X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14575
Przesłano:

Omówienie wybranych numerów czasopism

Omówienie wybranych numerów czasopism

1. Forum nauczycieli „Wychowanie przedszkolne”
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska „Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka leworęcznego do pisania”

Dzięki przeczytanemu artykułowi poznałem przyczyny trudności w pisaniu dziecka leworęcznego, program przygotowujący dziecko leworęczne do pisania, pozycję dziecka podczas pisania i rysowania. Dowiedziałem się, że dzieci leworęczne potrzebują szczególnej pomocy w przygotowaniu do nauki szkolnej, ponieważ trudno im przystosować się do życia w świecie, w którym prawie wszystkie przedmioty zostały zaprojektowane z myślą o osobach praworęcznych. Zapamiętałem, że opanowanie umiejętności pisania przez dziecko leworęczne jest trudne, ponieważ naturalna u wszystkich dzieci potrzeba rysowania i pisania w kierunku od strony prawej ku lewej jest u nich nasilona, utrzymuje się znacznie dłużej niż u praworęcznych rówieśników. Zapamiętałem również, że bardzo ważne jest, aby poprzez własne ćwiczenia i zabawy rozpocząć zarówno w przedszkolu, jak i w domu, przygotowanie do pisania już z dziećmi pięcioletnimi, zwłaszcza, jeśli są obu lub leworęczne.
Z artykułu dowiedziałem się, jaką pozycję powinno przyjąć dziecko podczas rysowania i pisania:
• obie stopy oparte na podłodze,
• plecy wyprostowane,
• lewa ręka musi mieć swobodę ruchów, po lewej stronie dziecka nikt nie powinien siedzieć.

2. Wszystko dla szkoły” nr 2/2006
Anna Puza” Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży”

W tym artykule został zaprezentowany materiał dla nauczycieli klas IV – VI do wykorzystania na dwóch spotkaniach z rodzicami. Ma charakter profilaktyczny. Dzięki przeczytanemu artykułowi poznałem powody, dla których uczniowie sięgają po narkotyki, są to:
• poszukiwanie nowych, przyjemnych wrażeń,
• chęć uwalniania się od napięć i problemów,
• nacisk grupy rówieśniczej, chęć bycia akceptowanym przez grupę.
W artykule znalazłem informacje na temat tego, jak uchronić dziecko przed paleniem tytoniu, piciem alkoholu, używaniem innych środków uzależniających – rady dla rodziców.

3.„Życie szkoły” nr 1/2006
Karina Kuźniak – Garstecka „Motywowanie dzieci do dobrego zachowania”

Artykuł opowiada o tym, że każde dziecko jest inne. Dowiedziałem się, że należy o tym pamiętać, szczególnie jeśli pracujemy z dziećmi i chcemy, by nasza praca rzeczywiście służyła naszemu wychowankowi i jego wszechstronnemu rozwojowi. Starałem się zapamiętać, że każde dziecko przychodzące do szkoły pochodzi z innej rodziny, w której stosuje się inne metody wychowania. Inny jest też wpływ wychowawczy każdej szkoły i każdego nauczyciela. Aby poznać człowieka musimy nabyć umiejętności obcowania z innymi ludźmi. Dowiedziałem się, że miejętności interpersonalne, tak przydatne nauczycielowi, można celowo kształcić i doskonalić. Do umiejętności tych zaliczamy:
• umiejętność prawidłowego komunikowania się,
• umiejętność rozwiązywania konfliktów,
• umiejętność efektywnej współpracy,
• umiejętność udzielania pomocy.

4. „Życie szkoły” nr9 listopad 2005str.48 –49
Zofia Rudzińska „Kim jest dziecko?”

Przeczytanie artykułu pozwoliło mi zrozumieć, że małe dziecko żyje w swoim własnym świecie, rola nauczyciela polega na odczytywaniu i rozumieniu tego świata. Zapamiętałem, że czynnikiem wymienionym tu jako główny motywator jest fakt, że wszystko co robimy ma swoje przyszłe konsekwencje. Myśl końcowa artykułu to myśl Maurice’a Debesse – szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi wychowawcę zdolnego do udzielania mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału- koniecznych do wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia.

5. Języki obce w szkole nr 6/2005
„O ocenianiu”

Zapamiętałem ,że ocenianie jest najtrudniejszym elementem procesu nauczania. Ma w sobie ogromną moc, może wspomóc motywację do nauki i może ją całkowicie zniszczyć. Przeczytanie artykułu pozwoliło mi zapamiętać, że efekty pracy w nauce języków zależą od wielu czynników – nie tylko od wkładu samej pracy. W tym numerze została ukazana moc oceniania. Zapamiętałem, że ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania – jest związane z planowaniem, określaniem celów, metod i technik nauczania., nawiązywaniem dialogu z uczniem, przekazywaniem mu informacji zwrotnych z wyciąganiem wniosków, przez obie strony – nauczyciela i ucznia. Artykuł ukazuje nauczycielowi , co ma zmienić w swoim sposobie oceniania, by pomóc uczniowi w opanowaniu materiału, uczniowi , jak się uczyć inaczej, by się nauczyć.

Języki obce w szkole nr 7/2001
„Nauczanie języków obcych uczniów niepełnosprawnych”

W naszych szkołach jest coraz więcej uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. I choć wszyscy chcą być traktowani jak uczniowie pełnosprawni, to jednak trzeba poświęcić im więcej uwagi, często zmienić lub dostosować swoje techniki nauczania. Zapamiętałem, że wymaga to dokładnego poznania możliwości takich uczniów, by łatwiej nawiązać z nimi kontakt i efektywniej uczyć. Wiele miejsca zostało w tym artykule poświęcone uczniom dyslektycznym, wskazując formy pomocy dla nich i dla pracujących z nimi nauczycielami. Dla mnie artykuł ten jest przydatny w usystematyzowaniu posiadanej wiedzy i skonfrontowaniu nabytych doświadczeń z doświadczeniami innych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.