X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1461
Przesłano:

Pola wielokątów - utrwalenie wiadomości. Konspekt lekcji matematyki - klasa 5

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

CELE LEKCJI:
• utrwalenie poznanych wzorów na obliczanie pola prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trójkąta i trapezu
• ćwiczenia prowadzące do uzyskania sprawności w obliczaniu pól prostokątów, kwadratów, równoległoboków, rombów, trójkątów i trapezów
• ćwiczenia prowadzące do uzyskania sprawności w rozwiązywaniu zadań tekstowych związanych z polami wielokątów
• ćwiczenia prowadzące do uzyskania sprawności w obliczaniu pól figur jako sumy lub różnicy pól znanych wielokątów

POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI:
• znajomość i umiejętność stosowania poznanych wzorów na obliczanie pól prostokątów, kwadratów, równoległoboków, rombów, trójkątów i trapezów

WYSTĘPUJĄCE POJĘCIA I FAKTY:
• pojęcie równoległoboku, trapezu, rombu oraz elementy ich budowy –wysokość, podstawa, przekątne
• obliczanie pól prostokątów, kwadratów, równoległoboków, rombów, trójkątów i trapezów
• rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polami wielokątów
• obliczanie pól figur jako sumy lub różnicy pól znanych wielokątów

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI:
• umiejętność stosowania poznanych wzorów na obliczanie pól prostokątów, kwadratów, równoległoboków, rombów, trójkątów i trapezów
• obliczanie pól prostokątów, kwadratów, równoległoboków, rombów, trójkątów i trapezów
• rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polami wielokątów
• obliczanie pól figur jako sumy lub różnicy pól znanych wielokątów

METODA:
• ćwiczenia wymagające samodzielnego rozwiązania problemu
• pogadanka

FORMY ORGANIZACYJNE:
• praca z całym zespołem klasowym
• praca indywidualna

POMOCE DYDAKTYCZNE:
• kolorowa kreda
• karta pracy dla każdego ucznia ( zestaw 3 zadań)

LITERATURA:
• Matematyka 5 – Podręcznik (Liczę z Pitagorasem)

SCENARIUSZ LEKCJI

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1. Podanie tematu i celu lekcji.

2. Sprawdzenie zadania domowego

3. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji

II. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

1 . Rozwiązanie zadania prowadzącego do uzyskania sprawności w obliczaniu pola prostokąta, równoległoboku, trójkąta i trapezu oraz w obliczaniu pola figury jako sumy pól znanych wielokątów:

a) Zadanie 1. Oblicz pole :
a) równoległoboku ABCD
b) trójkąta prostokątnego BEC
c) trapezu prostokątnego AECD
d) prostokąta CFGH
e) wielokąta ADFGHEb) KARTA PRACY ( zadanie 1)


Zadanie 1.
A) Pole rombu jest równe , a jedna z przekątnych ma długość 8 cm. Jaką długość ma druga przekątna rombu?


B) Pole równoległoboku jest równe , a jego obwód 30 cm. Oblicz długości boków tego równoległoboku, jeżeli wiesz, że jego wysokość jest równa 6 cm.III. CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA

1. Rozwiązywanie zadań z KARTY PRACY( zadanie 2., Zadanie 3.) prowadzących do uzyskania sprawności w obliczaniu pola trapezu oraz rozwiązywaniu zadań tekstowych związanych z polami wielokątów:

Zadanie 2. Oblicz pole trapezu prostokątnego, którego podstawy mają długość 11 cm i 6 cm, a ramię prostopadłe do podstaw jest równe 8cm.


Zadanie 3. Podłogę prostokątnej Sali gimnastycznej o wymiarach 24m x 12 m trzeba pomalować farbą. Ile litrów takiej farby trzeba, jeżeli na pomalowanie podłogi zużywa się przeciętnie 1 litr farby?

2. Podsumowanie wiadomości z lekcji

Pytania nauczyciela:
a) Co to jest prostokąt?. Jak obliczamy pole prostokąta?
b) Co to jest romb?. Jak obliczamy pole rombu?. Podaj dwa sposoby.
c) Jak obliczamy pole trójkąta i trapezu? Co to jest wysokość i podstawa trójkąta? Co to jest wysokość i podstawa trapezu?


KARTA PRACY UCZNIA


Zadanie 1.
A) Pole rombu jest równe , a jedna z przekątnych ma długość 8 cm. Jaką długość ma druga przekątna rombu?

…………………………………………………………………………………………………………
Odp.:……………………………………………………………………………………………

B) Pole równoległoboku jest równe , a jego obwód 30 cm. Oblicz długości boków tego równoległoboku, jeżeli wiesz, że jego wysokość jest równa 6 cm.
…………………………………………………………………………………………………………
Odp.:……………………………………………………………………………………………


Zadanie 2. Oblicz pole trapezu prostokątnego, którego podstawy mają długość 11 cm i 6 cm, a ramię prostopadłe do podstaw jest równe 8cm.
…………………………………………………………………………………………………………
Odp.:……………………………………………………………………………………………


Zadanie 3. Podłogę prostokątnej Sali gimnastycznej o wymiarach 24m x 12 m trzeba pomalować farbą. Ile litrów takiej farby trzeba, jeżeli na pomalowanie podłogi zużywa się przeciętnie 1 litr farby?
…………………………………………………………………………………………………………
Odp.:……………………………………………………………………………………………

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.