X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14807
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czy lubisz pływać? Do you like swimming? Scenariusz zajęć z języka angielskiego

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy VI
Prowadzący: Dawid Machowiak
Klasa: VIe, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
Data: 14. 05. 2008 r.

Temat: Do you like swimming? Czy lubisz pływać?

Cele ogólne:
• utrwalenie zastosowań czasownika „like” - lubić,
• wprowadzenie użycia czasownika „like” z drugim czasownikiem, (dodanie końcówki „–ing”, lub wstawienie „to” przed czasownik.
• utrwalenie przeczenia od czasownika „like” – don’t / doesn’t like”,
• utrwalenie podstawowych zasad budowy zdań w czasie teraźniejszym prostym,
• utrwalenie szyku pytającego,
• doskonalenie wypowiadania się,
• tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa,
• zapoznanie z forma czasownika „swim”
Cele szczegółowe:
Oczekuję, iż w efekcie moich zajęć uczeń:
Sfera poznawcze:
• wyjaśni zastosowanie czasownika „like”,
• powie, jak tworzyć przeczenia z czasownikiem „like”,
• wymieni zasady potrzebne do budowy poprawnych zdań w czasie teraźniejszym prostym,
• wymieni różnice między szykiem pytającym i oznajmującym,
• powie, jak krótko odpowiadać na pytania,
• wyjaśni, zasady używania drugiego czasownika, po czasowniku „like”,
• wyjaśni znaczenie czasownika „swim”
Sfera kształcąca:
• opowie co lubi robić, a czego robić nie lubi,
• zapyta kolegę lub koleżankę z ławki co lubi robić,
• ułoży zdania na temat hobby kolegi,
• zbuduje i zapisze zdania z użyciem czasownika like,
• ułoży zdania do ilustracji,
• odpowie na pytania zadane przez nauczyciela, przeczyta krótki fragment książki,
• ułoży opowiadanie
Sfera wychowawcze:
• zna znaczenie edukacji w przyszłym życiu zawodowym,
• szanuje zainteresowania innych,
• nie wyśmiewa swoich kolegów i koleżanek za dążenie do celu
Formy pracy:
• zbiorowa,
• indywidualna,
• praca w parach
Środki dydaktyczne:
• podręcznik „Follow me”,
• zeszyt ćwiczeń do podręcznika,
• ilustracja policjanta,
• ilustracja przedstawiająca peron,
• obrazek przedstawiający wagon,
• ilustracja przedstawiająca parasol,
• ilustracja przedstawiająca las i sarnę.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie.
2. Czynności organizacyjno – porządkowe.
3. Zabawa grupowa integracyjna „ Przedstawiamy się”. Uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel przedstawia się w następujący sposób: Witam Was, mieszkam w ..., na ulicy... Uczniowie przedstawiają się w podobny sposób.
4. Utrwalenie znaczenia czasownika „like” – budowa zdań.
5. Zapoznanie uczniów z formami czasownika „swim”.
6. Uczniowie budują zdania w czasie teraźniejszym prostym.
7. Uczniowie opowiadają, co lubią robić, a czego nie.
8. Uczniowie w parach pytają siebie nawzajem czy lubią pływać.
9. Uczniowie zapisują zdania o tym, czy kolega lub koleżanka lubią pływać.
10. Pogadanka nt. tolerancji wobec zainteresowań innych osób oraz znaczenia sportu w życiu każdego człowieka.
11. Ocena pracy uczniów na zajęciach. Pochwała uczniów.
12. Zabawa „ Człowiek do człowieka”. Uczniowie dobierają się w pary. Jedna osoba pozostaje bez pary i mówi „Ramiona do ramion” w języku angielskim, wówczas partnerzy stykają się ramionami. Na hasło „człowiek do człowieka” wszyscy zmieniają swoich partnerów, ten kto zostanie bez pary wydaje polecenia.
13. Czytanie przez dobrze czytające go ucznia książki „Kubuś Puchatek”. Odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela, dotyczące książki.
14. Praca z uczniem zdolnym – uczniowie otrzymują ilustracje przedstawiające policjanta, sarnę, las, wagon, peron, parasol. Ich zadaniem jest ułożyć w języku angielskim opowiadanie zawierające w swojej treści te wszystkie obrazki.
15. Podsumowanie zajęć.
16. Zadanie pracy domowej.
17. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.