X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14808
Przesłano:
Dział: Języki obce

Opisujemy sławnych ludzi. Describing famous people. Scenariusz zajęć z języka angielskiego

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy V
Prowadzący: Dawid Machowiak
Klasa: Va, Vb, Vc, Vd, Ve Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
Data: 14. 05 .2008 r., 12. 05. 2008 r., 14. 05. 2008 r., 15. 05. 2008 r., 16. 05. 2008 r.

Temat: Describing famous people. Opisujemy sławnych ludzi.

Cele ogólne:
• utrwalenie nazw ubrań,
• utrwalenie zasad stosowania czasu teraźniejszego ciągłego oraz prostego,
• poszerzanie słowniczka,
• utrwalenie poznanych i wprowadzenie nowych (cechy charakteru) przymiotników niezbędnych do opisywania osób,
• wprowadzenie struktury opisu ludzi,
• zapoznanie uczniów z kryteriami oceny opisu,
• określenie cech charakteru,
• rozwijanie słownictwa związanego z opisem ludzi,
• utrwalenie nazw warzyw i owoców
Cele szczegółowe:
Oczekuję, iż w efekcie moich zajęć uczeń:
Sfera poznawcze:
• wymieni poznane zwroty,
• wyjaśni zasady stosowania czasu teraźniejszego ciągłego i prostego,
• wyjaśni, jak tworzyć opis osoby i jakie są kryteria jego oceny,
Sfera kształcąca:
• powtórzy nazwy ubrań, części ciała, kolory, przymiotniki opisujące cechy charakteru,
• uzupełnianie zdań z zastosowaniem zasad czasu teraźniejszego ciągłego i prostego,
• znajdzie w słowniku zwroty, których nie rozumie,
• słownie opisze obrazki przedstawiające różne osoby,
• opisze kolegę i zapisze opis w zeszycie,
• określi swoje cechy charakteru,
• nazwie owoce i warzywa
Sfera wychowawcza:
• wie, że o tym kim jest człowiek, decydują wszystkie cechy osobowe,
Formy pracy:
• zbiorowa,
• indywidualna,
• w parach,
Środki dydaktyczne:
• podręcznik „Follow me” i zeszyt ćwiczeń do niego,
• płyta CD nauczyciela,
• obrazki przedstawiające ludzi,
• ilustracja przedstawiająca owoce i warzywa

Przebieg zajęć:

1. Powitanie.
2. Czynności organizacyjno – porządkowe.
3. Sprawdzenie pracy domowej z poprzednich zajęć.
4. Wprowadzenie do zajęć. Zabawy integrujące grupę. „Kolorowe przedmioty” – nauczyciel rozkłada na podłodze cztery szarfy: czerwona, niebieska, zielona i żółtą oraz przedmioty: kredki, pisaki, plastelinę. Uczniowie układają w szarfach przedmioty w tym samym kolorze co szarfa i nazywają kolory w języku angielskim, a następnie liczą te przedmioty.
5. Zabawa „Moja głowa” – nazywanie części głowy i twarzy. Uczniowie stoją w kręgu, a nauczyciel prosi, aby naśladowały kolejne czynności. Uczniowie dotykają rękami swojej głowy określają jej kształt w języku angielskim. Podobne czynności wykonują uczniowie badając swoje brwi, rzęsy, oczy, usta, nos, policzki, brodę i szyję. Kładą rękę na czole i określają czy czoło jest wysokie czy też niskie. Uczniowie dobierają się w pary, jedno dziecko poleca drugiemu, aby dotknęło dłonią wymienionej części głowy. Wszystkie polecenia uczniowie przekazują w języku angielskim
6. Przypomnienie zasad stosowania czasu teraźniejszego ciągłego i prostego.
7. Powtórzenie słownictwa związanego z częściami ciała, kolorami, wyglądem zewnętrznym. ludzi.
8. Wprowadzenie słownictwa związanego z cechami charakteru.
9. Uczniowie zdolni opisują osoby przedstawione na obrazkach. Kolejnym zadaniem jest nazwać owoce i warzywa w języku angielskim przedstawione na obrazkach.
10. Dyskusja nt. „Czy łatwo opisać osobę, gdy patrzy się tylko na obrazek?”.
11. Ćwiczenia w mówieniu – uczniowie opisują stroje, zainteresowania, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru..
12. Zapisywanie opisu osoby.
13. Zabawa „ Nauczyciel ustawia duże pudełko z dużym otworem. Zaprasza uczniów do zabawy, mówiąc: oto bardzo duża skrzynia, a w niej skarby znakomite. Jak myślicie , jakie skarby w takiej skrzyni są ukryte? Uczniowie wkładają kolejno przez otwór ręce, dotykają zgromadzone skarby i próbują określić , co to za przedmiot, a następnie sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi.
14. Ocena pracy uczniów na zajęciach.
15. Pogadanka nt. „Nie jest ważny strój, tylko charakter”.
16. Podsumowanie zajęć.
17. Zadanie pracy domowej.
18. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.