera kształcąca:
• powtórzy nazwy ubrań, części ciała, kolory, przymiotniki opisujące cechy charakteru,
• uzupełnianie zdań z zastosowaniem zasad czasu teraźniejszego ciągłego i prostego,
• znajdzie w słowniku zwroty, których nie rozumie,
• opisze kolegę i zapisze opis w zeszycie,
• określi swoje cechy charakteru,
• opisze ilustrację przedstawiająca miasto i wieś.
Sfera wychowawcza:
• wie, że aby móc kogoś oceniać, trzeba go najpierw poznać,
• wyjaśni powiedzenie „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”.
Formy pracy:
• zbiorowa,
• indywidualna,
• w parach,
Środki dydaktyczne:
• podręcznik „Follow me” i zeszyt ćwiczeń do niego,
• płyta CD nauczyciela,
• ilustracja przedstawiająca miasto i safari

Przebieg zajęć:

1. Powitanie.
2. Czynności organizacyjno – porządkowe.
3. Sprawdzenie pracy domowej z poprzednich zajęć.
4. Wprowadzenie do zajęć. Zabawy integrujące grupę. „Kolorowe przedmioty” – nauczyciel rozkłada na podłodze cztery szarfy: czerwona, niebieska, zielona i żółtą oraz przedmioty: kredki, pisaki, plastelinę. Uczniowie układają w szarfach przedmioty w tym samym kolorze co szarfa i nazywają kolory w języku angielskim, a następnie liczą te przedmioty.
5. Zabawa „Moja głowa” – nazywanie części głowy i twarzy. Uczniowie stoją w kręgu, a nauczyciel prosi, aby naśladowały kolejne czynności. Uczniowie dotykają rękami swojej głowy określają jej kształt w języku angielskim. Podobne czynności wykonują uczniowie badając swoje brwi, rzęsy, oczy, usta, nos, policzki, brodę i szyję. Kładą rękę na czole i określają czy czoło jest wysokie czy też niskie. Uczniowie dobierają się w pary, jedno dziecko poleca drugiemu, aby dotknęło dłonią wymienionej części głowy. Wszystkie polecenia uczniowie przekazują w języku angielskim
6. Przypomnienie zasad stosowania czasu teraźniejszego ciągłego i prostego.
7. Powtórzenie słownictwa związanego z częściami ciała, kolorami, wyglądem zewnętrznym.
8. Wprowadzenie słownictwa związanego z cechami charakteru.
9. Uczniowie opisują osoby z obrazków. Wyjaśniają powiedzenie „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”.
10. Dyskusja nt. „Ludzi trzeba najpierw poznać, b móc coś o nich powiedzieć”.
11. Ćwiczenia w mówieniu – uczniowie opisują stroje, zainteresowania, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru..
12. Zapisywanie opisu osoby.
13. Zabawa „ Nauczyciel ustawia duże pudełko z dużym otworem. Zaprasza uczniów do zabawy, mówiąc: oto bardzo duża skrzynia, a w niej skarby znakomite. Jak myślicie , jakie skarby w takiej skrzyni są ukryte? Uczniowie wkładają kolejno przez otwór ręce, dotykają zgromadzone skarby i próbują określić , co to za przedmiot, a następnie sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi.
14. Ocena pracy uczniów na zajęciach.
15. Pogadanka nt. „Nie jest ważny strój, tylko charakter”.
16. Uczniowie zdolni otrzymują ilustrację zatytułowaną „W mieście”, „Na safari”. Ich zadaniem jest opisać tę ilustrację.
17. Podsumowanie zajęć.
18. Zadanie pracy domowej.
19. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.