X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14806
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czy lubisz czytać czasopisma? Do you like reading newspapers? Scenariusz zajęć z języka angielskiego

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy IV
Prowadzący: Dawid Machowiak
Klasa: IVa, IVb, IVc, IVd Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
Data: 12. 05. 2008 r., 14. 05. 2008 r., 15. 05. 2008 r., 16. 05. 2008 r.

Temat: Do you like reading newspapers? Czy lubisz czytać czasopisma?

Cele ogólne:
• utrwalenie zastosowań czasownika „like” - lubić,
• wprowadzenie użycia czasownika „like” z drugim czasownikiem, (dodanie końcówki „–ing”, lub wstawienie „to” przed czasownik.
• utrwalenie przeczenia od czasownika „like” – don’t / doesn’t like,
• utrwalenie podstawowych zasad budowy zdań w czasie teraźniejszym prostym,
• utrwalenie szyku pytającego,
• doskonalenie wypowiadania się,
• tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa,
• nazywanie przyborów toaletowych
Cele szczegółowe:
Oczekuję, iż w efekcie moich zajęć uczeń:
Sfera poznawcze:
• wyjaśni zastosowanie czasownika „like”,
• powie, jak tworzyć przeczenia z czasownikiem „like”,
• wymieni zasady potrzebne do budowy poprawnych zdań w czasie teraźniejszym prostym,
• wymieni różnice między szykiem pytającym i oznajmującym,
• powie, jak krótko odpowiadać na pytania,
• wyjaśni, zasady używania drugiego czasownika, po czasowniku like.
Sfera kształcąca:
• opowie co lubi robić, a czego robić nie lubi,
• zapyta kolegę/koleżankę z ławki co lubi robić,
• opowie klasie co lubi robić on i kolega/koleżanka,
• zbuduje i zapisze zdania z użyciem czasownika „like”,
• nazwie znaczki,
• wyjaśni, które ze zdjęć powinno znaleźć się na miejscu pytajnika,
• wskaże różnice między obrazkami,
• wskaże przyczynę, dla której statek nie może wyruszyć w podróż.
Sfera wychowawcza:
• wie, że należy szanować książki,
• postara się zachęcać znajomych do czytania czasopism
Formy pracy:
• zbiorowa,
• indywidualna,
• praca w parach
Środki dydaktyczne:
• podręcznik „Follow me”,
• zeszyt ćwiczeń do podręcznika,
• obrazek przedstawiający statek,
• obrazek przedstawiający balony,
• obrazek przedstawiający znaczki.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie.
2. Czynności organizacyjno – porządkowe.
3. Piosenka na powitanie „Wszyscy są, witam was...”
4. Zabawa grupowa integracyjna „ Przedstawiamy się”. Uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel przedstawia się w następujący sposób: Witam Was, mieszkam w ..., na ulicy... Uczniowie przedstawiają się w podobny sposób.
5. Utrwalenie znaczenia czasownika „like” – budowa zdań.
6. Uczniowie budują zdania w czasie teraźniejszym prostym.
7. Uczniowie opowiadają, co lubią robić, a czego nie.
8. Uczniowie w parach pytają się o ulubione czynności.
9. Uczniowie zapisują zdania opisujące ich kolegów lub koleżanki.
10. Pogadanka na temat szanowania książek i czasopism.
11. Ocena pracy uczniów na zajęciach. Pochwała uczniów.
12. Zabawa „ Człowiek do człowieka”. Uczniowie dobierają się w pary. Jedna osoba pozostaje bez pary i mówi „Ramiona do ramion” w języku angielskim, wówczas partnerzy stykają się ramionami. Na hasło „człowiek do człowieka” wszyscy zmieniają swoich partnerów, ten kto zostanie bez pary wydaje polecenia.
13. Uczniowie zdolni otrzymują obrazek przedstawiający statek. Ich zadaniem jest wskazać w języku angielskim przyczynę, dla której statek nie może ruszyć. Kolejnym zadaniem dla uczniów zdolnych jest wskazać różnice pomiędzy obrazkami i nazwać je w języku angielskim. Dla uczniów, którzy szybciej pracują na zajęciach jest zadanie polegające na opisaniu kilku znaczków i wyjaśnienie, który znaczek powinien znaleźć się na miejscu pytajnika.
14. Podsumowanie zajęć.
15. Zadanie pracy domowej.
16. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.