X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14810
Przesłano:
Dział: Języki obce

Jaki rodzaj muzyki lubisz? What kind of music do you like? Scenariusz zajęć z języka angielskiego

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy VI
Prowadzący: Dawid Machowiak
Klasa: VIc Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
Data: 05. 09. 2008 r.

Temat: What kind of music do you like? Jaki rodzaj muzyki lubisz?

Cele ogólne:
• utrwalenie zasad używania czasownika „like”,
• utrwalenie przeczenia od czasownika „like” – don’t / doesn’t like,
• utrwalenie szyku pytającego,
• budowa krótkich odpowiedzi,
• zaprezentowanie brzmienia muzyki rockowej – muzyki słuchanej przez mniejszość społeczeństwa,
• kształtowanie tolerancji wobec innych upodobań.
Cele szczegółowe:
Oczekuję, iż w efekcie moich zajęć uczeń:
Sfera poznawcze:
• wyjaśni zastosowanie czasownika „like”,
• powie, jak tworzyć przeczenia z czasownikiem „like”,
• wymieni różnicę między szykiem pytającym i oznajmującym,
• powie, jak krótko odpowiadać na pytania,
• wymieni rodzaje muzyki,
• wymieni poznane nazwy instrumentów.
Sfera kształcąca:
• zada pytania, udzieli krótkich odpowiedzi ,
• wysłucha utworu,
• stosując burzę mózgów wypisze rodzaje muzyki,
• powie klasie jaki rodzaj muzyki lubi i dlaczego,
• przygotuje projekt o ulubionym wykonawcy muzycznym,
• nazwie używane przez wykonawców instrumenty.

Sfera wychowawcza:
• wie, że należy szanować upodobania innych,
Formy pracy:
• zbiorowa,
• indywidualna,
Środki dydaktyczne:
• płyta CD z muzyką,
• obrazki przedstawiające różne grupy muzyczne reprezentujące różne gatunki muzyczne oraz podpisy,
• karty przedstawiające instrumenty muzyczne.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie.
2. Czynności organizacyjno – porządkowe.
3. Przedstawienie uczniom zasad pracy wynikających z Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz Standardów Edukacyjnych.
4. Wysłuchanie utworu muzycznego.
5. Dyskusja nt. tolerancji wobec upodobań innych osób i muzyki którą lubią.
6. Wypisywanie na tablicy, na zasadzie burzy mózgów nazw rodzajów muzyki.
7. Podawanie nazw rodzajów muzycznych, dopasowywanie ich do obrazków.
8. Omawianie poszczególnych wykonawców, na jakich instrumentach grają?
9. Ocena pracy uczniów na zajęciach.
10. Uczniowie zdolni otrzymują dodatkowe zadania do wykonania. Otrzymują obrazki przedstawiające Krzysia, Kubusia Puchatka i Prosiaczka. Ich zadaniem jest wyróżnić głoskę w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.
11. Podsumowanie zajęć.
12. Zadanie pracy domowej – przygotowanie projektu o ulubionym wykonawcy muzycznym.
13. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.